Підручник Математика 10 клас (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) - М. І. Бурда - Оріон 2018 рік

Частина IІ ГЕОМЕТРІЯ

Розділ 4 Паралельність прямих і площин у просторі

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які прямі називаються паралельними; мимобіжними?

2. Сформулюйте властивості паралельних прямих у просторі та ознаки їх паралельності.

3. Як знайти відстань від точки до прямої; між двома паралельними прямими?

4. Яким є взаємне розміщення прямої та площини? У чому полягає ознака їх паралельності?

5. Назвіть можливі випадки взаємного розміщення двох площин.

6. Які властивості площин, що перетинаються?

7. Сформулюйте властивості паралельних площин та ознаку їх паралельності.

8. Що таке паралельне проектування? Які його властивості?

9. Поясніть, як побудувати паралельну проекціютрикутника; паралелограма; трапеції.

10. Як побудувати зображення прямокутного паралелепіпеда; піраміди?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4

Уважно прочитайте задачі та знайдіть серед запропонованих відповідей правильну.

Для виконання тестового завдання потрібно 10 — 15 хв.

Тест 1

1. Дано зображення многогранників. На якому з малюнків прямі АВ і CD не є мимобіжними?

2. Пряма а не лежить у площині квадрата ABCD і паралельна його стороні АВ. Якому з відрізків паралельна дана пряма?

A. CD.

В. AD.

В. АС.

Г. BD.

3. У кубі ABCDA1B1C1D1 з ребром 2 см знайдіть відстань між ребрами АА1 і СС1.

А. 2 см.

Б. 2 см.

В. 2 см.

Г. 4 см.

4. Пряма MN паралельна площині а, а пряма M1N1 лежить у цій площині. ММ1|| NN1. Яка довжина відрізка M1N1, якщо MN = 10 см?

А. 5 см.

Б. 10 см.

В. 15 см.

Г. 20 см.

Основа піраміди SABC лежить у площині а. На її бічних ребрах SA і SB позначено точки К і N так, що AS = 2АК, BN = NS. Яке взаємне розміщення прямої КN і площини а?

A. Пряма KN лежить у площині а.

Б. Пряма KN паралельна площині а.

B. Пряма KN перетинає площину а.

Г. Не можна визначити.

Тест 2

1. Яка фігура утворюється в перетині грані многогранника із січною площиною?

А. Пряма.

Б. Відрізок.

В. Промінь.

Г. Кут.

2. Точка С є серединою відрізка АВ, а точка D — серединою відрізка АС. У якому порядку розміщені точки А, В, С і D на паралельній проекції відрізка АВ?

А. А, В, С, D.

Б. А, С, В, D.

В. A, D, С, В.

Г. A, C, D, B.

3. Паралельною проекцією ∆ABC є різносторонній ∆А1В1С1. Що є проекцією медіани ∆ABC, проведеної з вершини С?

A. Медіана до сторони А1С1.

Б. Висота до сторони A1B1.

B. Бісектриса ∠C1.

Г. Медіана до сторони A1B1.

4. Відстані між точками А і С та В і С відповідно дорівнюють 5 см і 10см, АВ ⊥ АС . Через точки А, В і С проведено паралельні прямі, які перетинають площину а відповідно в точках A1 В1 і С1 Знайдіть відстань між точками А1 і B1, якщо АВ || А1В1, АС || A1C1.

А. 5 см.

Б. 5 см.

В. 5 см.

Г. 10 см.

5. Грані куба перетинає січна площина KLM. Яка з побудов — правильна?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити