Підручник Математика 10 клас (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) - Є. П. Нелін - Ранок 2018 рік

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

А

Аксіоматичний метод 186

Аксіоми стереометрії 182, 189

Арифметичний корінь 50

Арккосинус 116

Арккотангенс 118

Арксинус 115

Арктангенс 117

В

Вектор 292

Винесення множника з-під знака кореня 48, 52

Відстань між мимобіжними прямими 277

— — точками 287

— — точкою та площиною 251

— — точкою та прямою 275

— — паралельними площинами 276

— — — прямою та площиною 276

— — фігурами 273

Властивості кореня n-го степеня 48

— степеневої функції 64-67

— степенів 59

— тригонометричних функцій 84

Внесення множника під знак кореня 48, 51

Г

Геометричний зміст модуля 8

— — похідної 140

Графік періодичної функції 84

— функції 15

Д

Двогранний кут 259

Диференціювання 139

Довжина вектора 292

Дослідження функції 159, 166

Достатня умова зростання функції 156

— — спадання функції 156

Дотична до графіка функції 138

Е

Екстремум функції 157

З

Заміна змінних 38

Зображення фігури 228, 231

К

Координати середини відрізка 287

Корінь з добутку 48

— — частки 48

— — степеня 48

— квадратний 47

— n-го степеня 47

Косинус 80

Косинусоїда 93

Котангенс 80

Котангенсоїда 95

Кут між векторами 294

— — мимобіжними прямими 242

— — площинами 261

— — похилою та площиною 255

— — прямими 241

Кутовий коефіцієнт дотичної 141

Л

Лінійний кут двогранного кута 260

М

Метод інтервалів 39

— слідів 204

Мимобіжні прямі 209

— — перпендикулярні 242

Миттєва швидкість 136

Многогранник 185

Модуль числа 8

Н

Найбільше і найменше значення функції 15, 173

Необхідна і достатня умова екстремуму функції 158

— — — сталості функції 156

Нулі функції 38

О

Область визначення функції 14

— значень функції 14

Ознака мимобіжних прямих 209

— паралельності двох площин 222

— — — прямих 211, 217

— — площин 224

— — прямої та площини 216

— перпендикулярності площин 266

— — прямої та площини 246

Операції над векторами 293

Ортогональне проектування 269

Основна властивість кореня 48

— тригонометрична тотожність 100

П

Паралельне проектування 228

Паралельні площини 221

— площина та пряма 215

— прямі 210

Переріз многогранника 204

Період функції 84

Перпендикуляр 250

Перпендикулярні площини 266

— прямі 241

Предметний покажчик

Піраміда 185

Площина проекцій 228, 269

— січна 204

Похила 251

Похідна 138

Правила диференціювання 148

Призма 185

Проекція похилої 251

— фігури 229

Р

Радіанна міра кута 75

Рівні фігури 191

Рівняння тригонометричне 115

— дотичної 141

С

Симетрія відповідно координатної площини 303

— — початку координат 302

Синус 80

Синусоїда 88

Степінь з раціональним показником 60

Стереометрія 183

Т

Тангенс 80

Тангенсоїда 94

Теорема про три

перпендикуляри 251

Тетраедр 186

Ф

Фігура неплоска 184

Фізичний зміст похідної 142

Формули додавання 105

— зведення 111, 112

Функція періодична 80

— степенева 64

— числова 14Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити