Математика 2 клас - М.В. Богданович

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ


ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 9


943. (Усно.) Заповни пропуски.

Ділене

24

24

63
12

18

40

Дільник

6

8

7

8

6

2
Частка
4

3

9

4

6

5

944. Поясни, як склали таблицю ділення на 9. Прочитай таблицю.

945.

72 : 9 + 32         63 : 9 + 54 : 9           45 - 18 : 9

81 : 9 - 9                  (100 - 55) : 9        27 + 27 : 9

946. У квітнику посадили 5 рядків тюльпанів по 9 цибулин у кожному. Залишилося посадити ще 54 цибулини. Скільки цибулин треба було посадити?

- На скільки цибулин більше залишилося, ніж посадили?

947.

Числа

8

14

18

9

18

27

18

36

72

Знайти

половину

третину

дев’яту частину

948*. Три брати впіймали 41 карася. Коли один відклав для юшки 7 карасів, другий 3, а третій 4, то в кожного брата залишилася однакова кількість рибин. Скільки карасів упіймав кожний брат?

949°.

950°. У дитячий садок привезли яблука. Після того як протягом 5 днів витрачали по 9 кг яблук щодня, залишилося 8 кг. Скільки кілограмів яблук привезли?

951. (Усно.) 36 м зменш у 9 разів; знайди дев’яту частину від 45 кг; знайди, у скільки разів 9 менше від 72.

952.

18 + 36 : 9              21 : 7 + 46      49 - 7

16 + 45 : 9                  22 - 54 : 9        42 : 6 + 11

953. У хлопчика було 36 наклейок з автомобілями і 27 — з літаками. Він наклеїв їх в альбом, по 9 наклейок на сторінку. Скільки сторінок в альбомі зайняли наклейки?

- Розв’яжи задачу двома способами.

954. Перше число 12, друге 36, а третє — в 9 разів менше від другого. Знайди суму цих чисел. На скільки третє число менше від суми всіх чисел?

955. 1) Який відрізок накреслено: вертикально; горизонтально; похило?

2) Накресли в зошиті такі відрізки.

956.

(82 - 28) : 9           65 + 27 : 9         (63 + 18) : 9

(46 - 37) ∙ 9                 26 - 18 : 9       63 + 18 : 9

957°. У двох ящиках було 36 кг цвяхів і 12 кг цвяхів. Усі цвяхи розклали в пакети, по 6 кг у кожний. Скільки витратили пакетів? (Розв’яжи задачу двома способами.)

958°. Запиши вирази і знайди їх значення.

1)   Різницю чисел 90 і 18 зменшити в 9 разів.

2)   40 збільшити на добуток чисел 9 і 6.

3)   Частку чисел 81 і 9 зменшити в 3 рази.

4)   Знайти суму часток чисел 72 і 8 та 45 і 9.

959.

Множник

9

8

8

6


7

Множник

8

9

8

4

6


Добуток
24

48

49

960. У баку було 72 л пального. Двигун працював 9 год, витрачаючи по 6 л щогодини. Скільки літрів пального залишилося в баку?

Склади подібну задачу про розливання соку в банки за виразом 24 - 2 ✵ 9.

961. У швейній майстерні було 30 м шовку. Коли пошили кілька суконь, витративши на кожну по 3 м, то залишилося 9 м шовку. Скільки пошили суконь?

План розв’язування:

1)  Скільки метрів шовку витратили на всі сукні?

2)  Скільки пошили суконь?

962*. Постав дужки, щоб рівності були правильними.

2 ∙ 8 + 48 = 64                 2 ∙ 2 + 7 = 18     27 : 3 + 6 = 3

963°.

72 : 8 + 9 ∙ 3         40 - 36 : 6 : 2            (55 + 9) : 8

42 - 42 : 6                   55 + 81 : 9 ∙ 3       68 - (81 - 17)

964°. У теніс грало 4 хлопчики, а у волейбол — на 8 хлопчиків більше. У скільки разів більше хлопчиків грало у волейбол, ніж у теніс?

965. (Усно.) Виконай обчислення.

966. Порівняй множники і добутки. Що змінилося в другому рядку?

2 ∙ 3 ∙ 4 = 24

4 ∙ 2 ∙ 3 = 24

Множити числа можна в будь-якому порядку. Результат множення від порядку запису множників

не змінюється.

967. Знайди значення виразів, застосовуючи переставну властивість множення.

2 ∙ 7 ∙ 3          9 ∙ 4 ∙ 2        3 ∙ 8 ∙ 3

2 ∙ 9 ∙ 3          8 ∙ 3 ∙ 2        4 ∙ 9 ∙ 2

968*. 1) Віднови рівності.

2) Знайди два таких значення k, щоб нерівність k ∙ 7 > 40 була правильною.

969. У хлопчика було 20 паличок. Він склав кілька окремих трикутників, і в нього залишилось 11 паличок. Скільки трикутників склав хлопчик?

970. З 54 см дроту склали рівно- сторонні трикутник і шестикутник. Довжини сторін трикутника і шестикутника однакові. Знайди довжину однієї сторони.

Знайди периметри трикутника і шестикутника. Порівняй їх суму із довжиною дроту.

971°. У класі було 22 хлопчики і 16 дівчаток. 20 хлопчиків і 10 дівчаток вийшли на подвір’я. Кого більше залишилося в класі — хлопчиків чи дівчаток? У скільки разів більше?

972°. Висота липи 6 м, а сосна на 18 м вища. У скільки разів сосна вища за липу?

973. 1) Заміни множення додаванням та обчисли.

1 ∙ 3            1 ∙ 5                 0 ∙ 3       0 ∙ 6

Зразок.

1 ∙ 4 = 1 + 1 + 1 + 1                    0 ∙ 5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0

1 ∙ 4 = 4                                      0 ∙ 5 = 0

2) 

Прочитай ці записи.

3) (Усно.)

1 ∙ 8        0 ∙ 7       1 ∙ (4 + 5)      0 ∙ (3 + 2)

1 + 8       0 + 7        1 ∙ 4 + 5    0 ∙ 3 + 2

974. Добутки 4 ✵ 1 та 7 ✵ 0 не можна замінити додаванням однакових доданків. При множенні на 1 і 0 застосовують такі правила.

a ∙ 1 = a

При множенні будь-якого числа на одиницю в добутку дістаємо те саме число.

a ∙ 0 = 0

При множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо 0.

Знайди значення виразів: 5 ∙ 1 + 12, 6 ∙ 0 + 8.

975.  

7 ∙ 1       5 ∙ 0          8 ∙ 1     (8 + 1) ∙ 1           (4 + 4) ∙ 0

7 + 1     5 + 0           1 ∙ 8     8 + 1 ∙ 1                 4 + 4 ∙ 0

976. Для приготування будівельної суміші взяли 27 кг піску, а вапна — у 3 рази менше. На скільки кілограмів менше взяли вапна, ніж піску?

977*. За літо господарка виростила 98 птахів. Курей і качок було 77, а качок і гусей — 64. Скільки курей, гусей і качок окремо виростила господарка?

978°. Купили 5 кг яблук по 9 грн і кілограм ківі за 18 грн. Яка вартість покупки?

979°.

 30 : 5 + 1     30 : (5 + 1)     0 ∙ 7 + 1 ∙ 7      (10 ∙ 0) + 4

30 : 5 ∙ 1       30 : (5 ∙ 1)      5 ∙ 1 +6 ∙ 0       10 ∙ 0 + 10

980. Розглянь записи. Дай відповіді на запитання.

Що дістаємо в частці при діленні будь-якого числа на 1?

Що дістаємо в частці при діленні будь-якого числа на це саме число, крім нуля?

981. Ширина прямокутника в 3 рази менша від його довжини. Знайди периметр прямокутника, якщо його довжина 12 см.

982. Склади вирази та обчисли їх значення.

Зменшуване

36

83

9 ∙ 3

9

16

18 ∙ 1

Від’ємник

6 : 1

17 - 9

0

0 ∙ 3

6 : 6

2

983.

(18 : 3): 6          (4 + 5) : (4 + 5)              36 : 1 + 5

(18 : 3) : 1                    (37 + 17 + 8) : 1       36 : (1 + 5)

984. Перший муляр за 6 хв уклав 54 цеглини. Другий муляр за 5 хв уклав 35 цеглин. На скільки менше цеглин укладав другий муляр за хвилину?

План розв’язування:

1)  Скільки цеглин укладав перший муляр за 1 хв?

2)  Скільки цеглин укладав другий муляр за 1 хв?

3) На скільки менше цеглин укладав другий муляр за хвилину?

985*. У дівчинки стільки ж сестер, скільки братів. Брат сказав, що має 3 сестри. Скільки всього дітей у сім’ї?

986°.

1 ∙ 5 - 1       (14 : 2) : 7       9 : 9 + 9      6 : 6 + 6 - 6

5 : 1 + 0      (81 : 9) : 9       9 ∙ 9 + 9             8 ∙ 1 - 1 ∙ 1

987°. В одному мішку було 48 кг цибулі, а в іншому — 24 кг. Частину цибулі розклали в 5 ящиків, по 8 кг у кожний. Скільки кілограмів цибулі ще треба розкласти?

988.       0 ∙ 4 = 0    0 : 4 = 0       0 ∙ 6 = 0    0 : 6 = 0

При діленні нуля на будь-яке число в частці дістаємо нуль.

У в а г а! Ділити на нуль неможливо!

0  : a = 0

989.      

0 + 0 + 0 + 0            0 ∙ 8        1 ∙ 0          15 + 5 : 1

1 + 1 + 1 + 1            0 : 7        0 + 1           15 + 0 : 5

990. Склади вирази та обчисли їх значення.

1) Зменшуване 72, а від’ємник у 9 разів менший.

2) Ділене 63, а дільник на 54 менший.

991.

46 ∙ 1 - 36 : 9       81 : 9 + 31       4 ∙ 9 24 - 1

63 : 9 + 24 ∙ 0      54 : 9 + 17        56 : 8 + 35 ∙ 0

992*. Вартість трьох іграшок 80 грн. Лялька й пінгвін коштують 50 грн, а м’яч і пінгвін — 55 грн. Скільки гривень коштує кожна іграшка?

993°. У парк привезли 33 кущі троянд. Коли на кількох малих клумбах посадили по 6 кущів, то залишилося ще 15 кущів. Скільки було малих клумб?

994°. 22 грудня в Києві день триває 8 год. Скільки годин у цю добу триває ніч?

995.

0 ∙ 2 + 28        18 : 3 : 2           1 ∙ 7 + 25         9 ∙ 8 - 71

16 : 8 ∙ 9         28 : 4 + 2                 (3 - 3) ∙ 3        32 : 8 - 4

996. Користуючись зразком, знайди добутки та поясни спосіб обчислення.

10 ∙ 5          10 ∙ 2         10 ∙ 7

997*. Склади і розв’яжи задачу за даними таблиці.

План розв’язування:

1)  Яка маса 6 сірих кролів?

2)  Яка маса 4 чорних кролів?

3)  Яка маса 1 чорного кроля?

998. Паливний бак мотоцикла вміщує 10 л пального. Заправили 7 мотоциклів. Скільки літрів пального залишилось, якщо в бочці було 100 л?

999. Знайди значення виразів, якщо а = 1 і b = 0.

а ∙ 9 + а      8 : а + а ∙ 1     b : 4 + b (40 ∙ b) : 5

1000°. 24 кг меду розлили порівну у 8 банок, а ще 30 кг — порівну в 6 бідонів. На скільки кілограмів меду було більше в бідоні, ніж у банці?

1001°.  4 ∙ 3 ∙ 0           10 ∙ 7 - 25        4 + 1 ∙ 9    (4 + 1) ∙ 9

1002. Знайди добуток, застосовуючи переставну властивість дії множення.

10 ∙ 2    2 ∙ 10   10 ∙ 9 9 ∙ 10

1003. У рівностях порівняй перший множник і добуток.

3 ∙ 10 = 30                        5 ∙ 10 = 50            7 ∙ 10 = 70

Щоб помножити число на 10, треба до нього справа приписати один нуль.

1004. З добутків склади та обчисли вираз на ділення на 10.

2 ∙ 10 = 20             6 ∙ 10 = 60

Щоб поділити число на 10, треба від нього справа відкинути один нуль.

1005.       

50 : 10        (35 + 65) : 10        34 + 80 : 10

20 : 10         26 + 50 : 10 0                   ∙ (40 : 10)

1006. За 8 год токар виготовив 40 деталей. Скільки деталей він виготовляв за 1 год? за 3 год?

- Склади обернені задачі.

1007. До збірки увійшло 45 творів письменника.

З них 2 оповідання, нарисів - у 10 разів більше, ніж оповідань, а решту становили вірші. Скільки віршів увійшло до збірки творів?

1008*. Знайди 2 числа, одне з яких у 10 разів менше від їх добутку, а друге менше від їх добутку в 4 рази.

1009°.

0 ∙ 3 + 39           4 ∙ 10 - 26          24 : 8 ∙ 10

(41 - 15) ∙ 1        3 ∙ 10 + 46        80 : 10 ∙ 4

1010°. Коли Оксанка прочитала 6 сторінок книжки, їй залишилося читати в 10 разів більше. Скільки сторінок у книжці?

1011. (Усно.)

5 ∙ 10       60 : 10         6 ∙ 1            8 : 8

10 ∙ 6       8 ∙ 10          70 : 10            7  : 1

10 ∙ 1       0 ∙ 10          0 : 10              1  : 1

1012. Учні посадили 2 ряди жовтих айстр по 10 у кожному, а білих - у 2 рази менше. Скільки всього посадили айстр?

1013. На одному боці вулиці побудували 9 будинків по 4 квартири, а на другому - 3 таких будинки. Скільки всього квартир побудували?

1014.1) Знайди шосту частину чисел: 18, 42, 30, 48, 54. 2) Знайди десяту частину чисел: 40, 60, 80, 100.

1015. Розглянь дані вимірювання зросту малюків і запиши зріст кожного у дециметрах і сантиметрах.

1016. Склади вирази за блок-схемами.

1017°. На свято Великодня до класу прийшли гості: 18 дорослих, а дошкільнят - у 6 разів менше. Скільки всього гостей прийшло?

1018.

1019.

3 ∙ 1 ∙ 0          6 ∙ 0 + 10        18 : 2 ∙ 0

21 : 3 + 8       7 ∙ 1 + 0                  9 : 3 - 3

1020. Коли на одній зупинці з автобуса вийшло 15 пасажирів, а на другій — у 3 рази менше, то в салоні залишилося 18 пасажирів. Скільки пасажирів було в автобусі спочатку?

- Склади блок-схему міркувань.

1021.

5 ∙ 1 + 8         (7 + 0) ∙ 3       (54 - 5) : 7

6 : 1 ∙ 9          13 ∙ 0 + 6        21 - 8 ∙ 2

1022. 1 дм + 2 см 1 дм : 2 4 дм 8 см : 6 8 дм - 2 см

1023. Склади і розв’яжи задачі за виразами.

40 - (6 + 4)                            40 : 5  - 3

1024°.

7 ∙ 3          48 : 6 + 9         84 - 49 : 7

27 : 3        54 : 9 + 6          (84 - 49) : 7

1025°. У бак машини залили 60 л бензину, а мопеда — на 50 л менше. У скільки разів менше бензину залили в бак мопеда?

Додаткові вправи

1. Є монети вартістю 5 к., 10 к. і 25 к. Скількома різними способами можна заплатити 50 к.?

2. Є залізні прути завдовжки 15 см, з яких треба нарізати цвяхи довжиною 6, 7, 9, 10 см. Цвяхи якої довжини можна нарізати, щоб не було відходів?

3. Батькові 39 років, а синові 14. Скільки років дочці, якщо через 16 років синові та дочці разом буде стільки ж років, скільки батькові?

4. Розглянь діаграму. Визнач висоту кожного дерева. Порівняй висоту найвищого і найнижчого дерев.

5. Маса зайця на 3 кг більша за масу кроля. Маса двох зайців така сама, як і 5 кролів. Яка маса зайця, а яка - кроля?

6*. Склади задачі за схемами.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити