Математика 2 клас - М.В. Богданович

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ


ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 6


756. З рівності 6 ∙ 7 = 42 склади вираз на ділення на 6.

757. Поясни, як склали таблицю. Вивчи її.

758.

30 : 6 + 17              60 - 24 : 6            (96 - 42) : 6

54 : 6 - 48 : 6                96  - 42 : 6       12 : 6 + 18 : 6

759. З якого добутку складено рівність 42 : 6 = 7?

760. Прочитай задачі. Знайди серед поданих виразів ті, якими вони розв’язуються.

1) Дівчинці подарували набір цукерок: 25 жовтих, 10 рожевих, а зелених — у 5 разів менше, ніж жовтих і рожевих разом. Скільки було зелених цукерок?

2) В автобусі їхало 10 жінок, 25 чоловіків, а дітей — у 5 разів менше, ніж чоловіків. Скільки разом дітей і жінок їхало в автобусі?

(25 - 5) + 10                   25 : 5 + 10       (25 + 10) : 5

- Склади свою задачу за першим виразом.

761. Знайди вирази, значення яких обчислено неправильно. Здогадайся, чому виникли помилки.

21 : 3 + 4 = 3              45 - 6 ∙ 5 = 15         28 - 8 : 4 = 5

90 - 30 : 6 = 85           41 - 21 - 5 = 25       36 + 18 : 3 = 42

762. Купили 4 іграшки за ціною 6 грн. Усього заплатили 24 грн. Про що дізнаємося, обчисливши кожен вираз?

763°. Для виготовлення 1 кг крохмалю потрібно 6 кг картоплі. Скільки крохмалю одержали з 30 кг картоплі?

764°.

54 - 54 : 6             18 : 6 + 8         48 : 6 + 42 : 6

24 + 36 : 6                        3 ∙ 8 : 6        24 - 6 + 12 : 6

765.    (Усно.) Виконай тільки першу дію виразів.

30 - 42 : 6                       30 : 6 - 5          48 - (13 - 6)

(90 - 42) : 6                     24 : 6 - 2            24 : (6 - 2)

766. Маса гуски 5 кг. Яка маса 4 таких гусок?

- Склади обернені задачі.

767. Маса 6 однакових малих посилок 18 кг, а маса більшої посилки 8 кг. На скільки кілограмів маса малої посилки менша за масу більшої?

768. У 6 однакових бідонах 24 л води, а у відрі - 10 л. На скільки літрів води більше у відрі, ніж у бідоні?

769. Назви в кожному виразі перший і другий множники, а потім знайди значення добутку.

2   ∙ (4 + 3)   6 ∙ (24 : 3)    (51 - 45) ∙ 4     (12 : 2) ∙ 5

Зразок. 2 — перший множник, (4 + 3) — другий множник, 14 — добуток.

770. Знайди довжину ламаної лінії дією додавання. Відповідь запиши в сантиметрах, а потім — у дециметрах і сантиметрах.

771*. У виразі 12 : 2 + 2 ∙ 2 постав дужки так, щоб після обчислення дістати суму: 6; 2.

772°.

21 - 35 : 5                          4 ∙ 5 - 10 : 2     40 - 18 : 6

(55 - 19) : 6                       40 - 18 :3         81 +48:6

773°. Маса теляти 42 кг, індички — у 6 разів менша, а курки — на 4 кг менша від маси індички. Яка маса курки?

774. Екскурсія в музеї тривала 50 хв і закінчилася о 15 год 10 хв. О котрій годині розпочалася екскурсія?

775. 1) Басейн відвідує 48 хлопчиків, а дівчаток — у 6 разів менше. Скільки всього дітей ходить у басейн?

2) У класі 18 хлопчиків, а дівчаток — на 6 менше. Скільки всього учнів у класі?

776. За даними таблиці склади та обчисли вирази.

Зменшуване

6-7

36 : 4

45

94

6 • 8

Від’ємник

6 : 3

18 : 6

81 - 57

54 : 6

29

Зразок. 6 ∙ 7 - 6 : 3 = 42 - 2 = 40.

777. Віднови рівності.

778*. Накресли прямокутник і проведи в ньому 2 відрізки так, щоб можна було побачити по 2 трикутники, чотирикутники і п’ятикутники.

779°. Знайди значення виразу а ∙ 9, якщо а = 6, а = 3.

780°. Батько купив 15 кг картоплі в 5 однакових сітках і 4 кг моркви. Син допоміг йому нести одну сітку картоплі та моркву. Скільки кілограмів овочів ніс син?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити