Підручник Математика 10 клас (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) - Є. П. Нелін - Ранок 2018 рік

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ 1 ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

Навчальний проект

ФУНКЦІЇ НАВКОЛО НАС

Для виконання проекту учні класу об’єднуються в декілька груп: «історики», «архітектори і дизайнери», «теоретики», «фахівці з IT-технологій» тощо. Кожний учень може взяти участь у роботі однієї або двох проектних груп.

«Історики» вивчають виникнення та використання поняття функції, готують коротке повідомлення чи презентацію з конкретними означеннями і відомостями про їх авторів та цитатами про функції та їхні властивості. Наприклад, таке: «Немає жодної галузі людського знання, куди не входили б поняття про функції та їх графічне зображення» (К. Ф. Лебединцев).

«Архітектори і дизайнери» з’ясовують, де і як саме використовують елементи графіків функцій у художньо-технічному проектуванні в архітектурі, оздобленні одягу тощо, наводять приклади таких функцій.

«Фахівці з IT-технологій» демонструють, як за допомогою пакетів математичних програм можна будувати графіки складних функцій, вивчати їхні властивості й розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи. Наприклад, будують графіки функцій за допомогою програм Excel, GRANчи GeoGebra.

«Теоретики» вивчають такі властивості функції, які не розглядаються у шкільному курсі. Наприклад, узагальнене поняття функції як відповідності між елементами множин; функції цілої і дробової частин числа; гіперболічні функції та формули, пов’язані з ними, тощо.

Теми навчальних проектів

1. Фінансова математика.

2. Застосування симетрії під час розв’язування алгебраїчних задач.

3. Побудова ліній у полярній системі координат.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити