Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2018 рік

§5 ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

34. Теореми про арифметичні дії зі збіжними послідовностями

Знаходити границі збіжних послідовностей за допомогою означення границі — задача трудомістка. Полегшити процес пошуку границі дають змогу теореми про границі суми, добутку й частки двох послідовностей.

Теорема 34.1 (границя суми). Якщо послідовності (аn) і (bn) є збіжними, то послідовність (аn + bn) також є збіжною, причому

Теорема 34.2 (границя добутку). Якщо послідовності (аn) і (bn) є збіжними, то послідовність (аnbn) також є збіжною, причому

Теорема 34.3 (границя частки). Якщо послідовності (аn) і (bn) є збіжними, причому то послідовність також є збіжною і

З доведенням теорем 34.1-34.3 ви зможете ознайомитися на с. 262-266, звернувшись до рубрики «Коли зроблено уроки».

ПРИКЛАД 1 Знайдіть

Розв’язання. Маємо:

Послідовність із загальним членом аn = подано у вигляді суми двох збіжних послідовностей із загальними членами хn = 2 і yn = .

Тоді можна записати:

ПРИКЛАД 2 Обчисліть границю

Розв’язання. Поділимо чисельник і знаменник дробу на n:

У чисельнику та знаменнику отриманого дробу записано загальні члени збіжних послідовностей. Тоді

ПРИКЛАД З Обчисліть границю

Розв’язання. Поділимо чисельник і знаменник дробу на n3. Маємо:

ВПРАВИ

34.1. Обчисліть границю:

34.2. Обчисліть границю:

34.3. Обчисліть границю:

34.4. Обчисліть границю:

34.5. Обчисліть границю:

34.6. Обчисліть границю:

34.7. Обчисліть границю послідовності, заданої формулою:

34.8. Послідовність задано рекурентно: Знайдіть границю

34.9. Учитель запропонував обчислити границю Учень Василь Заплутайко розв’язав задачу так:

Чи погоджуєтесь ви з розв’язанням Василя?

34.10. Відомо, що Доведіть, що:

34.11. Відомо, що Знайдіть границю:

34.12. Послідовність (аn) прямує до числа 3. Знайдіть границю:

34.13. Послідовність (аn) така, що існує границя Чи можна стверджувати, що послідовність (аn) є збіжною?

34.14. 3 послідовності (хn) утворили послідовність із загальним членом Відомо, що (уn) — збіжна послідовність. Чи завжди є збіжною послідовність (хn)?

34.15. За послідовністю (хn) побудували послідовність (уn) таку, що уn = хn - хn+3. Виявилося, що послідовність (yn) має границю. Чи обов’язково є збіжною послідовність (хn)?

34.16. Члени послідовності (хn) для всіх n ∈ ℕ задовольняють умову Чи існує таке х1, що (хn) — збіжна послідовність?

34.17. Доведіть, що послідовність (аn), члени якої для всіх n ∈ ℕ задовольняють рівність 3аn+2n+1 - 1) = 2аn - 5, є розбіжною.

34.18. З послідовності (хn) утворили нову послідовність (Sn) за формулою Sn =x1 + x2+… + xn, n ∈ ℕ. ВИЯВИЛОСЯ, ЩО (Sn) — збіжна послідовність. Чи обов’язково

34.19. Знайдіть границю послідовності (хn), заданої формулою:

34.20. Знайдіть границю послідовності (хn), заданої формулою:

34.21. Побудуйте графік функції

34.22. Дослідіть на збіжність послідовність (хn), якщо:

1) xn = sin6n; 2) хn = sin1 + sin2 + … +sinn.

34.23. Чи існує границя послідовності із загальним членом хn = cos 7n?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити