Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - Г. П. Бевз - Освіта 2018 рік

Розділ І ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

Перевіряємо набуті компетентності

Тестові завдання № 1

1. А — множина цілих чисел, які належать проміжку [-1; 2], В — мно­жина цілих чисел, які належать проміжку (-2; 1). Знайдіть А ∩ В.

А

Б

В

Г

{-1; 0; 1}

{-1; 0}

{-2; -1; 0; 1; 2}

[-1; 1)

2. Скільки цілих розв’язків має нерівність (х2 - 1)(х2 +1) ≤ 0?

А

Б

В

Г

один

два

три

чотири

3. Яка з функцій є парною?


А

Б

В

Г


у = х2 + х

у = х2 - 2х

у = х4 - 2х2

у = х3 - х

4. Знайдіть найбільше значення функції у = -х2 - 2х + 5.

А

Б

В

Г

2

4

6

8

5. На якому проміжку зростає функція у = х2 + 4?

А

Б

В

Г

(-∞; 0)

(0; +∞)

(4; +∞)

(-∞; 4)

6. Знайдіть область визначення функції у = .

А

Б

В

Г

( ∞; 0) ⋃ (0; +∞)

[-2; 2]

(-2; 2)

[-2; 0) ⋃ (0;2]

7. На який двочлен ділиться націло многочлен х6 - х5 - х4 - 7х3 - 8?

А

Б

В

Г

х - 3

х - 1

х + 3

х + 1

8. Знайдіть найбільший цілий розв’язок нерівності (х + 1)(х - 2)(х - З)2 ≤ 0.

А

Б

В

Г

[-1; 2]

2

(-∞; -1) ⋃ [2; ЗІ

3

9. Знайдіть остачу від ділення многочлена х5 - 2х4 + 7х3 - 8 на двочлен х - 2.

А

Б

В

Г

44

48

39

56

10. При яких значеннях параметра а рівняння |х2 - Зх - 5| = а - 2 не має розв’язків?

А

Б

В

Г

а = 2

а > 2

а < 2

а ≠ ±2

Типові завдання до контрольної роботи № 1

1. Побудуйте круг радіуса 1,5 см і квадрат зі стороною 2 см, одна з вершин якого лежить у центрі круга. Нехай А — множина точок площини, які належать кругу, а В — множина точок площини, які належать квадрату. Зобразіть:

а) А ⋃ В;

б) А ∩ В;

в) А \ В.

2. Розв’яжіть рівняння:

а) х3 - Зх2 - х + 3 = 0;

б) х4 - х3 - 7х2 + х + 6 = 0.

3. Розв’яжіть нерівність:

4. Знайдіть область визначення функції

5. Побудуйте графік функції у = (х - З)2 - 4. Для даної функції знайдіть:

а) область визначення;

б) множину значень;

в) нулі та проміжки знакосталості;

г) проміжки монотонності;

ґ) найбільше та найменше значення.

6. Скоротіть дріб:

7. Знайдіть суму цілих розв’язків нерівності:

а) ≥ 3;

б) (х2 - 4)(х2 - 6х + 8) < 0.

8. Доведіть, що для будь-якого n N виконується рівність:

9. При яких значеннях параметра а нерівність х2 - (а + 2)х + 4 > 0 виконується для всіх х R?

10. Скільки коренів залежно від параметра а має рівняння 2 -(За-4)х + 2а2 - 9а -5) = 0? Знайдіть ці корені.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити