Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - Г. П. Бевз - Освіта 2018 рік

Розділ 2 СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

Перевіряємо набуті компетентності

Тестові завдання № 2

1. Обчисліть .

А

Б

В

Г

4

2

±4

±2

2. Знайдіть область визначення функції u= .

А

Б

В

Г

(-∞; -2] ⋃[2; +∞);

х ≠ ±2;

[-2; 2]

(-2; 2)

3. Знайдіть корені рівняння =2.

А

Б

В

Г

±3

±2

3

±

4. Який з виразів не має змісту.

А

Б

В

Г

5. Обчисліть 70 + .

А

Б

В

Г

2

-4

3

-15

6. Яке з чисел найменше?

А

Б

В

Г

2-3

7. Скільки цілих коренів має рівняння

А

Б

В

Г

один

два

три

жодного

8. Розкладіть на множники вираз -.

9. Знайдіть суму коренів рівняння

А

Б

В

Г

-2

2

1

5

10. Знайдіть значення виразу

при х = 4.

А

Б

В


4

2

Типові завдання до контрольної роботи № 2

1. Запишіть у вигляді степеня:

2. Знайдіть значення виразу:

3. Знайдіть область визначення функції:

а) у = ;

б) у = .

4. Розв’яжіть рівняння:

а) ;

б) + 2 =х.

5. Побудуйте графік функції n = - 1. Знайдіть: область визначення, область значень, нулі функції та проміжки монотонності.

6. Обчисліть:

7. Скоротіть дріб:

8. Розв’яжіть рівняння:

9. Розв’яжіть нерівність

10. Спростіть вираз


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити