Математика 4 клас - Шостак Л.Ф. - Грамота 2015 рік

Нумерація багатоцифрових чисел

156. Обчисліть.

999 + 1   1000 + 2000

990 + 10   3000 + 5 000

900 + 100  7 000 + 2000

157. Розгляньте таблицю. Порівняйте класи. Чим вони подібні, а чим відрізняються?


ТисячіКлас одиниць

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці


1

2

1
3

2

14

3

2

1


5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

158. Запишіть числа у вигляді суми розрядних доданків. Скільки доданків у кожному із чисел?

4321 =4000 + 300 + 20 + 1

84 526 =

135 352 =

Міри довжини:

1 сантиметр (1 см) = 10 міліметрів (10 мм)

1 дециметр (1 дм) = 10 см (100 мм)

1 метр (1 м) = 10 дм = 100 см (1000 мм)

1 кілометр (1 км) = 1000 м

159. Випишіть пари величин, які ви можете порівняти. Порівняйте ці величини

160. Для учнів 4 класу купили 80 зошитів у клітинку, а в лінійку — у 4 рази більше. На скільки більше зошитів у лінійку купили для учнів 4 класу?

Катя записала розв’язок, склавши схему:

1. 80 ∙ 4 = 320 (зош.)

2. 320 - 80 = 240 (зош.)

Настя також склала схему й записала так:

14 - 1= 3

2. 3 ∙ 80 = 240 (зош.)

✵ Поясніть, як міркували дівчата. Дайте пояснення до кож­ної дії.

Андрій змінив запитання до задачі й записав останню дію так: 320 + 80 = 400 (зош ).

Роман на це запитання записав останню дію так: 80 ∙ 5 = 400 (зош ).

✵ На яке запитання відповіли хлопці? Поясніть, як вони мір­кували. Чия думка правильна?

Виконайте вдома

161. Виконайте дії.

(320 + 540 - 800) : 5 (500 :100 + 145): З

7 ∙ 9 + 200 - 3 + 40 (147 : 21 + 63) : 10

162. Складіть задачу за коротким записом. Запишіть для неї розв’язок

✵ Складіть схему до розв’язку.

163. Складіть фігуру з паличок так, як зображено на малюнку. Порахуйте в ній кількість паличок і квадратів. Заберіть 3 па­лички так, щоб одержати 6 квадратів.

164. Прочитайте числа. Чим вони подібні, а чим відрізняються?

1. 2 тис. 328 од.

2. 12 тис. 328 од.

3. 112 тис. 328 од.

✵ Продовжте думку: «Перше число має лише одиниці тисяч, а друге, крім одиниць тисяч, має …»

165. Запишіть у зошиті, уставляючи пропущені цифри так, щоб отримати істинні нерівності:

166. Олена й Андрій виміряли відрізок АС і записали результати:

Олена — 1 дм 1 см; Андрій — 11 см.

✵ Виміряйте відрізок АС і запишіть свій результат вимірювання. Хто з учнів зробив правильний запис?

167. Якими одиницями довжини доречно вимірювати відстань та ширину й товщину предметів? Запишіть їх.

1. Між двома містами?

2. Між двома будинками?

3. Товщину книжки?

4. Довжину олівця?

168. Запишіть подані величини в інших одиницях виміру.

1. Висота телевізійної вежі в Києві складає 380 м.

2. Літак летить на висоті 11 200 м.

3. Висота гори Говерла, що в Українських Карпатах, становить 2061 м.

✵ Запишіть відповідні рівності.

169. У шести коробках — 54 кг печива. Скільки кілограмів печива в а таких коробках?

✵ Розв’яжіть задачу, якщо а набирає значення із множини чи­сел (9, 15, 23).

170. Довжина й ширина прямокутника разом становить 8 см. Знайдіть сторони прямокутника, якщо відомо, що довжина у 3 рази більша від ширини.

✵ Подумайте, чи можна знайти периметр цього прямокутника, виконавши лише одну дію.

Виконайте вдома

171. Складіть і запишіть рівності на знаходження суми й різниці, значення яких є шестицифровим числом.

172. Складіть із паличок фігуру, яка зображена на малюнку Яка в цій фігурі кількість пали­чок і квадратів?

✵ Заберіть 3 палички так, щоб одержати 8 квадратів.

173. Розташуйте числа в порядку їх збільшення.

478; 86; 34 279; 6 481; 503 214.

174. Порівняйте числа. На скільки одне число менше від другого?

175. Знайдіть значення виразів.

6 000 + 500 + 40 + 8 8 000 + 400 + 70 +1

70 000 + 20 + 4  20 000 + 300 + 7

✵ Чи можна стверджувати, що кожний доданок — це одиниця повного розряду певного класу?

176. Знайдіть значення виразів у першому стовпчику. Як, не ви­конуючи ділення в стовпчик, можна знайти значення виразів у другому й третьому стовпчиках?

368 : 8 368 : 46 376 : 8

348 : 4 348 : 87 356 : 4

Розгляньте записи, які зробила Саша:

(368 + 8) : 8; (348 + 8) : 4.

Які значення чисел дівчинка замінила сумою двох чисел?

177. На складі 1000 кг борошна розсипали в пакети по 3 кг і 5 кг у кожний. Усього наповнили 300 пакетів. Скільки було пакетів по 3 кг а скільки — по 5 кг?

Ліза міркувала таким чином: ми точно знаємо, що в кожному пакеті обов'язково буде по 3 кг, тоді можемо рахувати так:

300 ∙ 3 = 900 (кг) розсипали в пакети по 3 кг;

1000 - 900 = 100 (кг) залишилося розсипати);

100 : 2 = 50 (п );

300 - 50 = 250 (п.).

Перевірка: 250 ∙ 3 + 50 ∙ 5 = 1000 (кг).

Відповідь: по 3 кг було 250 пакетів, по 5 кг — 50 пакетів.

Сергій міркував інакше: припустимо, що в кожний пакет розсипали по 5 кг борошна, тоді 300 ∙ 5 = 1500 (кг). А в нас є лише 1000 кг. 1500 - 1000 = 500 кг зайві Тому необхідно забрати по 2 кг таку кількість разів, щоб отримати 500 кг зайвих. У 500 кг по 2 кг поміститься 250 разів.

500 : 2 = 250 (п.) мають по 2 кг зайвих.

Звідси випливає: 250 пакетів по 3 кг борошна в кожному та 50 пакетів — по 5 кг борошна в кожному.

178. Бабуся зберігає фотографії у великих, середніх і малих альбомах. У великих альбомах міститься 212 фотографій, у середніх альбомах — у 4 рази, менше Скільки фотографій у маленьких альбомах, якщо відомо, що всього в бабусі 462 фотографії?

Виконайте вдома

179. Довжина прямокутника — 1 дм. Це на 3 см більше його ши­рини. Побудуйте прямокутник і знайдіть його периметр

180. Фігуру А складено з 8 паличок Після того, як переклали палички, утворилася фігура Б. Скільки квадратів у фігурі б?

181. Продовжте числовий ряд. Запишіть іще 6 чисел.

1544 2544 3544 4544 5 544

✵ Чим подібні, а чим відрізняються перше число від останнього?

✵ Який новий розряд ви одержали в п'ятицифровому числі?

Олена пояснила, що різниця між першим і останнім числом полягає в тому, що в першому числі чотири знаки, а в останньому — 5 знаків:

1544 — одна тисяча п'ятсот сорок чотири;

11 544 — одинадцять тисяч п'ятсот сорок чотири.

У п’ятицифровому числі з’явився новий розряд — десятки тисяч.

182. Число 1544 збільшили на 10 000.

✵ Як утворили шестицифрове число?

✵ Розгляньте, як збільшувалися числа в першому та другому рядках? Назвіть їх розряди. Запишіть продовження третього й четвертого рядків.

1.8, 68, 568, 2568, 12 568, 31 2568;

2.5, 45, 245, 1245, 31 245, 43 1245;

3. 7;

4. 4.

✵ Спробуйте прочитати шести цифрові числа.

У чотирицифрових, пяти цифрових і шести цифрових числах розряди читаються так само, як у три цифровому числі, тільки ще додається слово тисяч (назва класу).

183. Розгляньте таблицю. Подумайте, чому клас одиниць — це перший клас, а клас тисяч — другий клас.

✵ Запишіть 6 різних чисел, у яких 329 тисяч.

184. У 3-A й 3-Б класах 76 учнів, а в 3-Б і 3-В класах — 68 учнів. Скільки учнів у кожному класі окремо, якщо відомо, що всього їх 108?

✵ Розгляньте схему до умови задачі.

✵ Поясніть, який із класів потрапив у переріз множин.

✵ Розв’яжіть задачу.

185. У класі 10 учнів люблять читати оповідання, 26 учнів — казки. Скільки учнів полюбляють читати і казки й оповідання, якщо всього у класі 28 учнів.

✵ Скільки дітей люблять читати тільки казки, а скільки — тільки оповідання?

✵ Розв’яжіть задачу за допомогою кругів Ейлера.

Виконайте вдома

186. Обчисліть.

6 000 : 1000 - 28 : 7 (456 + 244) : 10 : 7

187. Запишіть 6 різних чисел, у яких є 3 тисячі, 6 тисяч та 23 тисячі Скільки знаків у кожному числі?

188. Фігуру складено з 12 паличок. Перекладіть 5 паличок так. щоб утворилося 5 квадратів.

189. Порівняйте числа кожного ряду. Запишіть перший ряд у порядку збільшення, а другий ряд — у порядку зменшення.

1. 63 009 63 217 63 208 63 030

2. 73 281 73 821 73 218 73 182

Віка пояснила, що в першому завданні всі числа п'ятицифрові, тому мають однакове число у класі тисяч. Але ці числа відрізняються кількістю одиниць, що є в класі одиниць.

Роман встановив, що в другому завданні всі числа також п’ятицифрові й записані однаковими цифрами, мають однаково число в класі тисяч, але в класі одиниць — різні числа кожного розряду.

190. Порівняйте числа. Поясніть, як ви міркували.

256 і 256 317; 475 і 475 378;

575 і 575 164; 346 і 346 210.

191. Виконайте ділення письмово Об'єднайте рівності у підмножини за їх значенням.

96 : 3 84 : 3 21 : 3 27 : 3

192. Три бригади робітників садили дерева. Перша бри­гада висадила 134 дерева, друга — 175 дерев. Скіль­ки дерев висадила третя бригада, якщо відомо, що всього було висаджено 516 дерев?

✵ Накресліть схему до задачі. Розв'яжіть її, склавши вираз.

193. Виконайте обчислення письмово.

(140 + 350) : 7 ∙ 3

✵ Змініть порядок дій у виразі, не змінюючи числа. Чи змінило­ся значення виразу?

Виконайте вдома

194. Виконайте дії.

1. 96 : 48 ∙ 24 + 188;

2. (64 - 28) ∙ 5 + 120.

✵ Який із виразів ви можете обчислити усно?

195. Розгляньте множини. Визначте їх спільні елементи. Запишіть їх за допомогою кругів Ейлера.

а) (О ? Л X 3 5 А);

б) (А ? 3 Z О Б W X).

196. Розгляньте фігуру. Порахуйте, скільки в ній трикутників. Перекладіть 4 палички так, щоб утворилося 5 трикутників.

197. Запишіть кожну суму одним числом.

1. 100 000 + 20 000 + 3000 + 500 + 20 + 7;

2. 3000 + 60 000 + 7 000 + 200 + 40 + 9.

198. Запишіть числа у вигляді суми розрядних доданків. 375 629 584 175

199. Розгляньте числа За якою ознакою їх об'єднали у кожному ряду?

1.50 124; 13 056; 29 107;

2. 43 154; 62 514; 87 145.

200. Як зміниться число, якщо:

1. справа приписати один нуль? два нулі? три нулі?

5 ─> 50;  50 ─> 5 000; 5 ─> 50 000;

2. відкинути від нього один нуль? два нулі? три нулі?

5 000 ─> 500; 5 000 ─> 50; 5 000 ─> 5.

201. 6 вересня 1884 року заклали фундамент Одеського театру опери та балету. Будівництво театру закінчили 1 жовтня 1887 року. Скільки часу тривало будівни­цтво театру?

202. У двох мішках — 140 кг гречки. Якщо з першого міш­ка пересипати в другий 10 кг гречки, то в обох мішках гречки стане порівну. Скільки гречки в кожному мішку?

✵ Подумайте, у якому мішку більше крупи.

✵ Накресліть схему до задачі. Розв’яжіть її.

Артем записав до задачі такий вираз і накреслив схему:

(140 - 10 ∙ 2 ) : 2.

✵ Поясніть, як міркував Артем. Чи ви згодні з його думкою?

✵ На скільки більше кілограмів гречки було спочатку в пер­шому мішку, ніж у другому?

203. Виконайте обчислення та зробіть перевірку.

190 : 38 135 : 27

128 : 16 144 : 36

✵ Чим подібні всі вирази у стовпчиках?

Виконайте дома

204. Ламана довжиною 18 см складається із трьох ланок. Визначте довжину кожної ланки, якщо відомо, що дві з них мають однакову довжину, а третя — найдовша. Яка довжина ланок може бути? Запишіть усі варіанти.

205. Обчисліть.

292 : 73 174 ∙ 29 162 : 18 726 : 32

206. Уставте пропущені числа так. щоб рівність була істинною. Запишіть у зошиті.

207. Запишіть числа.

1. У порядку збільшення:

3008; 3002; 3012; 3123; 3006; 3025.

2. У порядку зменшення:

82 301; 82 003; 83 012; 83 000; 83 000.

208. Прочитайте різними способами число 64 247.

Ліза прочитала подане число так: шістдесят чотири тисячі двісті сорок сім; 642 сотні 47 одиниць;

64 тисячі 247 одиниць.

Роман прочитав так:

64 тисячі 2 сотні 4 десятки 7 одиниць;

642 сотні 4 десятки 7 одиниць;

6 424 десятки 7 одиниць.

✵ Хто з дітей правильно прочитав число?

209. Прочитайте числа. Скільки всього десятків, сотень, тисяч у кожному числі?

15 627; 15 070; 5 600; 5 004.

210. Обчисліть.

(161 : 23 + 972 : 3) ∙ 19

211. Завод ремонтував трактори, легкові й вантажні автомобілі. Кількість легкових і вантажних автомобілів, які завод відремонтував протягом січня місяця, становить 80 шт., а кількість тракторів і легкових автомобілів становить 75 шт. Скільки окремо було відремонтовано тракторів, легкових і вантажних автомобілів, якщо відомо, що всього за місяць завод відремонтував 120 транспортних засобів?

✵ Учні складали схеми до умови задачі. Перший учень накрес­лив круги Ейлера, а другий учень накреслив відрізки. Подумайте, хто з дітей обрав більш зручну схему? Поясніть свою думку.

Виконайте вдома

212. Розгляньте вирази. Визначте кількість цифр у добутку.

235 ∙ 65 241 ∙ 44 245 ∙ 52

✵ Виконайте множення у стовпчик. Скажіть, чи справдився ваш прогноз.

213. Знайдіть значення виразів зручним способом.

470 - 170 + 200 410 - 20 - 90 583 + 117

520 - 400 - 40 280 - 60 - 20 968 - 425

214. Фігуру складено з 16 паличок. Перекладіть 8 паличок так, щоб утворилося 4 рівних квадрати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити