Інформатика 7 клас - Казанцева О.П. - Богдан 2015 рік

Розділ 2 Моделювання

§ 6. Карти розуму (ментальні карти)

6.1. КАРТИ РОЗУМУ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Зазвичай для запису своїх думок або ідей люди використовують текстовий опис, списки, таблиці або схеми. З одного боку, це дозволяє відобразити на папері свої думки, але ката їх багато, то виділити щось суттєве, здійснити структурування інформації не завжди легко. В результаті інтерес до написаного може пропасти настільки, що ідея просто не буде втілена в життя.

Тоні Б’юзен запропонував наприкінці 60-х років XX століття ідею створення діаграм зв'язків, що одержали назву ментальних карт або карт розуму. В українських перекладах термін маже звучати по-різному: «карти розуму», «нарти знань», «інтелект-карти», «карти пам’яті». Суть карт у тому, що основна ідея розташована в центрі аркуша і стає фокусом уваги. Записують не речення, а ключові слова, які передають суть усієї фрази, слова-асоціації. Ці слова розташовують на гілках, що відходять від центральної темп. Зв’язки (гілки) мажуть бути представлені у вигляді малюнків, символів, абревіатур.

Історичні відомості Тоні Б'юзен — професор Вестмінстерського університету, провідний спеціаліст з питань розвитку інтелекту — консультує урядові організації та транснаціональні корпорації.

Рис. 2.16 Карта розуму

Карта розуму (від англ. mind map — карта розуму, пам'яті) — сукупність діаграм і схем, що в наочному вигляді демонструють думки, тези, пов'язані між собою та об’єднані загальною ідеєю.

Така карта дозволяє зобразити певніш процес або ідею, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних. показати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати (записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий термін у системі знань про певний об’єкт чи в певній галузь.

Карти розуму — це зручна й ефективна техніка унаочнення мислення, альтернатива звичайному (лінійному) запису. Їх застосовують для формулювання нових ідей, фіксування та структурування даних, аналізу та впорядкування даних, прийняття рішень тощо. Цеп спосіб має багато переваг перед звичайними загальноприйнятими способами запису. На відміну від лінійного тексту, карти розуму не лише зберігають факти, але і демонструють взаємозв’язки між ними, водночас забезпечуючи швидше і глибше розуміння матеріалу.

Карти розуму — досить привабливий інструмент проведення презентацій, мозкових штурмів, планування свого часу, запам’ятовування великих обсягів даних, самоаналізу, розробки складних проектів, самоосвіти та розвитку.

Використовуючи карти розуму, ми отримуємо такі можливості:

• навчання: створення конспектів лекцій, читання книг та підручників, написання рефератів;

• запам’ятовування: підготовка до контрольних робіт, запам'ятовування списків, дат, номерів телефонів;

• планування часу, виступу, розробка нових ідей, подій, складання різних планів;

• генерування ідей;

• прийняття рішень;

• структурування та опрацювання даних.

Основні принципи створення карт знань:

• об’єкт уваги (вивчення) сфокусовано в центральному образі;

• основні теми та ідеї, пов’язані з об’єктом уваги, розходяться від центрального образу у вигляді гілок;

• гілки позначено ключовими образами і словами;

• ідеї наступного порядку (рівня) також зображено у вигляді гілок, що відходять від центральних гілок і так даті;

• гілки формують зв’язану вузлову структуру (систему);

• розміри, товщина літер і ліній повинні змінюватися в залежності від важливості.

Приклади використання карт розуму:

• наукова класифікація (живих організмів, мінералів, органічних сполук, історичних фактів, філологічних понять і структури мови, словниковий запас);

• виклад наукової теорії (наприклад, аксіоматичний виклад геометрії) та її застосувань (опис географічних регіонів);

• системний виклад перебігу дослідження (зокрема наукового експерименту), планування роботи, обліку отриманих результатів і підбиття підсумків.

Рис. 2.17. Класифікація організмів

Отож, карти знань — це зручний інструмент для відображення процесу мислення і структуризації даних у наочній формі. їх можна використати, щоб фіксувати ті думки та ідеї, які проносяться в голові, коли ви роздумуєте над яким-небудь завданням. І навпаки, вони дозволяють так оформити інформацію, що мозок легко її сприйме, бо карти розуму відображають природний спосіб мислення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити