Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - Г. П. Бевз - Освіта 2018 рік

Розділ 4 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

Перевіряємо набуті компетентності

Тестові завдання № 4

1.Які з рівнянь не є тригонометричними?

А

Б

В

Г

sin 2х - 1

sin x + cos x = 0

2 + 2х - 4)tg x = 5

(а + 3)cos(x + 2) = -1

2.Обчисліть значення arccos (-).

А

Б

В

Г

5

2

6

6

6

3

3.Областю визначення функції у = arcsin х є:

А

Б

В

Г

[-1; 1]

[-0,5; 0,5]

[0; ]

[0; 2]

4.Який знак потрібно поставити замість * у виразі arccos* arccos?

А

Б

В

Г

>

<

=

5.За якою формулою знаходять розв’язки рівняння sin х = а, а<1?

А

Б

В

Г

Arcsin а + 2k, k ∈ Z

±arcsin а + 2k, k ∈ Z

(-1)karcsin а + k, k ∈ Z

(-1)k arcsin а+ 2k, k ∈ Z

6.Укажіть найменший додатний корінь рівняння 3tgx - = 0:

А

Б

В

Г

30°

45°

60°

90°

7.Яке з рівнянь не має розв’язку?

А

Б

В

Г

4sin Зх - = 0

2 cos(x + ) = -2

tg(3x - 9) = 10

3sin(x - ) = 6

8.Розв’яжіть нерівність sin x ≥ 0,5 на проміжку [-; ].

А

Б

В

Г

(-;)

[;]

[; ]

[-; ]

9.При яких значеннях а нерівність 2 соs(x + 1) ≥ а + 3 виконується для всіх x ∈ R?

А

Б

В

Г

а ≥ -5

а ≥ -1

а ≤ -5

а ≤ -1

10.При яких а рівняння (3cos2x - а + 4)(cos3x + 2) = 0 має розв’язки?

А

Б

В

Г

-7 ≤ а ≤ 1

-1 ≤ а ≤ 7

1≤ а ≤ 7

-7 ≤ а ≤ -1

Типові завдання до контрольної роботи № 4

1. Обчисліть значення виразу:

2. Розв’яжіть рівняння:

3. Розв’яжіть нерівність:

4. Знайдіть найменший додатний корінь рівняння: sin 2х — соs 2х = 0.

5. Розв’яжіть рівняння:

а) 2соs2 х + sin х - 2 = 0;

б) 1 + соs 2х = соs х.

6. Обчисліть:

7. Знайдіть корені рівняння:

8. Розв’яжіть нерівність:

9. Розв’яжіть рівняння:

10. При яких значеннях параметра а рівняння

на проміжку

має два корені? Знайдіть ці корені.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити