Математика 2 клас - Ф.М. Рівкінд - 2012 рік

Розділ 2. ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 20 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД


118. Гра «Хто швидше долетить до Місяця?». Якщо отримали однакову відповідь, то обрали правильний шлях. Рухайтеся від зірки до зірки.

119.   Кожне з чисел доповни до 10

120.   Розглянь, як виконали додавання і віднімання

121.   Розв’яжи пряму і обернену задачі.

• На озері плавають білі та чорні лебеді. Чорних 9, а білих — на 2 більше. Скільки білих лебедів на озері?

• На озері плавають білі та чорні лебеді. Білих 11, а чорних — на 2 менше. Скільки чорних лебедів на озері? Визнач вираз, що є розв'язанням кожної задачі.

9 + 2                       9 - 2              11 - 2           11 + 2          11 - 9

122.   Накресли два відрізки; АВ — на 2 см довший за даний, а CD — на 2 см коротший за даний.

123.

9 + 0                 0 + 9              39 - 30              11 - 2            25 + 5       9 + 20

9 + 2                  9 + 1               39 - 9                 11 +2             37 - 4                           3 + 57

124. Розв’яжи задачу. Склади і розв’яжи обернену задачу. На озері плавало 11 гусей і 2 лебедя. На скільки більше було гусей, ніж лебедів?

125. Запиши вирази, значення яких більше за 10.

12 - 1 -1                    9 + 1 +1             34 + 10 - 1            45 - 20 + 3

11 - 2 + 1                  9 + 2 + 1            28 + 20 + 20      86 - 70 - 6

126. Розглянь, як виконали додавання і віднімання.127. Закінчи обчислення.

128.  Знайди хибні рівності та нерівності. Перетвори їх так, щоб вони стали істинними.

25 + 4 > 26                              9 + 2 > 9 + 3                 8 + 3 = 11

31 + 1 > 33                              8 + 3 = 9 + З                  9 + 3 = 13

11 - 2 > 11 - 3                         12 - 3 = 9 + 3                21 +7 < 12

129.

130.  Розв’яжи пряму і обернену задачі. Склади і розв’яжи іншу обернену задачу.

 

131. Виміряй довжину ланок ламаної. Знайди довжину ламаної. Для цього додай довжини усіх її  ланок.

Довжина ламаної дорівнює сумі довжин її ланок.

133. Розв’яжи задачу. Склади і розв'яжи обернену до неї.

134. Накресли ламану з ланками завдовжки 4 см, 5 см і 3 см. Знайди її довжину.

135. Обчисли усно.

136. Розглянь, як виконали додавання і віднімання.


137. Закінчи обчислення.


139. Розв'яжи і порівняй задачі.

• Серце дитини робить 80 ударів за хвилину, тоді як серце дорослої людини — на 10 ударів за хвилину менше. Скільки ударів за хвилину робить серце дорослої людини?

Встанови закономірність і запиши числа, вставляючи пропущені.

• Серце дитини за хвилину робить 80 ударів. Це на 10 ударів більше, ніж робить серце дорослої людини. Скільки ударів за хвилину робить серце дорослої людини?

140. Продовж висловлювання так, щоб вони стали істинними.

• Щоб знайти невідомий доданок, потрібно….

• Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно….

• Ламана — це сукупність поєднаних між собою….

• Довжина ламаною дорівнює….

141. Знайди довжину ламаної.


143. Зазвичай трирічна дитина має 20 зубів. Це на 12 зубів менше, ніж у дорослої людини. Скільки зубів у дорослої людини?

144. Командна гра «Ланцюжок».

Числа

Знайти

9 і 2

суму

12 і 10

різницю

30 і 8

суму

12 і 4

різницю


Числа

Знайти

8 і 3

суму

27 і 7

різницю

20 і 30

суму

11 і 4

різницю145. а + 27 — це вираз зі змінною.

Якщо а - 2, то, підставивши замість змінної а число 2, отримаємо числовий вираз і знайдемо його значення.

Записуємо так: якщо а = 2, то а + 27 = 2 + 27 = 29.

146. Знайди значення виразу:

а + 20, якщо а = 7, 10;                12 - а, якщо а = 3; 4.

147.   Обчисли усно за таблицею.

а

10

21

9

45

72

8

16

94

13

3 + а

13

а - 1

9

Кут — це фігура, утворена двома променями, що мають спільний початок.

148. Розглянь кути.

Це прямий кут.                                 Це    непрямі   кути.

На папері прямий кут можна побудувати так: накреслити горизонтальну і вертикальну прямі таким чином, щоб вони перетиналися.


150. Склади і розв’яжи задачі за малюнками.

151. Знайди значення виразу 9 + а, якщо а = 2, 3,4.

152. Накресли прямий kут у зошиті по клітинках.

153. Командна гра «Ланцюжок».

154. Розглянь, як виконали додавання і віднімання.


155. Закінчи обчислення.

 

156. Знайди значення виразу:

2 + b, якщо 6 = 3, 5, 6, 9;

а + 3, якщо а = 10, 9, 8, 7.

157. Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 1, 5, 7? (Цифри не можна повторювати.)

158. У магазин привезли 98 кг яблук. За день продали 68 кг. Скільки кілограмів яблук залишилося продати?

159. У магазин привезли 98 кг яблук. Зранку продали 8 кг, а протягом дня — ще 60 кг яблук. Скільки кілограмів яблук залишилося продати?

Розглянь розв’язання задачі з планом.

1)  Скільки кілограмів яблук продали за весь день?

60 + 8 = 68 (кг)

2)  Скільки кілограмів яблук залишилося продати?

98 - 68 = 30 (кг)

Відповідь; 30 кг яблук залишилося продати.

Задачі, що розв’язуються однією дією, називають простими. Задачі, що розв’язуються кількома діями, називають складеними.

160. Знайди значення виразу:

13 - а, якщо а = 4, 5, 10; b + 5, якщо b = 7, 8,10.

161.   В автопарку було 14 вантажівок. Уранці 5 вантажівок виїхало у рейс, а по обіді повернулося 3. Скільки вантажівок стало в автопарку?

162. Визнач номер зірки, на якій зараз перебуває Лунтік.

163.   Обчисли усно. Запиши вирази, значенням яких є двоцифрове число.

8 + 5                           10 + 5                         14 - 5              9 + 5

7 + 5                           5 + 5                           10 - 5               9 - 5

Многокутник — це замкнена ламана.

164.    За якими ознаками многокутники поділяють на види: трикутники, чотирикутники, п’ятикутники?

Це — кут. Це — сторона. Це — вершина.

Вершини многокутника позначають великими літерами латинського алфавіту.

165. Назви многокутники. Знайди прямі кути.

Називають: чотирикутник ABCD, чотирикутник KMLP, шестикутник NSRLFT.

166.   Виміряй сторони чотирикутника. Знайди їх суму.

Суму довжин сторін многокутника називають периметром многокутника.

167.   Вівчар за день настриг з овець 36 кг вовни. Наступного дня він настриг на 6 кг вовни менше. Скільки всього вовни настриг вівчар за 2 дні? Склади план і розв’яжи задачу.

Встанови закономірність і запиши числа, вставляючи пропущені.


168. Виміряй сторони трикутника. Знайди його периметр.

169. На Сорочинський ярмарок гончар привіз 7 куманців, а глечиків — на 5 більше. Скільки всього посуду привіз гончар на ярмарок?

170. Математичний диктант.

• Запиши число, у якому 7 дес. і 3 од.

• Запиши найменше двоцифрове число.

• Запиши найбільше двоцифрове число.

• Запиши суму чисел 8 і 5, 9 і 3.

• Запиши різницю чисел 12 і 5, 11 і 4.

• Збільш 5 на 30.

• Зменш 64 на 30.

171. Розглянь, як виконали додавання і віднімання.


172. Закінчи обчислення.

Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називають прямокутником.

АВ і CD протилежні AD і ВС - сторони

174. Виміряй протилежні сторони прямокутника на малюнку вгорі. Зроби висновки.

Протилежні сторони прямокутника рівні.

175. Побудуй прямокутник зі сторонами 3 см і 6 см.

176. У Мурки народилося 4 рудих, 3 чорних і 2 плямистих кошенят. Скільки всього кошенят народилося у Мурки?

177. Знайди значення виразу:

b - 6, якщо b = 14, 12, 10;

6 + а, якщо а = 6, 5, 10.

178.

2 + 9 - 6                         11 - 3 + 21              14 - 6 + 61     13 + 6 + 41

7 + 6 - 13                       19 - 8 - 5                  76 - 3 - 70     15 - 6 + 30

179. Школярі подарували малятам дитячого садка 5 ляльок, 6 машинок і 10 гумових м’ячиків. Скільки всього іграшок подарували школярі малятам?

180. Розглянь, як виконали додавання і віднімання.


181. Закінчи обчислення.

182. Кожне з чисел розклади на доданки так, щоб одним із доданків було число 7: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

183.

а + b = b + а                         4 + 7=…                  3 + 7 = …

5 + 7 = 7 + 5                           0 + 7=…                  6 + 7 = …

184. Склади та розв’яжи задачі за схемами.

185. Тато купив 6 кг груш, а яблук — на 7 кг більше. Скільки всього фруктів купив тато?

186. Побудуй прямокутник ABCD зі сторонами 2 см і 4 см. Знайди його периметр.

187.

13 - 4 + 3              8 + 4 - 3                  7 + 7 - 5                  6 + 7 - 4

10 - 4 + 6                   15 - 7 + 5             11 - 7 - 4                  8 + 5 - 7

188. Склади та розв’яжи задані за схемами.

189. Знайди невідомий доданок.

190. У кожному рядку знайди зайве число.

91

93

97

77

99

11

81

51

91

33

191.

192. Склади і розв'яжи задачі за коротким записом. Порівняй задачі.


193. На майданчику школи гралися 13 дітей. Коли прийшла 1 дівчинка, то хлопчиків і дівчаток стало порівну. Скільки хлопчиків і дівчаток було на майданчику спочатку?


195.   Побудуй прямокутник за зразком. Виміряй його сторони. Зроби висновки.

Прямокутник, у якого всі сторони рівні, називають квадратом.

196. Побудуй два квадрати: 1-й — зі стороною 3 см, а 2-й — зі стороною, на 1 см довшою.

197.

36 - 20 - 7               7 + 5 + 42                  54 - 50 + 7

5 + 7 - 10               13 - 7 + 4                    41 - 30 - 7

198. Мама придбала 18 зошитів. З них 5 зошитів у лінію, 7 зошитів у косу лінію і кілька зошитів у клітинку. Скільки зошитів у клітинку придбала мама?

199. Командна гра «Ланцюжок».


201. Розглянь, як виконали додавання і віднімання.


202. Закінчи обчислення.

203.

a + b = b + а                  4 + 8 = …                     3 + 8 = …

5+ 8 = 8 + 5                   6 + 8 = …                     7 + 8 = …

204.   х - 8 = 9                          х + 8 = 17                      16 - х = 8

205.   Після того, як із куща троянд зрізали 9 бутонів, на ньому залишилося ще 8 бутонів. Скільки бутонів троянд було на кущі спочатку?

206. Довжина однієї ланки ламаної 5 см, другої — 3 см, а третьої — 7 см. Накресли ламану і знайди її довжину.

207.

36 - 20 - 8                                 8 + 5 + 42                       54 - 50 + 8

7 + 5 - 10                                  16 - 7 + 4                              13 - 8 + 23

208. Біля школи почали будівництво нового багатоповерхового будинку. Коли побудували 8 поверхів, то залишилося побудувати ще стільки ж. Скільки поверхів має бути у новому будинку?

209.

210. У якому наборі числа записані у порядку зростання (від меншого до більшого)?

10, 13, 45, 87, 21, 95, 100;                    94, 56, 29, 24, 0, 75, 20;

7, 17, 27, 57, 67, 37, 97;                         45,  49, 51, 68, 77, 90, 93.

211. Додай числа частинами.

9 + 4 = …                    7 + 5 = …

8 + 3 = …                    6 + 5 = …

Дію додавання можна перевірити відніманням: 8 + 5 = 13.

 Перевірка: 13 - 8 = 5 або 13 - 5 = 8.

Дію віднімання можна перевірити додаванням або відніманням: 13 - 8 = 5.

Перевірка: 5 + 8 =13 або 13 - 5 = 8.

212. Виконай перевірку.

6 + 9=14                8 +  8 = 16                    17 - 8 = 8           13 - 5 = 8

213. У магазин завезли 37 чоловічих спортивних костюмів, жіночих — на 12 костюмів більше, ніж чоловічих, а дитячих — на 15 костюмів менше, ніж жіночих. Скільки дитячих костюмів завезли у магазин?

214. Знайди периметр трикутника; чотирикутника.

215. Дід, баба, онучка, собачка, кішка та мишка тягнули ріпку. Скільки рук тягнули ріпку?

216. Знайди значення виразу:

17 - а, якщо а = 8, 7, 10; с + 12, якщо с = 6, 11,12.

217.   Виконай перевірку.

 8 + 7 = 15                  12 - 6 = 6                      22 + 17 = 39

14 - 7 = 7                     5 + 8 = 13                    68 - 33 = 35

218. Дідусь Петро зловив 11 карасів, а линів — на 5 менше. Скільки всього риби спіймав дідусь Петро?

219. Яка закономірність запису чисел у перших двох схемах? Знайди невідомі числа в інших схемах.

220. Розглянь, як виконали додавання і віднімання.


221. Закінчи обчислення.

222. Скільки літрів води можна долити у кожний бутиль місткістю 19 л?

Сторони многокутника позначають маленькими латинськими літерами а, b, с, а периметр — Р.

223. Знайди периметр трикутника зі сторонами а = 8 см, b = 3 см, с = 5см.

Запиши за зразком:

а = 8 см

b = 3 см

с = 5 см

Р — ?

Розв’язання

Р = а + b + с

Р = 8 + 3 + 5= 16 (см)

Відповідь: Р = 16 см.

224. Дід Андрушка і баба Марушка вирішили обгородити свій город, що має форму прямокутника, сіткою. Покликали онучку Мінку допомогти вирішити цю складну задачу. Разом вони виміряли довжину і ширину городу. Мінка обчислила довжину сітки для огорожі за допомогою правила знаходження периметра прямокутника.

Периметр прямокутника обчислюється так: Р = а + а + b + b, де Р — периметр; а — ширина прямокутника; b — довжина прямокутника.

225. Знайди периметр прямокутника зі сторонами 3 см і 9 см.

226. Знайди периметр прямокутника.

227.

14 - 8 + 7                  15 - 9 + 6                           8 + 8+ 10

6 + 8 - 9                    9 + 4 - 5                            17 - 8 + 4

228. Розглянь таблицю. Знайди за таблицею результати додавання і віднімання.

14 - 6        7 + 9              8 + 7      18 - 9              11 - 7           15 - 8                                        13 - 6

229.     22 + 5 - 7         9 + 6 + 20             17 - 9 +  6           16 - 8 + 7

230. Утвори істинні висловлювання:

• якщо від суми відняти один із доданків, то …;

• якщо від зменшуваного відняти різницю, то …;

• якщо до від’ємника додати різницю, то … .

231. Алла оформила 9 сторінок фотоальбому. їй залишилось оформити ще стільки ж. Скільки всього сторінок у фотоальбомі?

232. Гнат поклав у коробку 9 олівців і їх стало 16. Скільки олівців було у коробці?

233. У паркінгу було 13 автомобілів. 5 автомобілів виїхало, а 7 — заїхало. Скільки автомобілів стало у паркінгу?

234. Накресли квадрат зі стороною 4 см. Знайди його периметр.

Периметр квадрата обчислюється так:

Р = а + а + а + а.

235. Обчисли, користуючись таблицею.

8 + 8 - 10                                 17 - 9 - 8                         95 - 80 - 9

11 - 3 + 8                                 6 + 7 - 5                          16 - 9 + 5

236. Побудуй прямокутник зі сторонами 6 см і 3 см. Проведи лінію так, щоб утворилося 2 квадрати. Знайди периметр прямокутника і периметр квадрата.

237. Знайди невідоме число.

238.

8 - 3 + 6                       11 - 3 + 6             7 + 4 - 6                6 + 7 + 22

8 + 6 - 5                           11 - 6 + 8          27 - 7 + 2     9 + 8 + 43

240. У спортивному залі було 9 волейбольних м’ячів і 8 баскетбольних. Діти взяли 5 волейбольних м’ячів. Скільки м'ячів залишилось у спортивному залі?

І спосіб

1) Скільки залишилося волейбольних м'ячів?

9 - 5 = 4 (м.)

2) Скільки м'ячів залишилось у спортивному залі?

8 + 4 = 12 (м.)

Відповідь: 12 м’ячів залишилось у спортивному залі.

II спосіб

1) Скільки було м’ячів у спортивному залі?

9 + 8 = 17 (м.)

2) Скільки м’ячів залишилось у спортивному залі?

17 - 5=12 (м.)

Відповідь: 12 м’ячів залишилось у спортивному залі.

241. На телеграфному стовпі сиділо 7 голубів і 5 горобців. 4 пташки полетіло. Скільки пташок залишилося на дроті? Розв’яжи задачу різними способами, користуючись схемами.

242.    х + 8 = 11                        17 - х = 11 х - 8             =                                 9

243. Накресли два такі відрізки, щоб один із них був на 5 см довший, ніж інший. Познач їх буквами.

244. Периметр якої фігури більший і на скільки?

245. Розв’яжи задачу двома способами.

В автогонках брали участь 13 машин. Спочатку зійшли з дистанції 4 машини, а потім — ще 2. Скільки машин дійшло до фінішу?

Встанови закономірність і продовж числовий ряд.

246. Знайди периметр квадрата зі стороною 12 дм.

247. Заповни чарівні квадрати.

Іноді дії у виразах можна виконувати не по порядку. Дія, ідо виконується першою, береться в дужки: ( ) Ці значки не прості, а чарівні. їх застосовує сама Королева математики, щоб змінити порядок виконання дій у виразах.

Якщо у числовому виразі є дужки, то першою завжди виконують ту дію, що в дужках.

17 - (4 + 5) = 17 - 9 = 8.

Вираз читають так: «Від 17 відняти суму чисел 4 і 5»

248. Прочитай вираз і обчисли за зразком:

29 - (4 + 5) = 29 - 9 = 20

5 + (18 - 9)                                                      21 - (40 - 20)

94 - (54 + 40)                                                  15 + (19 - 16)

249.    Встав таке число, щоб рівності стали істинними.251. Білочка знайшла 7 горішків, а грибів — на 4 більше. Скільки грибів знайшла білочка? Скільки грибів і горішків разом знайшла білочка? Вибери вирази, що допоможуть дати відповідь на кожне запитання.

7 + 4                       7 - 4       7 + (7 + 4)

252. Склади і розв'яжи задачі за коротким записом. Порівняй задачі.


253. Яка фігура не є многокутником?

254.

41 + (17 - 8)                              24 + (35 + 5)                (17 - 9) + 4

28 - (15 - 7)                                  100 - (60 - 30)            (9 + 4) - 6

255. Мама дала дітям 16 абрикосів, 4 сливи і 2 цукерки. Скільки всього фруктів дала мама дітям? Скільки дітей було у мами? Які дані в задачі зайві? На яке запитання не можна дати відповіді? Чому?

256. Склади вирази і обчисли їх значення.

• 47 зменш на суму чисел 9 і 8;

• до 13 додай суму чисел 7 і 6;

• 66 зменш на різницю чисел 19 і 13;

• 15 збільш на 4.

257. Прочитай вирази і обчисли їх значення.

13 - 5 -4                                   (45 - 5) + 10                    8 + 10 - 2

13 - (5 - 4)                                45 - 5 + 10                      8 + (10 - 2)

13 - (5 + 4)                               45 - (5 + 10)                    (8 + 10) - 2

Встанови закономірність і продовж числовий ряд.

258. Тато зловив 9 карасів і 5 линів, а син — 5 коропів. Скільки всього рибин зловили тато і син?

Задачу можна розв’язати виразом: (9 + 5) + 5. Обчислимо зручним способом:

Щоб додати число до суми двох чисел, достатньо додати це число до одного з доданків, а до отриманого результату додати інший доданок.

259.   (9 + 4) + 21        (5 + 8) + 2           (6 + 7) + 4           (3 + 9) + 7

260. Тато зловив 14 рибин, а син — 5. Мама зварила юшку з 4 рибин. Яка кількість рибин залишилася?

Задачу можна розв’язати виразом: (14 + 5) - 4. Обчислимо зручним способом:

Щоб відняти число від суми двох чисел, достатньо відняти це число від будь-якого доданка, а до отриманого результату додати інший доданок.

261. (8 + 7) - 8            (12 + 3) - 5         (6 + 22) - 6                 (44 + 15) - 5

263. Прочитай вирази і обчисли їх значення.

(7 + 5) + 3                                    (14 + 2) - 4                       (17 + 3) - 7

(21 + 6) + 4                                   (25 + 3) - 5                       (3 + 6) + 7

(13 + 5) + 7                                   (16 + 2) - 6          (42 + 3) - 12

264. Андрійко з бабусею назбирали 14 підберезників і 6 боровиків. З 6 грибів бабуся зварила суп. Скільки грибів залишилося? Розв’яжи задачу виразом. Обчисли зручним способом.

265. Прочитай вирази і обчисли їх значення.

80 -10 + 6                                   (26 + 4) + 4                    (14 + 5) - 4

4 + 14 - 10                                  (17 + 2) - 7                     (20 + 8) + 41

266. Склади і розв’яжи задачу за коротким записом.

Було — 8…

Приїхало — 2 … і 7 …

Стало — ?

Задачу можна розв’язати виразом: 8 + (2 + 7).

Обчислимо зручним способом:

8 + (2 + 7) = (8 + 2) + 7 = 10 + 7 = 17.

Щоб додати до числа суму двох чисел, достатньо додати до цього числа один із доданків, а до отриманого результату додати другий доданок.

267.      15 + (5 + 7)       64 + (8 + 6)         13 + (7 + 5)         8 + (6 + 2)

268. Склади і розв’яжи задачу за коротким записом.

Було — 15…

Поїхало — 5 … і 3 …

Залишилося — ?

Задачу можна розв’язати виразом: 15 - (5 + 3). Обчислимо зручним способом:

15 - (5 + 3) = (15 - 5) - 3 = 10 - 3 = 7.

Щоб відняти суму двох чисел від третього числа, достатньо відняти від цього числа один із доданків, а від отриманого результату відняти другий доданок.

Встанови закономірність і продовж числовий ряд.

269.

27 - (7 + 5)                   16 - (8 + 6)            32 - (2 + 9) 14 - (7                             +                                  4)

270. Знайди значення виразу:

17 - (b - 4), якщо b = 11, 12, 10;

24 - (а + 2), якщо а = 2, 10, 12.

271. Знайди числа від 1 до 20. Напиши пропущені числа.

272.

37 - (5 + 22)                          53 - (20 + 33)                7 + (63 + 7)

23 + (7+13)                               51 -(21 + 20)             100 - (60 + 20)

273. У художника-модельєра було 18 дм стрічки. Спочатку він використав 6 дм стрічки, а потім — ще 8 дм. Скільки стрічки залишилось у модельєра? Розв’яжи задачу виразом. Обчисли зручним способом.

274. Обчисли усно.

275. Виконай перевірку.

6 + 7 = 13                          9 + 7=15           18 - 9 = 8   13 - 5 = 8

276. Запиши вирази і обчисли їх значення зручним способом:

• 74 зменш на суму чисел 8 і 4;

• 31 збільш на сумму чисел 9 і 8;

• суму чисел 7 і 9 збільш на 53;

• суму чисел 58 і 10 зменш на 7.

278. Розв’яжи задачі за коротким записом за допомогою виразу.

• Було — 15 ч. і 4 з. арк. картону

Використали — 8 арк. картону

Залишилося — ?

• Було —16 л молока

Використали — 6 л молока і 5 л молока

Залишилося — ?

279. Побудуй прямокутник зі сторонами 4 см і 2 см. Знайди його периметр.

280. Катя назбирала в парку каштани, Іванна — каштани і жолуді. Коли дівчатка перерахували свої знахідки, то виявилося, що кількість зібраного природного матеріалу у них однакова. Якого природного матеріалу дівчата зібрали більше? Менше?

281. Напиши суму п’яти непарних чисел, якщо ця сума дорівнює 25.

282.

23 - (9 + 4)                           42 + (14 - 7)                  65 - 20 - 3

8 + 5 + 40                                  33 - (5 + 6)                   12 + 12 - 20

283. Бабуся Кіра приготувала 14 тістечок. Інга з’їла 3 тістечка, а Степан — 4. Скільки тістечок залишилося? Розв'яжи задачу виразом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити