Математика 2 клас - М.В. Богданович

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ


ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 7


826. З кожного добутку склади та обчисли вираз на ділення на 7.

7 ∙ 2 = 14    7 ∙ 6 = 42     7 ∙ 9 = 63

827. Поясни, як склали таблицю ділення на 7. Прочитай таблицю.

828.

49 : 7 + 14      60 - 63 : 7        (68 - 26) : 7          21 : 7 + 0

42 : 7 - 5                81 - 56 : 7     35 - 14 : 7       28  : 7 - 4

829.   Склади і розв’яжи задачу за малюнком.

У скільки разів маса гарбуза більша за масу дині?

830. Перше число 5, а друге — на 30 більше. У скільки разів перше число менше від другого?

831. Заповни порожні клітинки.

832*. Лабіринт. Покажи шлях до центру. Сума чисел, записаних біля воріт, через які проходить шлях, має дорівнювати числу, записаному всередині.

833°. Накресли таблицю і запиши до неї дані й шукані числа.

а

28

63

54

56

48

49

36

b

7

7

6

7

6

7

6

а : b
834°. Щоб одержати 7 кг цукру, використали 42 кг цукрових буряків. Скільки кілограмів цукрових буряків іде на виготовлення 1 кг цукру?

- Склади обернену задачу.

835. Полічи шістками до 60, сімками до 70.

836. З виразів та їх числових значень склади правильні рівності.

Зразок. 7 ∙ 7 + 7 = 56.

837. У кіоску до перерви продали 7 однакових листівок за 42 грн. Після перерви продали ще 5 однакових листівок за 45 грн. Скільки гривень одержали за листівки, продані за день?

- Постав ще запитання за умовою задачі.

838. За даними малюнка і запитаннями склади числові вирази, щоб дізнатися:

1) скільки виростили гіацинтів і фікусів;

2) на скільки менше фікусів, ніж крокусів;

3) на скільки більше фікусів, ніж гіацинтів.

839. У спортивний табір прибуло 24 футболісти, а хокеїстів — у 3 рази менше. На скільки більше прибуло футболістів, ніж хокеїстів?

840*. Знайди числа й запиши рівності.

841°. Фермеру треба розфасувати 21 кг червоних і 14 кг рожевих помідорів у ящики по 7 кг. Скільки потрібно ящиків?

842°.

28 : 7 + 49                 7 ∙ 3 + 7 ∙ 6          70 - 56 : 7

63 - 63 : 7                         7 - 6 + 7 ∙ 2         42 : (12 - 5)

843. Закінчи обчислення.

Що дістаємо, коли добуток ділимо на множник? Якщо а • b = с, то чому дорівнює частка с : а; частка с : b?

844. (Усно.) Знайди невідомі множники.

845. 7 хлопчиків поділили між собою порівну 35 абрикосів. Скільки абрикосів одержав кожен хлопчик?

- Склади обернені задачі.

846. Ширина річки 20 м. Під час повені річка з одного боку вийшла з берегів на 6 м, а з другого — у 3 рази далі. Яка ширина річки під час повені?

Поясни, що означають доданки 20 + 6 і 6 ∙ 3 у складеному виразі. Закінчи розв’язання задачі.

847*. 18 л томатного соку розлили в дволітрові банки і таку саму кількість соку розлили в трилітрові банки. Скільки всього вийшло банок із соком?

848°.

56 : 7 + 22               22 - 56 : 7             (14 + 28) : 7

14 + 28 : 7                        63 : 7 : 3              42 : 6 ∙ 7

849°. За рік у селищі збудували 6 будинків, по 4 квартири в кожному, і 8 двоквартирних будинків. Скільки всього квартир збудували в селищі за рік?

850. (Усно.) Виконай обчислення.

851. Випиши неправильні рівності. Обчисли.

65 - 3 = 35               90 - 9 = 99        100 - 0 = 10

21 - 5 = 16               60 - 3 = 67        35 : 5 + 2 = 5

35 : (5 + 2) = 5      20 - 6 : 2 = 7       1 + 7 ∙ 7 = 51

852. За даними таблиці скади та обчисли вирази.

Ділене

36 - 6

18

36 : 4

70 - 7

25 + 17

6 • 4

Дільник

6

2 + 4

3

7

7

3

853. У гуртку 7 дівчаток, а хлопчиків - у 3 рази більше. На скільки більше у гуртку хлопчиків, ніж дівчаток?

- Зміни запитання так, щоб останньою дією було додавання.

854. 1) У другому класі 30 учнів. До свята 14 учнів готують танці, 7 розучують пісні, а решта учнів учать вірші. Скільки учнів учать вірші?

2) У другому класі 30 учнів. До свята 14 учнів готують танці, а розучують пісні - у 2 рази менше. Решта - учать вірші. Скільки учнів учать вірші?

855*. Постав знаки дій, щоб рівності були правильними.

856.

857*. На скільки частин можна поділити круг трьома прямими? Накресли різні випадки.

858°. Щоб приготувати суміш для укладання цегли, взяли 7 кг цементу, а піску - на 14 кг більше. У скільки разів цементу взяли менше, ніж піску?

Заміни в умові на 14 кг більше словами у 2 рази більше. Чи зміниться відповідь задачі?

859°.

33 + 7 ∙ 5      6 ∙ 7 + 7 ∙ 6             (18 + 36) : 6

48 : 6 : 4       50 - 20 : 5 (85 - 22) : 7


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити