Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2018 рік

Від авторів

§1 ПОВТОРЕННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 8-9 КЛАСІВ

1. Задачі на повторення І курсу алгебри 8-9 класів

§2 СТЕПЕНЕВА ФУНКЦIЯ

2. Степенева функція з натуральним і цілим показником

Функціональний підхід Коші

3. Обернена функція

Львівська математична школа

4. Означення кореня n-го степеня. Функція кореня n-го степеня>

5. Властивості кореня n-го степеня

6. Степінь з раціональним показником та його властивості

7. Ірраціональні рівняння

8. Різні прийоми розв'язування ірраціональних рівнянь та їхніх систем

9. Ірраціональні нерівності

§3 ТРИГОНОМЕТРИЧН ФУНКЦІЇ

10. Радіанна міра кута

11. Тригонометричні функції числового аргументу

12. Знаки значень тригонометричних функцій

13. Періодичні функції

14. Властивості та графіки у = sin х і у = cos x

15. Властивості та графіки функцій y = tgx і y ctgx

16. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

17. Формули додавання

18. Формули зведення

19. Формули подвійного, потрійного та половинного кутів

20. Формули для перетворення суми, різниці та добутку тригонометричних функцій

§4 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

21. Рівняння cos x = b

22. Рівняння sin x = b

23. Рівняння tgx = b і ctgx = b

24. Функції у = arccos х і у = arcsin х

25. Функції у = arctg х і у = arcctg х

26. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних

27. Розв'язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники

28. Приклади розв'язування більш складних тригонометричних рівнянь

29. Про рівносильні переходи під час розв'язування тригонометричних рівнянь

30. Тригонометричні нерівності

31. Тригонометрична підстановка

§5 ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

32. Числові послідовності

33. Границя числової послідовності

34. Теореми про арифметичні дії зі збіжними послідовностями

Доведення теорем про арифметичні дії зі збіжними послідовностями

35. Властивості збіжних послідовностей

36. Теорема Вейєрштрасса

Число Ейлера

§6 ГРАНИЦЯ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ

37. Границя функції в точці

Означення границі функції в точці за Коші

38. Теореми про арифметичні дії з границями функцій у точці

39. Неперервність функції в точці

40. Деякі властивості неперервних функцій

Доведення першої теореми Больцано—Коші

Доведення першої теореми Вейєрштрасса

41. Перша чудова границя

42. Асимптоти графіка функції

§7 ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

43. Приріст функції. Задачі, які приводять до поняття похідної

Задача про дотичну до графіка функції

44. Поняття похідної

45. Правила обчислення похідних

Доведення теорем про похідні складеної та оберненої функцій

Доведення теореми про похідну складеної функції

Доведення теореми про похідну оберненої функції

46. Рівняння дотичної

47. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа

48. Ознаки зростання і спадання функції

49. Точки екстремуму функції

50. Найбільше і найменше значення функції на відрізку

51. Друга похідна. Поняття опуклості функції

Нерівність Єнсена

52. Побудова графіків функцій

Відповіді та вказівки до вправ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити