Математика 2 клас - М.В. Богданович

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ


ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ


219. Виконай завдання усно.

1)   Знайти суму чисел 5 і 2. Відняти її від числа 10.

2)   До числа 8 додати різницю чисел 9 і 3.

Якщо треба додати чи відняти суму або різницю чисел, то її записують у дужках.

10 - (5 + 2) 8 + (9 - 3)

220. У сувої було 15 м тканини. Перший покупець придбав 5 м тканини, а другий — 3 м. Скільки метрів тканини залишилося в сувої?

Щоб дізнатися, скільки метрів тканини залишилося в сувої, продавець діяв так: обчислив, скільки всього метрів тканини продано, а потім здобуте число відняв від 15.

15 - (5 + 3) = 7 (м)

Дужки означають, що спочатку треба знайти суму, а потім виконати дію віднімання.

У виразах із дужками першою виконують дію над числами, записаними в дужках.

221. Прочитай, запиши та обчисли.

Від числа 12 відняти суму чисел 7 і 2.

- До числа 8 додати різницю чисел 13 і 6.

222. На стоянці було 12 автомобілів. Спочатку від’їхало 4 автомобілі, а потім — ще 3. Скільки автомобілів залишилося на стоянці? (Перевір відповідь, розв’язавши задачу іншим способом.)

223. В однієї білки 9 горіхів і стільки ж — в іншої. Скільки всього горіхів у білок?

- Як зміниться розв’язання задачі, якщо в іншої білки на 2 горіхи менше?

224*. Скільки двоцифрових чисел, що закінчуються цифрою 5, можна записати за допомогою цифр 5, 6, 7, 8?

225°. Запиши вирази та обчисли.

1) Від числа 14 відняти різницю чисел 7 і 2.

2) До числа 8 додати суму чисел 3 і 6.

226°. На стоянці було 13 вантажних авто, а легкових — на 8 менше. Під’їхало ще 6 легкових авто. Скільки легкових авто стало на стоянці?

227. Доповни задачу так, щоб вона розв’язувалася двома діями. Розв’яжи задачу.

В одному класі 7 комп’ютерів, а в іншому — на 2комп’ютери…

228.      

13 - (9 - 3)          16 - (7 + 2)          7 + (2 + 5)

    13 - 9 – 3            16 - 7 + 2                7 + 2 + 5

229. З кожної суми склади дві різниці.

       7 + 5   10 + 9     3 + 8      7 + 9

230. Прочитай вирази по-різному.

           34   + 25     9 + 7          14 - 6      68 - 43

 

231. Уранці від корови надоїли 9 л молока, | а ввечері — на 1 л менше. | 3 л молока з вечірнього удою залишили, | а решту продали. | Скільки літрів молока з вечірнього удою продали?

Прочитай задачу. Подумай, про що в ній ідеться. Прочитай задачу частинами за рисками. Розв’яжи її.

План розв’язування:

1) Скільки літрів молока надоїли ввечері?

2) Скільки літрів молока з вечірнього удою продали?

232. У суботу тато і син разом обрізали 4 дерева. У неділю тато обрізав 3 дерева і стільки ж дерев обрізав син. Скільки всього дерев вони обрізали за 2 дні?

233*. У якого числа другого десятка кількість одиниць на 5 більша від кількості його десятків?

234°.

 14 - 6 - 6             7 + 5 + 1               16 - 8 + 1

     14 - (6 - 6)                7 + (5 + 1)         16 - (8 + 1)

235. Склади задачу і розв’яжи її.

236.

30 + 7         49 - 40         67 - (15 - 8)          59 + (10 - 9)

    49 – 9         4 + 70              88  - (7 + 9)       20 - (10 + 9)

237. Візьми паперовий круг і згорни його так, як на малюнку. Порівняй одержаний кут із кутом сусіда за партою. Такі кути називають прямими.

238. Прочитай пояснення про кути.

У косинця один кут прямий, а два інших — непрямі.

Кут, менший від прямого кута, називають гострим кутом.

Кут, більший від прямого, називають тупим кутом.

За допомогою косинця знайди в п’ятикутнику прямий кут, тупі кути й гострий кут.

239*. Продовж ряди чисел: 99, 88, 77, …; 5, 10, 15, …

240. На екскурсію до Музею писанки в місто Коломию поїхало 48 учнів. З них другокласників було 10, третьокласників — 15, а решта — чотирикласники. Скільки було чотирикласників?

241°. У другому класі 29 учнів.

До свята 5 учнів розучують танці, 4 — пісні, а решта вчать вірші. Скільки другокласників учать вірші?

242°.

20 + 9       3 + 30    45 - (4 + 9)         9 + (16 - 15)

43 – 3       33 - 30    45 - (14 - 9)        60 - (18 - 8)

244. Скільки прямих кутів у кожному чотирикутнику?

Чотирикутник, у якого всі кути прямі, — прямокутник.

Виміряй і запиши довжину сторін прямокутників.

- Знайди периметр кожного прямокутника.

245. В одному класі 30 учнів, в іншому — стільки ж. В обох класах 20 дівчаток, а решта — хлопчики. Скільки хлопчиків в обох класах?

246. Знайди різницю а - 6, якщо а = 12, а = 15.

247. Розглянь будь-який календар. Скільки місяців має рік? Назви всі місяці, в яких по 30 днів; по 31 дню. У лютому буває 28 або 29 днів.

248°. Заводу потрібно 90 робітників: 50 токарів, 10      слюсарів, решта — складальники. Скільки потрібно складальників?

249°. Запиши, якими цифрами позначено прямокутники і трикутники. Побудуй прямокутник ABCD.

250. 50 - 10              13 + 75     50 -   1    23 + 23

251. Обчисли. Випиши вирази зі значенням 25; 77; 99.

13 + 12        82 + (19 - 2)                  45 + 44        100 - 1

30 – 1          70 + (16 - 9)                   62 + 15        38 + 41

252. Накресли три відрізки: перший завдовжки 8 см, другий — на 2 см довший, а третій — на 3 см довший від другого. На скільки сантиметрів перший відрізок коротший за третій?

253. Маса ягняти 11 кг. Маса вівці на 21 кг більша. А маса барана на 23 кг більша, ніж вівці. Яка маса барана?

254. На скільки сантиметрів ширина прямокутника менша за його довжину?

255*. Сума двох чисел — 20. Якщо від одного числа відняти 4, а до другого додати 4, то обидва доданки будуть рівні. Знайди ці числа.

256. Побудуй прямокутник, ширина якого 3 см, а довжина 6 см. Знайди його периметр.

257°. 33 + 44           34 + 12     9 + (13 - 7)     13  - (16  - 8)

258°. Розв’яжи задачу.

259. Знайди прямокутники, в яких усі сторони рівні.

Прямокутник, у якого всі сторони рівні, - квадрат.

260. Побудуй у зошиті квадрат зі стороною 3 см. Знайди його периметр.

261.

35 + 24       89 - 54     15 + 42

57 - 36        59 - 44      21 + 68

262.   Скільки всього кілограмів слив?

                                               5 кг               8кг              Стільки, скільки в кошику й відрі разом

263°.

80 + 16         43 + 43        50 - (10 + 30)       54 + 23

17 + 30         31 + 13        50 - 10 + 30         86 - 34

264°. У ялинковій гірлянді 7 жовтих лампочок, червоних — на 5 більше, а синіх — на 4 менше, ніж червоних. Скільки синіх лампочок?

Додаткові вправи

1. Заповни таблицю.

2. Петрик, Андрій і Романко — брати. Петрику і Романкові разом 8 років, а Андрію і Романкові разом 10 років. Хто з дітей найстарший, якщо Романко наймолодший?

3. За схемою  добери такі числа, щоб рівність була правильною. Запиши 5 таких рівностей.

4. Побудуй прямокутник, ширина якого 2 см, а довжина 6 см. Проведи в ньому 2 відрізки так, щоб утворилися квадрати. Знайди суму периметрів цих квадратів.

5. У класі 30 учнів. На урок образотворчого мистецтва фарби принесло 18 учнів, а олівці - 20 учнів. Скільки учнів принесло на урок і олівці, й фарби?

6. Добери числові дані. Склади і розв’яжи задачі за короткими записами.


Зроби короткі записи обернених задач до обох поданих.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити