Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - Є. П. Нелін - Ранок 2018 рік

ПРЕДМЕТНИМ ПОКАЖЧИК

Арифметичний корінь п-то степеня 70

Арккосинус 144

Арккотангенс 146

Арксинус 142

Арктангенс 145

Асимптота 198

Властивості кореня n-то степеня 71

— степеня з раціональним показником 82

Геометричний зміст похідної 205

Границя функції 184

Графік функції 18

Ділення многочленів 53

Дослідження функції 234

Достатні умови зростання і спадання функції 225

Друга похідна 247

Екстремуми функції 227

Корінь n-то степеня 70

Косинус 103

Косинусоїда 114

Котангенс 103

Котангенсоїда 115

Метод інтервалів 37, 186

— математичної індукції 48

Множина 7

Найбільше і найменше значення функції 236

Необхідна умова екстремуму 228

Неперервність функції в точці і на проміжку 185

Нерівності з параметрами 60, 94

— ірраціональні 91

— тригонометричні 176

Операції над множинами 8

Опуклість функції 247

Парність і непарність тригонометричних функцій 107

Періодичність функцій 107

Побудова графіків функцій 27

Похідна 204

Похідна складеної функції 213

Похідні елементарних функцій 217

Правила диференціювання 212

Радіанна міра кутів 99

Рівняння дотичної 205

— з параметрами 60, 94, 172

— ірраціональні 78

— тригонометричні 150, 152, 153

Синус 103 Синусоїда 111

Степінь з раціональним показником 83

Тангенс 103 Тангенсоїда 115

Теореми про границі функції в точці 191

Точка перегину 248

Фізичний зміст похідної 206

Формули додавання 123

— зведення 129

— перетворення добутку

тригонометричних функцій у суму 132

— — суми і різниці тригонометричних

функцій у добуток 132

— подвійного аргумента 126

— половинного аргумента 136

— пониження степеня 136

— потрійного аргумента 135

Функція 17

— числова 17

— степенева 88

Функції тригонометричні числового аргумента 104


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити