Підручник Математика 10 клас (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) - Є. П. Нелін - Ранок 2018 рік

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ 2 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Завдання для самоконтролю

Тест № 2

1. Кутом якої чверті є кут, радіанна міра якого дорівнює 3,5 радіана?

А I

Б II

В III

Г IV

2. Знайдіть значення виразу

А 0

Б 1

В -1

Г -

3. Установіть відповідність між функціями, заданими формулами (1-3), та властивостями (А-Г) цих функцій.

1 у = sin x

А Функція не має найбільшого значення


Б Функція є зростаючою на всій області визначення

2 у = cos xB Найбільше значення функції дорівнює 1 при х = + 2n, n ∈ Z

3 у = tg x

Г Функція парна

4. Знайдіть cos а, якщо sin а = -0,8, < а <.

А 0,2

Б -0,2

B -0,6

Г 0,6

5. Спростіть вираз sin 2а ∙ tg а.

A cos2а

Б sin2а

B 2sin2а

Г 2cos2а

6. Яке з наведених рівнянь не має коренів?

7. Укажіть рисунок, на якому зображено графік функції y= cos 2x.

8. Розв’яжіть рівняння 2cos x = -1.

9. Побудуйте графік функції у = (запишіть розв'язання).

10. Розв’яжіть рівняння 4 cos x= sin 2x(запишіть розв’язання). Пройдіть онлайн-тестування на сайті interactive.ranok.com.ua.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити