Математика 4 клас - Оляницька Л. В. - Освіта 2015 рік

Розділ III Нумерація багатоцифрових чисел. Усні обчислення на основі нумерації багатоцифрових чисел

Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

546. Математичний диктант.

Запиши цифрами числа: сім тисяч вісімсот;

десять тисяч, дев’ять сотень і три одиниці;

сто одна тисяча, п’ять сотень і чотири десятки;

тридцять п’ять тисяч, шість сотень і дві одиниці;

сорок тисяч і дві сотні;

триста тисяч, один десяток і п’ять одиниць;

три тисячі, дві сотні, вісім десятків і шість одиниць;

шість десятків тисяч, шість сотень і сім одиниць.

547.

200 000 + 50 000 + 300 + 40 50 000 + 4000 + 400 + 7

60 000 + 2000 + 2 700 000 + 60 000 + 20 + 1

548. Запиши як суму розрядних доданків кожне з чисел:

701 302;                   12617;            9280;                304 500.

549.

9099+ 1                             9999 + 1                  99 999 + 1

100 – 1                              10 000 – 1                 100 000 - 1

550. Розгляньте й поясніть усний прийом обчислення.

6780 + 9 = 6789                    6089 + 700 = 6789

6709 + 80 = 6789                  6000 + 789 = 6789

551.  Обчисли, пояснивши виконання дій.

6300 + 4                            10 200 + 27            217 000 + 340

8210 + 3                            510 300 + 40          480 000 + 214

552.

553. Розв’яжи задачі усно.

Мотоцикліст за 2 год проїхав 80 км. З якою швидкістю він їхав?

Катер плив 3 год зі швидкістю 30 км/год. Яку відстань проплив катер?

Туристи пройшли 40 км, рухаючись зі швидкістю 4 км/год. За який час вони подолали цю відстань?

554.  Відстань між двома містами дорівнює 300 км. Автомобіль проїхав її в одному напрямку зі швидкістю 50 км/год, а в зворотному — зі швидкістю 75 км/год. Скільки годин автомобіль був у дорозі?

555.

3500 + 5                          20 000 + 27           102 000 + 490

7100 + 8                          120 600 + 30          820 000+ 124

556. Вантажний автомобіль за 4 год проїхав 240 км. З якою швидкістю рухався вантажний автомобіль?

557. Установіть закономірність і продовжте ряди чисел:

5140, 5150, 5160,..., 5230;

50 120, 49 120, 48 120,..., 40 120.

558.  Що позначає цифра 4 в кожному з чисел:

34 800;               400 812;       3417;         900 142;     3604?

559.  Розгляньте й поясніть усний прийом обчислення.

6789 - 9 = 6780                    6789 - 6000 = 789

6789 - 80 = 6709                  6789 - 789 = 6000

6789 - 700 = 6089

560.  Обчисли, пояснивши виконання дій.

3745 - 5                           67 345 - 45            217 940 - 940

56 678 - 8                         9704 - 9000           63 245 - 3000

561.  Знайдіть значення виразу:

5420 - а, якщо а = 20, 400, 5000;

7569 - b, якщо b = 60, 500, 9.

562. х - 500 = 4000              у + 200 = 6200 4060 - z = 4000

563. Розв’яжи задачі усно.

Швидкість руху неквапливої дорослої людини — близько 1 м/с. Яку відстань пройде ця людина за 15 с? Швидкість бігу дорослої людини — близько 10 м/с. За скільки секунд ця людина пробіжить 600 м?

564. З одного населеного пункту до іншого виїхали два автомобілі. Кожний із них проїхав 480 км. Перший автомобіль проїхав цю відстань за 4 год,а другий — за 6  год. На скільки швидкість першого автомобіля більша за швидкість другого?

565.   

57 248 - 7000               27 123 - 23                 603 562 - 562

81 532 - 32                  34 841 - 34 000         210 530 - 10 530

566. За таблицею обчисли невідомі величини.

Рухомий об’єкт

v

t

s

Велосипедист

15 км/год

?

150 км

Турист

4 км/год

8 год

?

Мотоцикліст

?

10 год

510 км

567. а) Скільки всього одиниць першого класу в кожному з чисел: 56 783; 203 098; 32 006; 6023; 330 120? б) Скільки всього одиниць другого класу в кожному з чисел: 6703; 710 008; 221 006; 4203; 810 990?

568.

569.

378 000 + 173                      674 957 - 600 000             560 : 4 + 3000

316 + 12 000                        76 284 - 6284                      81                 625 - 2500 : 100

570. Із Києва до Кременчука вийшов теплохід. Одночасно назустріч йому з Кременчука вийшов катер. Теплохід рухався зі швидкістю 30 км/год, а катер — зі швидкістю 24 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Визначте відстань між річковими вокзалами цих міст. Розв’яжіть задачу, скориставшись схематичним рисунком і планом.

План розв’язування

1) Яку відстань пройшов до зустрічі теплохід за 5 год?

2) Яку відстань пройшов до зустрічі катер за 5 год?

3) Яка відстань між річковими вокзалами?

571. Розв’яжіть обернену задачу, скориставшись схематичним рисунком і планом. Із Києва до Кременчука вийшов теплохід. Одночасно назустріч йому з Кременчука вийшов катер. Теплохід рухався зі швидкістю 30 км/год, а катер — зі швидкістю 24 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо відстань між річковими вокзалами цих міст дорівнює 270 км?

План розв’язування

1) На яку відстань зближувалися теплохід і катер за 1 год?

2) Через скільки годин вони зустрінуться?

Відстань, на яку зближуються учасники руху за одиницю часу, називають швидкістю зближування.

572. Із Києва до Кременчука вийшов теплохід. Одночасно назустріч йому з Кременчука вийшов катер. Через 5 год вони зустрілися. Теплохід рухався зі швидкістю 30 км/год. З якою швидкістю рухався катер, якщо відстань між річковими вокзалами цих міст дорівнює 270 км? Розв’яжіть задачу, скориставшись схематичним рисунком і планом.

План розв’язування

1) Яку відстань пройшов до зустрічі теплохід за 5 год?

2) Яку відстань пройшов до зустрічі катер за 5 год?

3) 3 якою швидкістю рухався катер?

573. Велосипедист і мотоцикліст рухалися назустріч один одному протягом 3 год. Яку відстань вони подолали за цей час, якщо велосипедист їхав зі швидкістю 13 км/год, а мотоцикліст — 14 км/год?

574.

249 200 + 32         977 654 - 77 654               160 ∙ 2 + 70 000

86 843 - 6843             61 126 + 200 000        5000 - 3 ∙ 1000

575. Відстань між пунктами А і В дорівнює 18 км. Із пункту А в напрямку пункту В вийшов турист. Одночасно назустріч йому з пункту Б вийшов інший турист. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо їхні швидкості однакові й дорівнюють 3 км/год?

576. Назви подані числа одним словом. Випиши спочатку числа, що складаються лише з одиниць першого класу, потім — числа, що складаються лише з одиниць другого класу, та круглі числа.

307 590, 671, 34 299, 55 124, 600 000, 280, 120 010, 41 800, 107, 5030, 400.

577. Визнач у кожному з чисел загальну кількість:

1) одиниць: 123 800, 30 840, 7400, 70 479;

2) десятків: 123 800, 30 841, 7400, 70 479;

3) сотень: 123 800, 30 841, 7400, 70 479;

4) тисяч: 123 800, 30 841, 7400, 70 479;

5) десятків тисяч: 123 800, 30 841, 7400, 70 479;

6) сотень тисяч: 123 800, 30 841, 7400, 70 479.

578. Розгляньте й поясніть, як виконали додавання.

4000 + 5000 = 4 тис. + 5 тис. = 9 тис. = 9000

35 000 + 4000 = 35 тис. + 4 тис. = 39 тис. = 39 000

561 000 + 37 000 = 561 тис. + 37тис. = 598 тис. = 598 000

579. Обчисли, усно пояснивши свої дії.

12 000 + 2000               31 400 + 42 000           8600 + 6000

15 100 + 2400               532 000 + 28 000         8500 + 1300

580. Два пішоходи вийшли з одного міста в протилежних напрямках. Перший пішохід ішов зі швидкістю 4 км/год, а другий — 5 км/год. На якій відстані один від одного будуть пішоходи через 3 год? Розв’яжіть задачу двома способами, скориставшись схематичним рисунком і планом.

План розв'язання

I спосіб

1) Скільки кілометрів пройде перший пішохід за 3 год?

2) Скільки кілометрів пройде другий пішохід за 3 год?

3) На якій відстані один від одного будуть пішоходи через 3 год?

II спосіб

1) На скільки кілометрів віддалялися один від одного пішоходи за 1 год?

2) На якій відстані один від одного будуть пішоходи через 3 год?

Відстань, на яку віддаляються один від одного учасники руху за одиницю часу, називають швидкістю віддалення.

581. Склади та розв’яжи дві задачі, обернені до даної, на знаходження часу і швидкості одного з пішоходів. Скористайся схематичними рисунками.

582. Два літаки одночасно вилетіли з аеродрому в протилежних напрямках. Через півгодини після вильоту відстань між ними становила 720 км. Перший літак летів зі швидкістю 15 км/хв. З якою швидкістю летів другий літак?

583.

6200 + 4600          74 000 + 52 000         418 000 + 353 000

7200 + 3600                73 000 + 9000       419 000 + 5000

584. Із пункту А виїхав велосипедист зі швидкістю 14 км/год. Із цього самого пункту в протилежному напрямку виїхав вантажний автомобіль зі швидкістю 56 км/год. Через скільки годин після початку руху відстань між ними становитиме 280 км?

585. Гра «Швидка лічба».

586. Визнач загальну кількість одиниць указаного розряду в кожному з чисел.

587. Розгляньте й поясніть, як виконали віднімання.

57 000 - 24 000 = 57 тис. - 24 тис. = 33 тис. = 33 000

80 000 - 64 000 = 80 тис. - 64 тис. = 16 тис. = 16 000

875 000 - 340 000 = 875 тис. - 340 тис. = 535 тис. = 535 000

588.  Обчисли, усно пояснивши свої дії.

2600 - 1600                        67 000 - 26 000

377 000 - 12 000                 567 000 - 234 000

589.  300 + х = 1100 + 2000           78 130 + с = 88 100 + 30

590. Два зайці стрибали назустріч один одному. Швидкість руху одного з них становила 12 м/с, а іншого — 10 м/с. На скільки метрів зайці наблизились один до одного через 6 с? Розв’яжіть задачу за планом двома способами.

План розвязання

I спосіб

1) Яку відстань подолав перший заєць за 6 с?

2) Яку відстань подолав другий заєць за 6 с?

3) На скільки метрів зайці наблизились один до одного через 6 с?

II спосіб

1) Яка швидкість зближування зайців?

2) На скільки метрів зайці наблизились один до одного через 6 с?

591. Із пункту А одночасно в протилежних напрямках виїхали колісний і гусеничний трактори. Швидкість колісного трактора — 30 км/год, а гусеничного — 10 км/год. На скільки кілометрів віддаляться один від одного трактори за 1 год? Через скільки годин відстань між тракторами становитиме 160 км? Виконай схематичний рисунок до задачі.

592. Склади та розв’яжи задачу, обернену до попередньої, у якій невідомою буде швидкість одного з тракторів.

593. Шкільний ігровий майданчик має форму прямокутника. Довжина майданчика дорівнює 18 м, а ширина — удвічі менша. Обчисли довжину огорожі майданчика.

594. На призьбі біля хати сидять батько, мати, син та дід. Якщо син, що сидить крайнім зліва, сяде між батьком і матір’ю, то батько буде крайнім зліва. У якому порядку сидять члени родини зліва направо?

595.

6400 - 2300                                    75 000 - 24 000

970 000 - 34 000                             608 000 - 304 000

596. Із пункту А одночасно в протилежних напрямках виїхали два автомобілі. Через 4 год відстань між ними становила 480 км. Яка швидкість одного з автомобілів, якщо швидкість іншого — 70 км/год?

597. Розв’яжіть ланцюжок виразів — і дізнайтеся, яка висота (у метрах) найвищої вершини Кримських гір.

598. За допомогою діаграми порівняйте висоту найвищої вершини Карпат — Говерли та найвищої вершини Кримських гір — Роман-Коша. Скориставшись діаграмою, складіть та запишіть інші нерівності.

Говерла Роман-Кош

599.

45 000 + 4200                             896 000 - 90 000

488 000 - 265 000                       57 300 + 22 100

600.   х - 15 300 = 3300                    х + 2700 = 1400 + 5300

601. Ворона пролетіла 100 км зі швидкістю 50 км/год. Скільки годин летіла ворона?

602. До місця призначення автомобіль їхав 3 год зі швидкістю 72 км/год. Зворотний шлях він подолав за 4 год. Із        якою швидкістю рухався автомобіль у зворотному напрямку? Розв’яжи задачу, склавши вираз.

603. Велосипедист був у дорозі 4 год, а мотоцикліст 3 год. На скільки кілометрів більше проїхав мотоцикліст, якщо велосипедист рухався зі швидкістю 14     км/год, а мотоцикліст — 50 км/год? Склади план і розв’яжи задачу.

604. Хлопчики спіймали 75 рибин. Скільки було хлопчиків, якщо всім, окрім двох, дісталося по 11 рибин, а двом — по 10 рибин?

605. х - 1700 = 20 100                         44 000 + х = 246 000

606. Якщо рухатися по Дніпру, то відстань між Києвом і Каневом становить 120 км. Тривалість подорожі на «Ракеті» від Києва до Канева і назад — 4 год. З якою швидкістю рухається «Ракета»?

607. Скільки одиниць першого класу в кожному числі: 107 583; 29 109; 703 782; 7009; 300 008; 810 000?

608. Випиши круглі числа: 24; 300; 60; 710; 80 000;

91 406; 13 710; 580 608; 190 000; 294.

609. Розгляньте і прокоментуйте записи.

1000 - 5 = 5000                  10 000 ∙ 5 = 50 000

5 ∙ 1000 = 5000                  5 ∙ 10 000 = 50 000

5 ∙ 100 ∙ 10 = 5000             5 ∙ 100 ∙ 100 = 50000

Скільки нулів треба дописати до числа праворуч, помноживши це число на 10, на 100, на 1000, на 10 000?

610. Розгляньте і прокоментуйте записи.

50 000 : 1000 = 50                           50 000: 10 000 = 5

50 тис. : 1 тис. = 50                        50 тис. : 10 тис = 5

50 000 : 100 : 10 = 50                50 000 : 100 : 100 = 5

Скільки нулів треба відкинути в записі числа праворуч, поділивши це число на 10, на 100, на 1000, на 10 000?

611. Збільш у 100 разів кожне з чисел: 300; 70; 9000. Зменш у 100 разів кожне з чисел: 8000; 60 000; 400 000.

612. Збільш у 1000 разів кожне з чисел: 7; 30; 600. Зменш у 1000 разів кожне з чисел: 2000; 70 000; 300 000.

613.   

(100 + 300) ∙ 2              240 000 : 1000     76 000 ∙ 10 : 1000

40 000 ∙ 10                8600 - 60 000 : 10     2100 ∙ 100 : 10 000

614.

150 : 3 + (9789 - 4780) ∙ 100

890 000 : 1000 : 5 + 11 ∙ 100

615. Склади та розв’яжи задачу за схематичним рисунком.

616.    648 : 9 - 100 - (670 000 + 30 000) : 10 000

617. Із двох міст, відстань між якими 840 км, вирушили назустріч один одному два поїзди. Швидкість першого поїзда — 100 км/год, а другого — 110 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

618. Обчисли зручним способом.

15 + 15 + 30 + 15+ 15 + 30          100 + 100 + 50 + 50 + 100

619. Обчисли добуток зручним способом.

2 ∙ 19 ∙ 5                            50 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 2                 32 ∙ 25 ∙ 4

620. Обчисли, пояснивши свої дії.

4 ∙ 10 000                           12 ∙ 10 000                  401 ∙ 1000

247 ∙ 1000                          381 ∙ 100                      5030 ∙ 10

621. Розгляньте й поясніть усні прийоми обчислень.

I сп. 300 ∙ 2 = 3 сот. ∙ 2 = 6 сот. = 600

II сп. 300 ∙ 2 = (3 ∙ 100) ∙ 2 = (3 ∙ 2) ∙ 100 = 600

I сп. 3000 ∙ 2 = 3 тис. ∙ 2 = 6 тис. = 6000

II сп. 3000 ∙ 2 = (3 ∙ 1000) ∙ 2 = (3 ∙ 2) ∙ 1000 = 6000

I сп. 270 ∙ 3 = 27 дес. ∙ 3 = 81 дес. = 810

II сп. 270 ∙ 3 = (200 + 70) ∙ 3 = 200 ∙ 3 + 70 ∙ 3 = 600 + 210 = 810

622.

40002                        1202                               61005

70006                            4104                           42004

623. Турист їхав 2 год поїздом, швидкість якого — 50 км/год. Після цього туристові ще залишилося проїхати автобусом відстань, у 3 рази більшу від тієї, яку він уже подолав. Скільки кілометрів мав проїхати турист автобусом?

624. З одного аеропорту в протилежних напрямках вилетіли два літаки. Швидкість одного з них — 245 км/год, а швидкість іншого — на 20 км/год більша. Яка відстань буде між ними через 2 год?

625.

45 ∙ 10 000                              400 ∙ 8                    3400 ∙ 7

785 ∙ 100                                   810 ∙ 2                    2340 ∙ 3

626.   Із села до міста, відстань між якими 48 км, виїхав велосипедист, і одночасно назустріч йому з міста виїхав гусеничний трактор. Швидкість велосипедиста дорівнює 14 км/год, а швидкість трактора — 10 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться? Розв’яжи задачу, склавши числовий вираз.

627. Обчисли. До кожної рівності на множення склади по дві рівності наділення.

9 ∙ 7                                 27 ∙ 3                                210 ∙ 4

628.

52 : 1              507 : 507          25 ∙ 1000               7000 : 1000

0 : 27               249 : 1          14 ∙ 10 000                390 000 : 10 000

629. Розгляньте й поясніть усні прийоми обчислень. Обчисліть значення інших виразів.

800 : 4 = 8 сот. : 4 = 2 сот. = 200

420 : 6 = 42 дес. : 6 = 7 дес. = 70

360 : 4 = (36 - 10) : 4 = (36 : 4) ∙ 10 = 90

600 : 4 = (400 + 200) : 4 = 100 + 50 = 150

60 000 : 6                 810 : 9                9000 : 3          6300 : 9

350 : 5                      900 : 6             42 000 : 7            700 : 5

630. Із двох залізничних станцій, відстань між якими 910 км, одночасно назустріч один одному вирушили два електропоїзди й зустрілися через 5год. Швидкість першого електропоїзда становить 87 км/год. Знайди швидкість другого електропоїзда. Виконай схематичний рисунок до задачі та склади вираз для її розв’язування. Склади та розв’яжи обернену задачу, у якій потрібно дізнатися, через скільки годин електропоїзди зустрінуться.

631. Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і мотоцикліст, які зустрілися через 3 год. Велосипедист їхав зі швидкістю 10 км/год, а мотоцикліст — зі швидкістю 50 км/год. Знайди І відстань між містами.

632. Покупець придбав по півкілограма цукру, печива, пряників і цукерок. Знайди масу всієї покупки.

633.

560 : 7                                       80 000 : 2                 8240 : 2

180 : 4                                      120 000 : 6                          630 : 6

634. Із Харкова до Запоріжжя виїхав мотоцикл, і одночасно назустріч йому із Запоріжжя виїхав моторолер. Мотоцикл їхав зі швидкістю 50 км/год, а моторолер — 30 км/год. Через 3 год вони зустрілися. Яка відстань між містами? Розв’яжи задачу, склавши вираз.

635. На скільки треба зменшити число 6827, щоб у розряді одиниць одержати цифру 2, у розряді десятків — цифру 1, у розряді сотень — цифру 3 і в розряді тисяч — цифру 4?

636. Розгляньте й поясніть усні прийоми обчислень. Обчисліть значення інших виразів.

6 ∙ 9 = 54               600 ∙ 9 = 6 сот. ∙ 9 = 54 сот. = 5400

28 : 4 = 7               2800 : 4 = 28 сот. : 4 = 7 сот. = 700

24 2 = 48             24 000 2 = 24 тис. 2 = 48 тис. = 48 000

39 : 3 = 13             39 000 : 3 = 39 тис. : 3 = 13 тис. = 13 000

800 4                             5600 : 8                        27 000 3

7005                             8100 : 9                          58 000:2

637.   Обчисли, пояснивши виконання дій.

6300 : 3                 13 2004          810 : 3          75 000 : 5

4800 : 8                 72005             3204          45 0002

638. Знайдіть значення виразу:

63 000 : а, якщо а = 7, 9; 

3200 : b, якщо b = 8, 4.

639. Знайди значення виразу, виконавши кожну дію окремо.

(84 000 - 200 ∙ 2) + 960 : 3 (4000 + 12 000 : 4) - 20 ∙ 5

640. Розв’яжи задачі. Розв’язуючи кожну наступну задачу, використовуй дані попередніх задач.

1) Велосипедист проїжджає за годину 20 км, а мотоцикліст — у 3 рази більше. Скільки кілометрів за годину проїжджає мотоцикліст?

2) Яка відстань буде між велосипедистом і мотоциклістом через 3 год, якщо вони виїдуть одночасно з того самого пункту й рухатимуться в протилежних напрямках?

3) Яка відстань буде між велосипедистом і мотоциклістом через 3 год, якщо вони виїдуть одночасно назустріч один одному із сусідніх населених пунктів, відстань між якими 320 км?

641. Із пункту А одночасно в протилежних напрямках виїхали два мотоциклісти. Швидкість руху одного з них — 30 км/год, а іншого — 40 км/год. Через скільки годин відстань між ними становитиме 210 км? Виконай схематичний рисунок до задачі. Склади та розв’яжи обернену задачу, у якій потрібно знайти швидкість одного з мотоциклістів.

642. У школі навчається 480 учнів. Розгляньте діаграму, що відображає результати успішності учнів цієї школи за семестр. Використавши числові дані діаграми, усно складіть і розв’яжіть задачі.

643. Знайди значення виразу, виконавши кожну дію окремо.

(5000 - 500 ∙ 4) + 690 : 3 : 2

644. Два вершники рухалися назустріч один одному. Швидкість руху одного з них — 12 км/год, а швидкість іншого — 14 км/год. На скільки кілометрів вершники наблизяться один до одного через 2 год?

645. Розгляньте записи й поясніть прийом обчислення.

28 тис. : 4 = 7 тис.                     280 тис. : 4 = 70 тис.

28 000 : 4 = 7000                          280 000 : 4 = 70 000

646.

45 000 : 9                        630 000 : 7                120 000 : 6

64 000 : 8                         20 000 : 4                  270 000 : 9

647. 390 : (10 ∙ 3) = (390 : 10) : 3 = 39 : 3 = 13

760 : (10 ∙ 4)               8400 : (100 ∙ 6)      91 000 : (1000 ∙ 7)

 648. Розгляньте записи й поясніть усні прийоми обчислень.

900 000 : 3000 = 900 000 : (1000 ∙ 3)= (900 000 : 1000): 3 = 900 : 3 = 300

Отже, 900 000 : 3000 = 900 : 3 = 300.

640 000 : 40 000 = 640 000 : (10 000 ∙ 4) = (640 000 : 10 000) : 4 = 64 : 4 = 16

Отже, 640000: 40000 = 64: 4= 16.

Якщо ділити кругле число на кругле, то можна відкидати в обох числах стільки нулів, скільки їх є в дільнику.

469. 48 000 : 400                        630 000 : 3000                270 000 : 90

25 000 : 500                                720 000 : 900                 320 000 : 80

650.

651. Швидкість літака дорівнює 800 км/год, а швидкість потяга — 60 км/год. Доповни умову задачі й постав запитання так, щоб її можна було розв’язати виразом: 800 ∙ 2 - 60 ∙ 10. Розв’яжи задачу.

652. У Північній Америці та в Мексиці росте «масляне» дерево — авокадо, або «алігаторова груша». Плід авокадо, подібний до груші, важить 500 г. З одного дерева в середньому збирають 200 кг плодів. Скільки плодів на одному дереві авокадо?

653.   

60 000 : 200           120 000 : 600                   20 000 : 5000

75 000 : 500               760 000 : 40 000           960 000 : 300

654.    Склади задачу за таблицею. Розв’яжи її.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Човен

100 м/хв

?

1000 м

Плавець

?

такий самий

400 м

       

80 000 : 4000

 

400 : 8

   
 

201000

 

2000 40

 

20 000 : 50

 

5040

   
               

655.

656.   Обчисли усно.

75 : 15              66 : 22      93 : 31    48 : 12    75 : 25       84 : 42

657.   Розгляньте й поясніть усні прийоми обчислень.

6400 : 16 = (64 ∙ 100): 16 = (64 : 16) ∙ 100 = 4 ∙ 100 = 400

91 000 : 13 = (91 ∙ 1000) : 13 = (91 : 13) ∙ 1000 = 7 ∙ 1000 = 7000

658.

320 000 : 16                51 000 : 17                      78 000 : 26

75 000 : 25                       84 000 : 28                7200 : 24

659.   28 000 : х= 14      у ∙ 27 = 5400                  68 000 : х = 34

660. Із Києва до Одеси виїхав швидкісний поїзд, і одночасно назустріч йому з Одеси виїхав пасажирський поїзд. Швидкість пасажирського поїзда — 50 км/год, а швидкісного — на 15 км/год більша. Через 4 год вони зустрілися. Яка відстань між Києвом та Одесою?

661. Лічильник пробігу в автомобілі показував 12 921 км. Через дві години на лічильнику з’явилося число, яке читалось однаково в обох напрямках. З якою швидкістю рухався автомобіль?

662.

69 000 : 23                       88 000 : 44                   5700 : 19

96 000 : 32                       56 000 : 28                   5200 : 26

663. Із двох населених пунктів, відстань між якими 66 км, виїхали одночасно назустріч один одному два вершники. Перший їхав зі швидкістю 10 км/год, а другий — 12 км/год. Через скільки годин вони зустрілися?

664. Обчисліть усно.

665.

9600 : 3                21 300 ∙ 3                720 : 3     250 000 : 500

4200 : 7                 2300 ∙ 4            130 ∙ 6        45 000 : 15

666.   х ∙ 400 = 48 000          y 7 = 49 000         4260 : 2 = 2

667.   32 000 3 - 8000 8        82 000 + 8000 : 40 - 4200 : 2

668. Синиця з’їдає за добу дуже багато комах. Маса з’їдених комах дорівнює масі синиці. За 30 діб вона з’їдає 600 г комах. Знайди масу синиці.

669. Туристи їхали на велосипедах до річки 2 год зі швидкістю 16 км/год. Потім вони пересіли в моторний човен і за 4 год подолали відстань у 5 разів більшу за ту, яку вони проїхали на велосипедах. З якою швидкістю рухався моторний човен?

670. Устав такі числа, щоб рівності стали істинними.

671.   340 ∙ 5 : 100 ∙ 6 + (27 000 : 30 - 450)

672. Моторолер проїхав 80 км асфальтованою дорогою за 2 год, а 66 км ґрунтовою — за 3 год. На скільки швидкість руху моторолера ґрунтовою дорогою менша від швидкості його руху асфальтованою дорогою?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити