Математика 2 клас - М.В. Богданович

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1 КЛАСІ


1. Полічи окремо червоні й зелені перчики. Скільки всіх перчиків?

2. Скільки всього паличок на кожному малюнку?

3. Назви всі числа другого десятка; четвертого десятка; десятого десятка.

4.   Спиши, вставляючи пропущені числа.

5. Кожне з поданих чисел запиши за зразком у вигляді суми розрядних доданків: 36, 66, 84, 48.

Зразок. 82 = 80 + 2.

6. Запиши вирази та обчисли їх значення.

1) Як утворити число 55, якщо маємо число, що йому передує?

2) Як утворити число 70 із числа, що йде за ним?

3) Скільки буде, якщо від числа 93 відняти число його одиниць?

7.

26 +1                 6 - 4               56 - 6            37 - 7 - 1

51 + 2                  10 - 7          10 - 1          49 - 10 - 1

8. За кожним малюнком склади і розв’яжи задачу.

9*. Господар виростив 30 качок, 20 гусей і 40 кролів. Скільки всього птиці він виростив? На скільки більше господар виростив птиці, ніж кролів?

10°.

10 + 7          34 + 1        94 + 1 + 5        24 + 1 + 0

20 + 6          45 – 1        40 + 8 - 1 3        6 - 0 - 6

11°. Петрик відпочивав у дідуся 29 днів, а в санаторії — на 9 днів менше. Скільки днів Петрик відпочивав у санаторії?

12. Скільки десятків і одиниць у числах?

13. Поясни прийоми обчислень.

- Числа можна додавати і віднімати частинами.

14. Поясни обчислення кожного виразу.

15.

67 - 30           55 + 24         61 + 20 + 6        57 + 30 - 4

76 + 3                  88 - 3        84 + 10 - 5       79 - 40 - 7

16. Склади задачу усно. Розв’язання запиши.

17. Яка довжина відрізка в сантиметрах? Запиши її в дециметрах і сантиметрах. Накресли такий відрізок у зошиті.

18. У кожній парі чисел назви більше число.

15 і 17

15 і 20

7 і 12

20 і 19

18 і 16

11 і 9

14 і 16

12 і 18

13 і 20

19. 10 хлопчиків грали в піжмурки. 2 хлопчики вийшли з гри. Скільки хлопчиків продовжило гру?

20°. У парку посадили 6 кленів, каштанів — на 4 більше, а акацій — на 2 менше, ніж кленів. Скільки каштанів посадили в парку? Скільки акацій?

21°. Допоможи зайчику та білочці обчислити вирази.

1)

5 + 5 - 8

0 + 10 - 7

5 - 2 + 7

8 - 7

6 + 0

2) 9 - 4 + 5

7 - 7 + 4

9 - 7 + 8

7 + 3

5 + 0


22.


23.   Як називаються числа в рівностях?

2 + 5 = 7             8 - 3 = 5

24.   Обчисли вирази. Випиши ті, в яких від’ємник 7.

7 + 2            10 - 7      2 + 5      10 - 3                 1 + 7

7 - 2               7 - 7      5 + 2        9 - 7                  8 - 7

25. Андрій накреслив 9 чотирикутників, а Тарас — 5 трикутників. Хто накреслив більше фігур? На скільки більше?

26. Запиши вирази та обчисли їх значення.

До 40 додати 5;         від 39 відняти 6;

56 плюс 3;                 зменшуване 10, від’ємник 8.

27.

95 - 70        14 +80        99 - 4              69 - 50

94 + 5         25 + 4        29 + 40            19 - 5

28. Виміряй відрізки. Дізнайся, який з них коротший і на скільки.

- Накресли відрізок, на 3 см коротший від довшого з поданих.

29. За малюнком і числовими даними склади задачу.

Маса - 16 кг                                       ?, на 6 кг менша

- Яка загальна маса обох велосипедів?

30°.

10 + 3     35 + 40       47 - 10    5 + 5 + 48     18 - 8 - 3

7 + 32     1 + 93         10 – 7     2 + 8 + 25     46 - 10 + 2

31°. З однієї ділянки зібрали 26 мішків картоплі, а з другої - на 4 мішки менше. Скільки мішків картоплі зібрали з другої ділянки? Скільки всього мішків картоплі зібрали з двох ділянок?

32.

100 - 73       7 - 6        1 - 1    53 + 40  2 + 8 - 10

6 + 2           64 + 5       8 - 6    39 - 3    0 + 4 + 6

33. Леся, Толя й Олесь мали знайти суму чисел 2, 3 і 5. Усі діти знайшли суму правильно.

Леся

Толя

Олесь

2 + 3 + 5 = 10

5 + 3 + 2 = 10

3 + 5 + 2 = 10

Додавати числа можна в будь-якому порядку.

34.    Перевір суми, додаючи числа в іншому порядку.

1 + 9 = 10    1 + 3 + 6 = 10     3 + 6 + 4 = 13

35.

2 + 6     1 + 7    8 + 10        58 - 18 - 0

8 - 2      8 + 2    8 + 0          10 + 80

36. Порівняй задачі та їх розв’язання.

1) У першому ящику 7 кг груш, а в другому — на 3 кг більше. Скільки кілограмів груш у другому ящику?

2) У першому ящику 7 кг груш, а в другому — на 3 кг менше. Скільки кілограмів груш у другому ящику?

37.

7 + 3 + 4         6 + 6 + 42      21 - 1 + 8     54 + 23 + 0

9 + 1 + 5         3 + 3 + 70      52 - 2 + 6     78 - 36 - 0

38. Склади задачі за коротким записом і розв’яжи їх у зошиті.

1) Було - 76 м

Відрізали - 24 м

Залишилось - ?

2) Було - 30

Привезли - 26

Стало - ?

- Склади обернені задачі до другої.

39*. Яка маса песика?

40°. Богдан накреслив два відрізки. Перший відрізок завдовжки 9 см, а другий — 7 см. Порівняй довжину відрізків. Накресли відрізок, на 3 см довший від другого відрізка.

41°. У тижні 2 дні в тата вихідні. Скільки в тата робочих днів на тиждень?

42. Якими монетами можна дати 10 копійок здачі? Розглянь різні варіанти.

43.  5 + 5 - 3       8  - 4 - 4       5  - 5 + 6       10 - 7 + 3

44. Склади, розв’яжи і порівняй задачі.

85 грн             На 5 грн                                30 грн       На 26 грн

дешевша                                                        дорожча

- Якими чотирма грошовими купюрами можна заплатити за шарф?

45. Тато купив 8 кг капусти і 2 кг буряків. Про що можна дізнатися за цими даними?

46. Розв’яжи і порівняй задачі.

1) На галявині росло 6 грибів. Білка зірвала 3 гриби. Скільки грибів залишилося?

2) На галявині росли гриби. Білка зірвала 6 грибів, а потім - ще 3 гриби. Скільки всього грибів зірвала білка?

47.

Числа

Знайти

10 і 4

різницю

9 і 8

різницю

10 і 0

різницю


Числа

Знайти

10 і 0

суму

4 і 4

суму

7 і 6

різницю

48. Що дістали, коли від суми відняли доданок?

49. З кожного виразу на обчислення суми склади два вирази на обчислення різниці.

7 + 2 = 9                            4 + 3 = 7      46 + 23 = 69

50. Перевір додавання відніманням за зразком.

Зразок. 47 + 21 = 68, 68 - 21 = 47.

46 + 22 = 68                      35 + 43 = 78        12 +75 = 87

Щоб перевірити дію додавання, можна від суми відняти один з доданків. Якщо дістанемо другий доданок, то розв’язання правильне.

51 °. Ведмедик посадив першого дня 4 дерева, а другого - ще 6. Скільки всього дерев посадив ведмедик за два дні?

52°. За два дні ведмедик посадив 10 дерев. Першого дня він посадив 4 дерева. Скільки дерев посадив ведмедик другого дня?

- Порівняй задачі 52 і 51 та їх розв’язання. Як можна назвати задачу 52 відносно задачі 51?

53.

60 + 3 + 1           65 - 5 + 4           39 - 3 - 3       86 + 0

63 - 3 - 1                  50 + 5 - 4       3 + 70 - 6     100 - 0

54. Запиши вирази та обчисли їх значення.

10 мінус 4

знайти суму чисел 4 і 3

7 плюс 3

знайти різницю чисел 9 і 4

до 3 додати 6

8 зменшити на 5

55. Обчисли вирази. Випиши ті, в яких зменшуване 8.

8 + 2                    10 - 2             8 - 5          9 - 8          8 - 4

8 - 2                     10 - 8             8 - 0         1 + 8         6 + 2

56*. На малюнку зліва знайди 4 трикутники, а на малюнку справа — 5 чотирикутників.


57. Обідати сіли 9 осіб. На стіл поклали 6 ложок і 8 виделок. Скільки ложок і виделок ще треба покласти?

58. 7 + 3 + 42             6 + 4 + 37   14  - 4 - 7      48 - 7 - 1

59. Склади за малюнком і розв’яжи задачі із запитаннями: «На скільки більше … ?», «Скільки разом … ?».

60*. Скільки всього одноцифрових чисел? Скільки всього двоцифрових чисел? Скільки різних цифр потрібно для запису всіх одноцифрових чисел? Скільки різних цифр потрібно для запису всіх двоцифрових чисел?

61°. Накресли відрізок, на 1 см коротший від АО.

62.

8 + 2 - 1       10 - 5 + 1      15 - 1 - 1       3 + 7 + 3

36 + 42       40 + 5 + 1       55 - 1 - 1      33 - 3 + 7

63. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.

64. 1) Розглянь способи додавання і віднімання двоцифрових чисел.

2) Поясни обчислення різними способами.

35 + 13        77 - 16         42 + 27         69 - 17

65. Знайди різницю 11 - 4 за шкалою лінійки.

66. Обчисли. Випиши вирази зі значенням 9.

10 - 1          6 + 3            9 - 7                4 + 5 - 8

19 - 10        29 - 10         0 + 9           47 - 40 + 2

67.   Порівняй значення виразу і число (усно).

10 - 2 і 7

8 + 2 і 9

9 - 2 і 10

6 - 5 і 4

2 + 7 і 8

6 - 4 і 1

68. Від стрічки відрізали 10 см, а потім - ще 8 см. Скільки всього сантиметрів стрічки відрізали?

69*. Запиши всі двоцифрові числа, у яких кількість десятків на 4 менша від кількості одиниць.

70°. У двох банках 5 л соку. У першій банці 2 л соку. Скільки літрів соку в другій банці?

- Склади обернену задачу.

71°. Розв’яжи і порівняй задачі.

1) У дівчинки було 5 зошитів. Вона купила ще 2. Скільки зошитів стало в дівчинки?

2) У дівчинки було 5 чистих зошитів. 2 зошити вона списала. Скільки чистих зошитів залишилось у дівчинки?

72.

19 + 1      10 + 7      13 - 10        20 - 1            8 - 1

39 – 9      73 - 3        2 + 60        90 + 10              98 - 1

73. Розглянь малюнки і дай відповіді на запитання.

1) Скільки літрів води містять: дві такі каструлі? відро і банка? банка і каструля? два таких чайники і кухоль?

2) На скільки більше літрів води містить: відро, ніж банка? відро, ніж каструля? банка, ніж два таких кухлі?

74. Усно склади задачу із запитанням: «Скільки крокодилів було у воді спочатку?». Розв’язання запиши.

75. У першому ящику 10 кг масла, а в другому — на 6 кг менше. Скільки кілограмів масла в другому ящику?

- Розв’яжи задачу, замінивши в умові менше на більше.

76. Назви дні тижня. З яких частин складається доба? Скільки годин у добі?

77. Прочитай пояснення. Виконай завдання.

Рік — основна одиниця вимірювання часу, пов’язана з рухом Землі навколо Сонця. Рік поділяють на 12 місяців.

Є 4 пори року: зима, весна, літо й осінь.

Зимові місяці — грудень, січень, лютий; весняні — березень, квітень, травень; літні — червень, липень, серпень; осінні — вересень, жовтень, листопад.

Повтори назви всіх місяців. Дізнайся за календарем, скільки діб у кожному місяці.

78*. Запиши всі двоцифрові числа, у яких кількість десятків і одиниць однакова.

79°.

16 - 6         0 + 5            17 - 1         10 - 0          6 + 1

    56 – 6        80 + 5            97 + 1     100 + 0     76 + 1

80°. У колекції Петрика 8 пластикових брелоків і 5 металевих. На скільки менше металевих брелоків?

Додаткові вправи

1. Накресли числовий промінь (за одиницю візьми

1  см) і познач на ньому:

1) найменше одноцифрове число;

2) найбільше одноцифрове число;

3) число, більше від 4 на 3;

4)  найменше двоцифрове число.

2.   Назви пропущене число (числа) в кожному ряді.

3. Запиши всі двоцифрові числа, у яких число одиниць на 6 більше від числа десятків. Скільки двоцифрових чисел, у яких число одиниць на 8 більше від числа десятків? Чи може число одиниць бути на 9 більше від числа десятків? Чи є число, у якому число десятків більше від числа одиниць на 9?

5. Котру годину показує кожний годинник?

6.   Знайди в кожному ряді зайве число.

20   30     50 70 90   100

22   44     58 77 88    99

41   43   45   46 49    51Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити