Інформатика 7 клас - Казанцева О.П. - Богдан 2015 рік

Розділ 4 Табличний процесор

§ 18. Створення діаграм

18.1. ПОНЯТТЯ ПРО ДІАГРАМИ ТА ЇХ ВИДИ

Вивчаючи матеріал попередніх параграфів, ви могли переконатися, що за допомогою електронних таблиць можна легко порівнювати дані. Дізнатися, наприклад, яка температура в найвищою чи, навпаки, найнижчою, скільки дівчат у класі та скільки хлопців, у якому місяці продати більше книжок, яка з річок найдовша тощо.

Однак, є набагато кращий спосіб порівняння даних, більш наочний. Найзручніше порівнювати дані, подані у вигляді графіків або діаграм. На графіку (рис. 4.48) відразу видно точку найвищої температури за тиждень. За секторною (круговою) діаграмою (рис. 4.49) легко визначити, кого в класі більше: хлопчиків чи дівчаток. А на стовпчастій діаграмі (рис. 4.50) показано кількість учнів школи, що відвідують різні спортивні секції.

Рис. 4.48. Графік зміни температури протягом тижня

Рис. 4.49. Секторна діаграма

Рис. 4.50. Стовпчаста діаграма (гістограма)

Діаграма (від грец. diagramma — креслення) — це графічне зображення, в якому дані подані у вигляді геометричних фігур.

Найпоширеніші діаграми — це стовпчасті і ще їх називають гістограмами) та секторні.

Як видно з наведених прикладів, різні діаграми мають різний зовнішній вигляд і різні елементи. Роглянемо елементи діаграм.

Рис. 4.51. Основні елементи діаграми

На рис. 4.51 елементи даних, представлені одним кольором, наливаються рядом даних. Заголовки стовпців і рядків таблиці часто використовуються як імена рядів даних, що відображається в легенді діаграми. Так у наведеному прикладі іменами рядів даних є 6 клас і 7 клас.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити