Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - Г. П. Бевз - Освіта 2018 рік

Шановні десятикласники і десятикласниці!

«Ви талановиті діти! Коли-небудь ви самі приємно здивуєтесь, які ви розумні, як багато вмієте, якщо будете постійно працювати над собою, ставити перед собою мету і намагатися її досягти».

Ж. Ж. Руссо

Алгебра і початки аналізу — навчальний предмет, який розкриває найважливіші теми з алгебри, математичного аналізу, теорії функцій і теорії ймовірностей. У 10 класі ви ознайомитеся з елементами теорії множин, алгебраїчними й деякими неалгебраїчними виразами, функціями та їх графіками, рівняннями, нерівностями та способами їх розв’язування, похідною та її застосуваннями тощо. Значну увагу слід приділити вивченню математичної мови — відповідного математичного апарату, який застосовують для дослідження реальних явищ і процесів. Такі відомості сучасної математики використовують у багатьох галузях науки і техніки.

Підручник адресовано учням, які вивчають математику на профільному рівні. Для вас математика є одним із основних предметів. Її вивчення сприятиме свідомому й міцному оволодінню системою математичних знань, навичок і умінь, потрібних у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, у вивченні інших шкільних дисциплін та продовженні навчання у вищих закладах освіти за спеціальностями зі значною математичною складовою.

У кожному параграфі підручника викладено теоретичні відомості і вміщено задачі на їх засвоєння і застосування. Читаючи теорію, основну увагу звертайте на слова, надруковані курсивом і жирним шрифтом. їх треба розуміти і застосовувати до розв’язування задач. Майже у всіх параграфах підручника є рубрика «Хочете знати ще більше?», в якій містяться додаткові відомості для зацікавлених учнів. Відповідаючи на запитання рубрики «Перевірте себе», ви можете краще закріпити, узагальнити і систематизувати нові знання.

Кожний розділ підручника розпочинається короткими відомостями про зміст навчального матеріалу і компетентності, яких бажано набути в процесі навчання.

А наприкінці кожного розділу наведено «Скарбничку досягнень», за допомогою якої можна проаналізувати, усвідомити та повторити набуті знання.

Знати математику - це насамперед уміти користуватися нею. А для цього слід розв’язувати багато задач. У підручнику є задачі різних рівнів складності: «Виконайте усно», група А, група Б, група В і «Задачі для повторення». Порівняно важкі задачі позначено зірочкою (*). їх призначено учням, які особливо цікавляться математикою. Домашні завдання виділено синім кольором.

Окремі задачі, що запропоновано у підручнику, — це задачі з реальними даними, що стосуються використання, збереження та примноження природних ресурсів, безпеки й охорони здоров’я громадян, кількісних показників розвитку суспільства і планування господарської діяльності, складання сімейного бюджету та реальної оцінки власних можливостей тощо. Для цих задач зроблено спеціальні позначення (дивись табличку на звороті титульної сторінки).

У кожному параграфі підручника є рубрика «Виконаємо разом», у якій подається декілька задач із розв’язаннями. Радимо проглянути їх, перш ніж виконувати домашнє завдання.

Перевірити, як ви засвоїли новий матеріал, і добре підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання ви можете, розв’язуючи задачі та виконуючи завдання з рубрик «Тестові завдання» і «Типові задачі для контрольної роботи».

Сподіваємося, що вивчення алгебри і початків аналізу за цим підручником буде для вас цікавим і нескладним. Успіху вам!

АвториPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити