Інформатика 7 клас - Пилипчук О.П. - Аспект 2015 рік

4. Табличний процесор

4.11. Форматування діаграм

Заголовки і написи на діаграмах

Для форматування заголовків і написів виконують такі дії:

• двічі клацнути на заголовку або напису;

• у вікні діалогу Формат назви діаграми клацнути на вкладці Вирівнювання і вибрати варіанти із списків по горизонталі і по вертикалі (погоризонтали і по вертикали);

• мишею встановити кут нахилу напису у полі Орієнтація або ввести точне значення у градусах;

• клацнути на кнопці ОК.

Осі координат на діаграмах

Щоб змінити параметри осей координат (тип осі, стиль лінії, мітки поділок, підписи біля поділок, шкала), слід виконати такі дії:

• клацнути правою кнопкою на осі, формат якої треба змінити, і вибрати команду Формат осі із меню;

• у вікні діалогу Формат осі клацнути на вкладці Візерунки і вибрати потрібні параметри;

• вибрати параметри для міток поділок в областях Основні і Проміжні;

• в області Підписи поділок задати спосіб розташування підписів;

• якщо у полі Зразок відображається очікуваний результат, натиснути кнопку ОК.

Шрифти на діаграмах

На діаграмах можна міняти шрифти, розмір, стиль та інші параметри тексту. Щоб зробити це, потрібно виконати такі дії:

• виділити потрібний фрагмент тексту;

• клацнути правою кнопкою на виділеному фрагменті і у контекстному меню вибрати команду Шрифт;

• вибрати параметри шрифту і натиснути кнопку ОК.

Елементи діаграм

Щоб змінити оформлення діаграми - заголовки, легенди, осі, ряди даних, колір тексту, заливку і межі, виконують такі дії:

• двічі клацнути на об’єкті, формат якого треба змінити;

• у вікні Формат клацнути на вкладці Візерунки;

• в області Рамка вибрати потрібний тип і колір рамки, в області Заливка вказати колір заливки;

• щоб змінити формат заливки, слід клацнути на кнопці Способи заливки. Далі клацнути на одній із вкладок, щоб вибрати потрібний спосібзаливки;

• клацнути ОК і повернутися на робочий аркуш.

Біоритми людини

Самопочуття людини залежить від стану її біоритмів: фізичного - здатність до фізичних навантажень, емоційного - настрій, інтелектуального - здатність до розумової діяльності.

Кожен біоритм змінює своє значення в часі за періодичним законом від найбільш сприятливого (+1) до негативного (-1).

Фізичний біоритм змінюється із періодичністю 23 дні, емоційний - 28 днів, інтелектуальний - 33 дні.

Наприклад, якщо у людини емоційний біоритм має додатне значення, вона має гарний настрій, ніщо її не дратує, цей час найбільш сприятливий для спілкування; при від’ ємному значенні краще цю людину залишити у спокої.

Найкраще, коли найбільше позитивне значення мають одночасно всі біоритми. У ці дні людина відчуває приплив фізичних сил, має гарний настрій, її чекають творчі успіхи - їй все вдається.

Коли ж усі біоритми мають негативне значення, людина відчуває знесилення, все здається сірим, нічого розумного не спадає на думку - все валиться з рук.

Найнесприятливішими є дні, коли один, два або всі три біоритми змінюють свій знак з «+» на «-» (графік перетинає нульову лінію).

Для побудови графіка біоритмів потрібно задати день народження (тут 30.08.2003), поточну дату (тут 01.03.2016) і кількість днів, для яких будується графік (тут 30).

Формула для обислення фізичного стану може бути така: =SIN(2*PI()*(A5-$B$1)/23) або =SIN(2*ПИ()*(A5-$B$1)/23) Для обчислення емоційного стану потрібно число 23 замінити на 28, для інтелектуального стану - на 33.

Біоритми людини

Аналізуючи побудовану діаграму, можна сказати, що людина мала найкращий стан на початку місяця, а також з 24 до 28 березня 2016 року. Найгірше людині було з 11 до 15 березня. Найнесприятливіші дні - з 4 по 8 березня.

Звичайно, для прогнозування свого стану графік біоритмів потрібно будувати на майбутнє.

Питання для самоконтролю (Тест ТЕМА-4-11)

1. Як змінити формат заголовків і написів на діаграмах?

2. Як змінити параметри осей координат діаграми?

3. Яким чином змінити параметри шрифту на діаграмі?

4. Як змінити оформлення діаграми?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити