Підручник Математика 5 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2018 рік

Шановні десятикласники і десятикласниці!

Розділ І ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

§ 1 Множини та операції над ними

§ 2 Числові функції

§ 3 Властивості функції

§ 4 Ділення многочленів

§ 5 Метод інтервалів

§ 6 Задачі з параметрами

§ 7 Математична індукція

Скарбничка досягнень

Перевіряємо набуті компетентності

Розділ 2 СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

§ 8 Корені n-го степеня

§ 9 Функція y = х та її графік

§ 10 Ірраціональні рівняння

§ 11 Ірраціональні нерівності

§ 12 Степені з раціональними показниками

§ 13 Степеневі функції

Скарбничка досягнень

Перевіряємо набуті компетентності

Розділ 3 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

§ 14 Синус, косинус, тангенс і котангенс кута

§ 15 Тригонометричні функції числових аргументів

§ 16 Основні тригонометричні формули

§ 17 Формули зведення

§ 18 Властивості та графіки тригонометричних функцій

§ 19 Формули додавання

§ 20 Формули подвійного і половинного аргументів

§ 21 Формули суми і різниці тригонометричних функцій

Скарбничка досягнень

Перевіряємо набуті компетентності

Розділ 4 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

§ 22 Обернені тригонометричні функції

§ 23 Найпростіші тригонометричні рівняння

§ 24 Основні способи розв'язування тригонометричних рівнянь

§ 25 Найпростіші тригонометричні нерівності

Скарбничка досягнень

Перевіряємо набуті компетентності

Розділ 5 ГРАНИЦЯ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

§ 26 Границя і неперервність функції

§ 27 Асимптоти функції

§ 28 Дотична до графіка функції і похідна

§ 29 Техніка диференціювання

§ 30 Похідні тригонометричних функцій

§ 31 Похідна складеної функції

§ 32 Зростання і спадання функції

§ 33 Екстремуми функції

§ 34 Найбільше і найменше значення функції

§ 35 Застосування другої похідної до дослідження функцій та побудови їх графіків

§ 36 Похідна як швидкість

Скарбничка досягнень

Перевіряємо набуті компетентності

Предметний покажчик

Відповіді та вказівки до задач і вправ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити