Підручник Математика 10 клас (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) - О.С. Істер - Генеза 2018 рік

ЧАСТИНА І. АЛГЕБРА

Завдання для перевірки знань за курс алгебри 10 класу

1

1. Дано f(х) = х2 - 3. Порівняйте:

1) f(-1) і f(1);   2) f(0) і f(-2).

2. Які з рівностей є тотожностями:

3. Знайдіть похідну функції:

2

4. Обчисліть:

5. Розв’яжіть рівняння:

1) х4 = 81;   2) ctg 2х = -.

6. Знайдіть проміжки монотонності, точки екстремуму та екстремуми функції у = 6х - x2.

3

7. Подайте у вигляді степеня:

8. Дано: sin а = 0,6; < а < . Знайдіть:

4

9. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f(х) = х2 + 3х - 1, яка паралельна до прямої у = 7х.
Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити