Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - Є. П. Нелін - Ранок 2018 рік

Шановні десятикласники і десятикласниці!

Розділ 1 ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

§1 МНОЖИНИ

§2 ФУНКЦІЇ

§3 РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

§4 ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФУНКЦІЙ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ

§5 ГРАФІКИ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ ІЗ ДВОМА ЗМІННИМИ

§6 МЕТОД МАТЕМАТИЧНОЇ ІНДУКЦІЇ

§7 МНОГОЧЛЕНИ ВІД ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ ТА ДІЇ НАД НИМИ

§8 РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ, ЩО МІСТЯТЬ ЗНАК МОДУЛЯ

§9 РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ З ПАРАМЕТРАМИ

Розділ 2 СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

§10 КОРІНЬ n-го СТЕПЕНЯ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. ФУНКЦІЯ КОРЕНЯ n-го СТЕПЕНЯ ТА ЇЇ ГРАФІК

§11 ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ

§12 УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОНЯТТЯ СТЕПЕНЯ. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ, ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІК

§13 ІРРАЦІОНАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ

§14 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ ІЗ ПАРАМЕТРАМИ

Розділ 3 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

§15 РАДІАННА МІРА КУТІВ

§16 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ КУТА І ЧИСЛОВОГО АРГУМЕНТА

§17 ВЛАСТИВОСТІ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ

§18 ГРАФІКИ ФУНКЦІЙ СИНУСА, КОСИНУСА, ТАНГЕНСА І КОТАНГЕНСА ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

§19 СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ФУНКЦІЯМИ ОДНОГО АРГУМЕНТА

§20 ФОРМУЛИ ДОДАВАННЯ ТА НАСЛІДКИ З НИХ

§21 ФОРМУЛИ ПОТРІЙНОГО ТА ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТІВ. ВИРАЖЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА

Розділ 4 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

§22 ОБЕРНЕНІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

§23 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НАЙПРОСТІШИХ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ

§24 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ

§25 СИСТЕМИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ. СКЛАДНІШІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

§26 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ З ПАРАМЕТРАМИ

§27 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ НЕРІВНОСТЕЙ

Розділ 5 ПОХІДНА

§28 ПОНЯТТЯ ГРАНИЦІ ФУНКЦІЇ В ТОЧЦІ ТА НЕПЕРЕРВНОСТІ ФУНКЦІЇ*

§29 ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРАНИЦІ ФУНКЦІЇ

§30 АСИМПТОТИ ГРАФІКА ФУНКЦІЇ

§31 ПОНЯТТЯ ПОХІДНОЇ, ЇЇ ФІЗИЧНИЙ І ГЕОМЕТРИЧНИЙ ЗМІСТ

§32 ПРАВИЛА ОБЧИСЛЕННЯ ПОХІДНИХ. ПОХІДНА СКЛАДЕНОЇ ФУНКЦІЇ

§33 ПОХІДНІ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФУНКЦІЙ

§34 ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ

§35 ДРУГА ПОХІДНА Й ПОХІДНІ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ. ПОНЯТТЯ ОПУКЛОСТІ ФУНКЦІЇ

§36 ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ ТА ДОВЕДЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ

§37 ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ПАРАМЕТРАМИ

ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВИ ДО ВПРАВ

ПРЕДМЕТНИМ ПОКАЖЧИК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити