Підручник Математика 10 клас (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) - Є. П. Нелін - Ранок 2018 рік

Шановні десятикласники і десятикласниці!

Ви продовжуєте вивчати математику. Курс математики 10 класу (рівень стандарту) складається з двох частин: «Алгебра і початки аналізу» і «Геометрія».

Алгебра і початки аналізу є новим для вас предметом, який об’єднує матеріал кількох галузей математичної науки. Поряд із розв’язуванням знайомих вам з курсу алгебри завдань, у 10 класі ви познайомитеся з новими видами функцій — степеневими і тригонометричними, відповідними рівняннями й нерівностями, а також принципово новим поняттям — похідною. Саме вивчення похідної і є одним із завдань математичного аналізу.

У курсі геометрії ви починаєте вивчати розділ, який називається стереометрією. На відміну від попередніх класів ви тепер розглядатимете просторові об’єкти, завдяки чому розвинете просторову уяву, вміння подумки моделювати нові геометричні фігури й будувати їх зображення, а головне — оволодієте системою математичних знань, навичок і умінь, які необхідні для вивчення інших шкільних дисциплін і стануть вам у пригоді в повсякденному житті, майбутній діяльності.

Засвоюючи стереометрію, ви ознайомитеся з новими геометричними поняттями і закономірностями, багато з яких люди здавна застосовують у виробничій діяльності, використовують в архітектурі, живописі тощо.

Як користуватися підручником

Підручник містить дві частини: «Алгебра і початки аналізу» і «Геометрія». Кожна частина складається з трьох розділів, кожний розділ — із параграфів (у першій частині деякі параграфи поділяються на пункти). Параграфи і пункти, як правило, складаються з таких структурних блоків.

Довідкові таблиці наведені на початку більшості параграфів і містять основні означення, ознаки та властивості розглядуваних понять теми, систематизацію теоретичного матеріалу та способів діяльності з цим матеріалом у формі спеціальних орієнтирів з розв’язування завдань. Радимо опрацювати цей матеріал у першу чергу, а вже після цього переходити до наступного блоку.

Пояснення й обґрунтування являють собою докладне викладення теоретичного матеріалу, наведеного в таблицях. Таке подання навчального матеріалу (спочатку структурованого у вигляді таблиць, а потім описаного детально) дозволить кожному з вас вибирати свій власний рівень ознайомлення з обґрунтуваннями, будуючи власну освітню траєкторію.

Приклади розв’язування завдань (задач) ознайомлять вас із основними ідеями щодо розв’язування завдань, допоможуть усвідомити й засвоїти способи дій з основними математичними поняттями, набути необхідних предметних компетентностей. Для того щоб виділити орієнтовні основи діяльності з розв’язування завдань (загальні орієнтири), у прикладах власне розв’язання супроводжуються коментарями, які допоможуть вам скласти план розв’язування аналогічних завдань.

Розв'язання

Як можна записати розв'язання задачі або завдання

Коментар

Як можна міркувати під час розв'язування таких задач або завдань

За такого подання коментар не заважає сприйняттю основної ідеї розв’язання завдань певного типу і дає змогу за потреби отримати детальну консультацію щодо розв’язування, яка міститься в коментарі.

З метою закріплення, контролю і самоконтролю засвоєння навчального матеріалу наприкінці кожного параграфа запропоновано систему запитань і вправ.

Запитання для контролю допоможуть вам пригадати й осмислити вивчене, звернути увагу на головне, оцінити рівень засвоєння матеріалу параграфа.

Вправи подано за трьома рівнями складності:

• задачі середнього рівня мають позначку «°»;

• задачі достатнього рівня (дещо складніші) подано без позначки;

• задачі високого рівня мають позначку «*».

До більшості вправ наприкінці підручника наведено відповіді.

У рубриці «Виявіть свою компетентність» наведено задачі практичного змісту та завдання, які для отримання розв’язку вимагають аналізу та узагальнення набутих знань.

Зверніть також увагу на запропоновані в тексті параграфів супроводжуючі запитання, що спонукають до більш глибокого самостійного осмислення навчального матеріалу, та завдання, виконання яких, на нашу думку, сприятиме формуванню певних предметних та ключових компетентностей. Ці запитання та завдання мають відповідні позначення. Матеріали рубрик «Відомості з історії», «Видатні математики» допоможуть вам дослідити розвиток математики як науки та дізнатися про досягнення видатних учених України.

Для того щоб підручник допоміг вам у повній мірі, радимо ознайомитися із системою умовних позначень:

початок і закінчення обґрунтування твердження, розв'язання завдання; запитання до учнів;

цікава інформація або така, яку варто обміркувати;

матеріали, пов'язані з ІКТ та інтернет-підтримкою підручника;

завдання, які вимагають самостійного опрацювання, сприяють активізації розумової діяльності;

діяльність, розрахована на роботу в команді.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити