Підручник Математика 10 клас (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) - М. І. Бурда - Оріон 2018 рік

ДОРОГІ УЧНІ ТА УЧЕНИЦІ!

Частина I АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ 1 Функції, їхні властивості та графіки

§1 Числові функції та їхні властивості

§2 Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості

§3 Степінь з раціональним показником

§4 Степенева функція та її властивості

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ

Розділ 2 Тригонометричні функції

§5 Тригонометричні функції довільного кута

§6 Область визначення, множина значень і знаки тригонометричних функцій кута

§7 Радіан міра кута

§8 Тригонометричні функції числового аргументу

§9 Формули зведення

§10 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного і того самого аргументу

§11 Формули додавання для косинуса

§12 Формули додавання для синуса

§13 Формули додавання тангенса і котангенса

§14 Тригонометричні функції подвійного аргументу

§15 Основні властивості тригонометричних функцій

§16 Графіки функцій у = sin x та y = cosx

§17 Графіки функцій y = tg x та tg x

§18 Рівняння sin х = а

§19 Рівняння cos х = a

§20 Рівняння tg x = a та ctg х = a

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ

Розділ 3 Похідна та її застосування

§21 Задачі, що приводять до поняття похідної

§22 Похідна функції, її механічний та геометричний зміст

§23 Основні правила диференціювання функцій

§24 Ознак сталості, зростання і спадання функції

§25 Екстремуми функції

§26 Застосування похідної до розв'язування прикладних задач

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ

Частина IІ ГЕОМЕТРІЯ

Розділ 4 Паралельність прямих і площин у просторі

§27 Що вивчають у стереометрії

§28 Аксіоми стереометрії

§29 Взаємне розміщення двох прямих в просторі

§30 Взаємне розміщення прямої та площини

§31 Взаємне розміщення двох площин

§32 Властивості паралельних площин

§33 Паралельне проектування

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ

Розділ 5 Перпендикулярність прямих і площин у просторі

§34 Перпендикулярність прямої та площини

§35 Перпендикуляр і похила до площини

§36 Теорема про три перпендикуляри

§37 Залежність між паралельністю і перпендикулярністю прямих і площі

§38 Перпендикулярні площини

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ

Розділ 6 Координати і вектори

§39 Прямокутні координати в просторі

§40 Вектори у просторі

§41 Симетрія у просторі

ПЕРЕВІРТЕ, ЯК ЗАСВОЇЛИ МАТЕРІАЛ

ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити