Інформатика 7 клас - Пилипчук О.П. - Аспект 2015 рік

4. Табличний процесор

4.7. Обчислення в електронних таблицях

Електронні таблиці призначені, насамперед, для розв’язування банківських, бухгалтерських і комерційних задач з виконанням математичних, логічних, статистичних, фінансових обчислень.

Формати чисел

Числа можуть зображуватись в різних форматах.

Щоб встановити потрібний числовий формат, необхідно виконати такі дії:

✵ виділити комірку або діапазон комірок;

✵ вибрати команду Формат ⇒ Комірки…, відкриється вікно Формат комірок, у якому клацнути на вкладці Число;

✵ у списку Числові формати вибрати потрібний формат (наприклад, Числовий);

✵ у полі Кількість десяткових розрядів встановити число знаків після десяткової коми (на малюнку 2);

✵ клацнути на кнопці ОК.

Вікно Формат комірок з вибраною вкладкою Число дає можливість встановити такі формати чисел:

Формат числа

Вигляд числа

Пояснення

Загальний

41

415327

Для відображення тексту і чисел довільного типу

Числовий

-41,53

41,00 415 327

Виведення чисел з вибраною кількістю десяткових знаків

Грошовий

41,53грн. 41,00грн.

4157грн. 0,327грн.

До числа додається грн. або знак іншої грошової одиниці

Фінансовий

41,53грн. 41,00грн.

4157,00грн. 0,327грн.

Вирівнювання за роздільником цілої і дробової частин

Дата

20.3.2006

20 мар 2006

Для відображення датиЧас

13:36 13:36:48

13:36РМ

Для відображення часу

Відсотковий

-4153%

4100%

Число множиться на 100 і виводиться з символом %

Дробовий

3/7 31/49

312/673

Звичайні дроби (чисельник і знаменник - до 3 цифр)

Експоненційний

5,78Е+07

Стандартний вигляд числа (5,78 ∙ 10 7)

Текстовий

185

415327

Число відображається і обробляється як текст

Додатковий


Для роботи зі списками та базами даних

На панелі Форматування є кнопки, за допомогою яких встановлюються такі формати:

✵ Грошовий - приєднує до числа «грн.» (гривня).

✵ Процентний - число збільшується в 100 разів і до нього приєднується знак %.

✵ Формат з роздільником - вставляється роздільник «пропуск» між кожними трьома цифрами (наприклад: 23 340 567).

✵ Збільшити розрядність - збільшує на одиницю розрядність.

✵ Зменшити розрядність - зменшує розрядність числа.

- Вибір формату не впливає на дані, що зберігаються в комірці, а лише на їх відображення.

Поняття формули

Для автоматичного виконання обчислень у комірки таблиці вводять формули.

У формулах можуть використовуватися числа, адреси комірок та діапазонів, дужки, різноманітні функції, а також знаки арифметичних операцій:

+ - додавання;

* - множення;

^ - піднесення до степеня;

- - віднімання;

/ - ділення;

% - обчислення відсотків.

Правила запису Формули

Запис формули починають знаком «=», а далі записується сама формула.

Наприклад: =D4+F7 - до вмісту комірки D4 додати вміст комірки F7. Результат запишеться у комірку, яка містить цю формулу.

Щоб ввести у формулу адресу комірки, не обов’язково набирати її вручну з клавіатури.

- Для внесення в формулу адреси комірки достатньо клацнути відповідну комірку.

Формулу з попереднього прикладу можна ввести так: набрати з клавіатури «=»; клацнути на комірці D4; набрати з клавіатури «+»; клацнути на комірці F7.

- Формула записується у комірці в один рядок.

Наприклад: =(D4+F7)/(E3-0,15*E4).

Приклад проведення обчислень

У магазині вирішили підбити підсумок виїзної торгівлі перед початком нового навчального року. Результати підрахунків звели у наведену на малюнку таблицю.


А

В

С

D

1

Назва

Кількість

Ціна за шт.

Сума

2

Зошит

234

8,50 грн.

?

3

Ручка

136

7,35 грн.

?

4

Щоденник

120

18,00 грн.

7

5

Портфель

86

156,00 грн.

?

6

Кросівки

64

285,00 грн.

?

Треба підрахувати суми, вторговані за кожен з товарів (комірки від D2 до D6) і загальну суму (комірка D7).

Значення в комірках від D2 до D6 одержують як добуток значень відповідних комірок стовпчиків B і C. Наприклад: вміст комірки D2 обчислюється за формулою =B2*C2.

Формули в комірках D3 (=B3*C3), D4 (=B4*C4)… відрізняються від попередньої і одна від одної тільки номером рядка.

Копіювання формул

Для копіювання формули з активної комірки в кілька суміжних комірок з відповідною заміною назви стовпчика і(або) номера рядка виконують такі дії:

✵ встановити вказівник миші на маркер заповнення активної комірки, щоб він набув вигляду «тонкий плюс»;

✵ перемістити лівою кнопкою вказівник «тонкий плюс» до останньої комірки стовпчика або рядка;

✵ відпустити кнопку миші - в комірках з’ являться результати обчислень за формулою, скопійованою з першої комірки.

- При копіюванні формули в іншу комірку в адресах комірок автоматично змінюються номер рядка (або) назва стовпчика.

Обчислення суми

Щоб обчислити суму чисел, використовують функцію SUMQ або СУММ()

У попередньому прикладі формулу для комірки D7 можна записати, вказавши в дужках діапазон комірок:

=SUM(D2:D6) або =CУMM(D2:D6)

Для обчислення суми зручно користуватись кнопкою зі значком ∑(автосума) на панелі інструментів. При цьому діапазон комірок комп’ютер визначає автоматично, а уточнити його можна, виділяючи комірки мишею.

Питання для самоконтролю:

1. Як встановити потрібний формат числа?

2. Як при виведенні встановити число десяткових знаків після коми?

3. Які арифметичні дії можливі у формулах?

4. Як записати формулу у комірку електронної таблиці?

5. Поясніть правила запису формул.

6. Як внести у формулу адресу комірки, не набираючи її з клавіатури?

7. Які вимоги ставляться до написання формули?

8. Як використовують маркер заповнення?

9. Як скопіювати формулу із однієї комірки в іншу?

10. Що відбувається з формулою при її копіюванні в іншу комірку?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити