Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - Г. П. Бевз - Освіта 2018 рік

Розділ І ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

Скарбничка досягнень

Можу пояснити, що таке переріз і об’єднання множин.

Умію будувати графіки функцій та за їх допомогою знаходити: область визначення функції як проекцію її графіка на вісь х; область значень функції як проекцію її графіка на вісь у

Знаю, що таке:

нулі функції у = f(x) : f(x) = Опроміжки знакосталості функції у - f(x) : f(x) > 0 або f(x) <О

Знаю, які функції називають:

Можу визначити за графіком найбільше і найменше значення функції.

Знаю, що існують функції парні, непарні і ні парні, ні непарні.

Якщо областю визначення функції є множина, симетрична відносно 0 і:

1) f(-x) = f(x), то функція у = f(x) — парна;

2) f(-x) = -f(x), то функція у = f(x) — непарна

Знаю і вмію використовувати:

Теорему Безу

Остача від ділення многочлена F(х) на двочлен х - а дорівнює F(а)

Властивість

Якщо ціле раціональне рівняння з цілими коефіцієнтами має цілі корені, то вони є дільниками віль­ного члена

Умію розв’язувати нерівності методом інтервалів:(х - 1)(х - 2)2(х - 3) > 0

Знаю і вмію використовувати принцип математичної індукції.

Якщо деяке твердження істинне для n = 1 і з припущення, що воно істинне для довільно вибраного натурального числа n = k, випливає його істинність і для n = k + 1, то це твердження істинне для всіх на­туральних n

Умію розв’язувати простіші задачі з параметрами


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити