Підручник Математика 10 клас (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) - М. І. Бурда - Оріон 2018 рік

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Аксіоми стереометрії 170

аргумент функції 10

Бічні грані піраміди 165

Вектори компланарні 259

Вершина піраміди 165

Вершини многогранника 164

висота піраміди 165

відстань від прямої до паралельної їй площини 222

— — точки до площини 222

— — — — прямої 176

— між паралельними площинами 223

— — — прямими 178

властивість основна паралельних прямих у просторі 177

— паралельних площин 191

властивості паралельних площин 197

— паралельного проектування 203

— перпендикуляра і похилої 221

— площин, що перетинаються 190

Грані сусідні 166

— многогранника 164

графік функції 10

Задача про дотичну до кривої 125

— — миттєву швидкість 126

зображення фігури 203

Координати точки 250

корінь n-го степеня з числа 21

— — — арифметичний 22

куб 165

кут двогранний 241

— між площинами 239

— — прямими 176

— — — мимобіжними 178

— — прямою і площиною 230

Лінія тангенсів 51

— котангенсів 51

Многогранник 164

Напрям проектування 203

Область визначення функції 10

— значень функції 10

ознака паралельності площин 191

— — прямих 177

— — прямої та площини 184

— перпендикулярності площин 239

прямої та площини 214

— зростання функції 144

— спадання функції 144

— сталості функції 144

оригінал 203

основа перпендикуляра 220

— піраміди 165

— похилої до площини 220

Паралелепіпед прямокутний 164

перпендикуляр до площини 221

— — прямої 176

період функції 91

піраміда правильна 165

планіметрія 164

площина січна 196

площини паралельні 191

— перпендикулярні 239

—, що перетинаються 189

Похідна 132

— геометричний зміст 132

— добутку функцій 138

— механічний зміст 132

— суми та різниці функції 138

— частки функції 139

похила до площини 220

правило паралелепіпеда 259

приріст аргумента 131

— функції 131

проектування паралельне 202

проекцій площина 203

проекція паралельна 203

— похилої у площині 221

простір координатний 249

пряма, що паралельна площині 184

перпендикулярна до площини 214

прямі мимобіжні 178

— паралельні 177

— перпендикулярні 176

— проектувальні 203

—, що перетинаються 176

Радіан 56

ребра многогранника 164

рівняння тригонометричне 106

Синусоїда 97

спосіб доведення від супротивного 185

степінь з раціональним показником 28

стереометрія 164

Теорема обернена до теореми про три перпендикуляри 228

— про достатню умову екстремуму функції 149

— — необхідну умову екстремуму функції (Ферма) 148

— — паралельні площини і січну площину 196

— — — площини та перпендикулярну пряму 235

— — — прямі та перпендикулярну площину 234

----- три перпендикуляри 228

тригонометричні функції кута 44, 45

----- числового аргументу 60

Фігури основні просторові 166

формула відстані між двома точками 251

формули додавання 76, 79, 82

— зведення 64

— координат середини відрізка 251

— подвійного аргументу 85

Функція зростаюча 13

— непарна 14

— парна 14

— періодична 91

— спадна 13

— степенева 33

Екстремуми функції 148Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити