Інформатика 7 клас - Казанцева О.П. - Богдан 2015 рік

Розділ 3 Алгоритми з повторенням та розгалуженням

§ 10. Алгоритми з розгалуженням

10.1. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ

Алгоритм, що містить одну або кілька умов і відповідно дві та більше гілок, наливають алгоритмам з розгалуженням.

Оператор розгалуження застосовують у випадках, коли в програмі потрібно організувати вибір, тобто зробити так, аби певний набір команд у ній виконувався лише після виконання деякої умови. Тому такі оператори називають умовними.

Слід зазначити, що оператори розгалуження використовуються майже в усіх мовах програмування. В більшості з них умовний оператор розпочинаються ключовим словом Якщо (англ. if) і може бути поданий в двох формах — скороченій (умовний оператор з однією гілкою) і повній (умовний оператор з двома гілками).

У мові програмування Scratch теж є такі оператори. На рис. 3.37 зображено блок-схему умовного оператора з однією гілкою та відповідний оператор мови Scratch. Під час виконання цього оператора перевіряється деякий логічний вираз (умова) і, коли він набуває значення ІСТИНА, виконується команда (чи команди) всередині С-блока; інакше виконуються команди, що йдуть одразу за ним.

Рис. 3.37. Блок-схема з розгалуженням у скороченій формі і відповідний С-блок у середовищі Scratch

Блоки логічних операторів мови Scratch мають форму і містяться в категоріях Датчики та Оператори (див.

Таблиця 3.3 Блоки логічних операторів

У наступній вправі розглянемо випадок використання неповної команди розгалуження.

ВПРАВА 19

Завдання. Створити проект, у якому дівчинка після запитання про відвідування кінотеатру та отримання відповіді «так» на радощах підстрибує, при одержанні іншої відповіді дівчинка ніяких дій не виконує.

1. Розташуйте на сцені спрайт із зображенням дівчинки та її мами (спрайти girl1-standing та ballerina-a відповідно) та додайте фон сцени (рис. 3.38).

2. Імпортуйте до спрайта дівчинки ще один її образ ballerina-c.

3. Створіть скрипт для спрайта дівчинки, як на рис. 3.39.

4. Запустіть скрипт на виконання

Рис. 3.38

Рис. 3.39. Блок-схема та відповідний скрипт у середовищі Scratch

5. У текстовому полі, що з'явилося в нижній частині вікна проекту введіть відповідь «так» та натисніть галочку справа від текстового поля. Після чого дівчинка має підстрибнути.

Спробуйте ще раз запустити проект та ввести іншу відповідь, ви побачите, що ніяких подій не відбудеться. Якщо, навіть, ввести відповідь «Так» з великої літери, результат виконання умови буде Хибне. Щоб цього не відбувалося. змініть блок умови, застосувавши в ньому блок або (рис.3.40).

Рис. 3.40

6. Збережіть проект під назвою Впр19_Прізвище.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити