Математика 4 клас - Оляницька Л. В. - Освіта 2015 рік

Розділ IV Арифметичні дії з багатоцифровими числами

Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове.

736.

900 : 3

2400 : 6

1000+ 1400

300 + 700

3600 : 4

400 + 3200

 1. Поясніть усний прийом обчислення.

46 372 ∙ 4 = (40 000 + 6000 + 300 + 70 + 2) ∙ 4 = 40 000 ∙ 4 + 6000 ∙ 4 + 300 ∙ 4 + 70 ∙ 4 + 2 ∙ 4 = 160 000 + 24 000 + …

 1. Розгляньте запис і прокоментуйте послідовність виконання письмового множення.
 2. Виконай множення письмово, прокоментуй свої дії.

137711 ∙ 6 45 623 ∙ 4 7836 ∙ 8 134 212 ∙ 3

 1. х + 2300 = 24 322 ∙ 2 34 945 ∙ у = 5617 ∙ 4
 2. Максимальна місткість салону літака Boeing 747 старої модифікації становила 452 пасажири. З часом модифікацію літака було поліпшено, у результаті чого місткість салону збільшилася до 568 осіб. На скільки пасажирів більше може перевезти за 4 рейси літак поліпшеної модифікації, ніж літак старої модифікації?
 3. Фермер відвіз до міста 1384 кг моркви, а картоплі — у З рази більше. Скільки всього кілограмів овочів відвіз фермер до міста?
 4. 56 104 ∙ 4 211 642 ∙ 3 97 142 ∙ 7
 5. Робітник за зміну виготовляє 913 гумок, а його наставник — у 2 рази більше. Скільки гумок виготовляють за зміну робітник і його наставник разом?
 6. Гра «Швидка лічба».

746.

6714 ∙ 6 + 40 212 ∙ 3 81 148 ∙ 2 - 25618 ∙ 3

17 125 ∙ 8 + 28 786 4217 ∙ 6 - 3019 ∙ 2

 1. 2 : 4 = 32 153 x + 3700 = 4612 ∙ 2 815 185 - y = 6173 ∙ 4
 2. Текстильна фабрика 2 дні виготовляла по 19 245 м шовку щодня, а наступні 3 дні — по 20 425 м шовку щодня. Скільки метрів шовку виготовила фабрика за ці 5 днів?
 3. Протягом трьох днів дитячу бібліотеку відвідало 1175 дітей. Першого та другого дня в бібліотеці побувало по 376 дітей. Скільки дітей відвідало бібліотеку третього дня?
 4. Ширина прямокутника у 2 рази менша від його довжини. Обчисли периметр прямокутника, якщо його ширина дорівнює 5 см 4 мм.
 5. 3154 ∙ 7 + 30 142 ∙ 3 17 468 ∙ 4 - 12893 ∙ 3
 6. Одна сторона прямокутника дорівнює 2 см 8 мм, а інша — у 3 рази більша. Обчисли периметр прямокутника.
 7. Яка з фігур на малюнку зайва? Чому?
 8. Який із предметів займає більше місця на столі?
 9. Розгляньте малюнки та прочитайте пояснення.

Межу многокутника утворюють його сторони.

Окрім межі, многокутник має внутрішню область. Це частина площини. Вона буває більшою або меншою за розміром. Кажуть, що фігура має більшу площу або меншу площу. Наприклад, на малюнку до N2753 площа трикутника менша, ніж площа квадрата.

 1. За малюнком визнач, яке твердження істинне, а яке — хибне.

Площа круга більша за площу трикутника ABC.

Площа круга менша від площі трикутника ABC.

Площа трикутника АBС дорівнює площі трикутника DOE.

Площа трикутника ABC більша за площу трикутника DOE.

 1. Площу можна не тільки порівнювати, а й вимірювати. Для цього потрібно обрати одиниці вимірювання. Одиницею площі є площа квадрата, сторона якого дорівнює одиниці довжини (одиничний квадрат). Розгляньте малюнки й ознайомтеся з деякими одиницями площі.

Площу квадрата зі стороною 1 мм називають квадратним міліметром. Коротко записують: 1 мм2. Площу квадрата зі стороною 1 см називають квадратним сантиметром. Коротко записують: 1 см2. Зверніть увагу: 1 см2 =10 ∙ 10 = 100 (мм2).

Площу квадрата зі стороною 1 дм називають квадратним дециметром. Коротко записують: 1 дм2.

Зверніть увагу: 1 дм2 =10 ∙ 10 = 100 (см2).

Визначити площу фігури — означає з’ясувати, скільки одиничних квадратів у ній уміщується.

 1. Визнач площі зображених фігур. (Зверни увагу: площу позначають латинською буквою S.)

3154 ∙ 3 + 13 184 ∙ 5 64 182 ∙ 2 - 26 127 ∙ 2

53 215 ∙ 6 - 8623 14 172 ∙ 4 + 13 109 ∙ 3

 1. На складі було 2315 пачок борошна по 2 кг в кожній. 986 пачок борошна відвезли до магазинів. Скільки кілограмів борошна залишилося на складі?
 2. Розв’яжи задачу на знаходження довжини третьої сторони трикутника за малюнком і коротким записом.

АВ = ВС

АВ =15 см

Р = 42 см

АС — ?

 1. Під однаковими буквами заховані однакові цифри. Відновіть записи.

763.

 1. Паркова зона має форму прямокутника. Ширина паркової зони дорівнює 965 м, а її довжина — на 484 м більша. Обчисли периметр паркової зони.
 2. Установи пропущені іменовані числа в ланцюжку.
 3. Розгляньте малюнок. Прочитайте, як можна знайти площу прямокутника.

Щоб знайти площу прямокутника, потрібно поділити його на квадратні сантиметри й полічити їх. Зробити це можна трьома способами.

1) Послідовно полічити квадратні сантиметри. (Оскільки прямокутник уміщує 12 квадратних сантиметрів, то S = 12см2.)

2) Визначити кількість квадратних сантиметрів в усіх рядках. (Оскільки в одному рядку 6 см2, то у двох рядках їх - 6 ∙ 2. Отже, 5 = 6 ∙ 2 = 12 (см2).)

3) Визначити кількість квадратних сантиметрів в усіх стовпчиках. (Оскільки в одному стовпчику 2 см2, то в шести стовпчиках їх — 2 ∙ 6. Отже, S = 2 ∙ 6= 12 (см2).)

 1. Визначте площі зображених прямокутників одним зі способів, запропонованих у попередньому завданні. Зробіть висновок про те, як можна обчислити площу прямокутника.

Площу прямокутника обчислюють так: S = а ∙ b, де а і b — довжина і ширина прямокутника.

 1. Виміряй сторони прямокутника. Обчисли його площу, застосувавши формулу.
 2. Обчисліть периметр і площу прямокутника зі сторонами а і b, якщо:

1) а = 7 мм і b = 12 мм;

2) а = 15 дм і b = 8 дм.

 1. Склади вирази та знайди їхні значення.

Суму чисел 18 548 і 113 217 збільш у 5 разів.

Різницю чисел 584 998 і 458 899 збільш у 7 разів.

 1. Із двох міст, відстань між якими 300 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо швидкість одного з них дорівнює 70 км/год, а швидкість іншого — на 10 км/год більша?
 2. За 6 с кенгуру робить 4 стрибки. Скільки часу потрібно кенгуру, щоб стрибнути 10 разів?

773.

 1. Побудуй прямокутник зі сторонами 3 см й 7 см. Обчисли його периметр і площу.
 2. На скільки квадратів зі стороною 1 см можна поділити прямокутник зі сторонами:

1) 3 см і 5 см; 2) 30 мм і 4 см; 3) а см і 4 см; 4) 6 см і b см?

Обчисли площі прямокутників зі сторонами:

1) 5 см і 9 см; 2) 3 дм і 10 дм; 3) 8 мм і 15 мм.

Визнач площу кожної фігури на малюнку. Яка фігура має найменшу площу? А найбільшу площу?

Прямокутник, у якого всі сторони рівні, називають квадратом.

 1. На скільки одиничних квадратів поділено даний квадрат? Поміркуйте, як можна обчислити його площу.

Площу квадрата обчислюють так:

S = а ∙ а, де а — сторона квадрата.

 1. Виміряйте сторону кожного квадрата. Обчисліть площу.
 2. Прочитайте про нові одиниці площі.

Площі земельних ділянок вимірюють за допомогою таких одиниць площі:

1 квадратний метр (1 м2) — площа квадрата зі стороною 1 м;

1 ар (1 а) — площа квадрата зі стороною 10 метрів;

1 гектар (1 га) — площа квадрата зі стороною 100 метрів;

1 квадратний кілометр (1 км2) — площа квадрата зі стороною 1 км (1000 м).

1см2 = 100 мм2

1 дм2 =100 см2

1 м2 = 100 дм2 = 10 000 см2

1 ар = 100 м2 1 га = 100 а = 10 000 м2

 1. Господар має сад квадратної форми. Довжина однієї сторони — 10 м. Обчисли площу цього саду. Запиши площу в арах.
 2. 40 000 - 6302 ∙ 4 + 12 325 ∙ 2 (156 104 - 49 316) - 3 + 7812 ∙ 6
 3. Знайдіть площу та периметр кожного майданчика.
 4. Знайди площу кожної ділянки за планом, поданим на малюнку.
 5. 5723 ∙ 8 - (3612 ∙ 4 - 10 800) ∙ 4
 6. Ділянку, що має форму прямокутника зі сторонами 25 м і 8 м, поділили на дві однакові грядки прямокутної форми. Яка площа кожної грядки?
 7. Випиши тільки одиниці площі:

1 га; 1 дм; 1 мм2; 1 км; 1 см2; 1 дм2; 1 кг; 1 м2; 1 ц.

 1. За допомогою яких одиниць вимірюють площу кожного із запропонованих об’єктів?

Одиниця площі

Об’єкт

1 га

підлога класу

1 а

аркуш альбому

1 м2

килим

1 дм2

аркуш блокнота

1 см2

пелюстка ромашки

1 мм2

футбольне поле

 1. Виміряй сторони прямокутника й обчисли його площу в квадратних міліметрах.
 2. Площа прямокутника дорівнює 63 см2, а одна з його сторін — 7 см. Обчисли довжину іншої сторони прямокутника. Розв’яжи задачу, склавши рівняння.

Щоб знайти довжину невідомої сторони прямокутника, треба його площу поділити на довжину відомої сторони.

 1. Прочитайте та поясніть розв’язування задачі.

S = 35 см2

а = 5 см

b — 1

Розв’язання

35 : 5 = 7 (см)

 1. Фермер посадив сад, що має форму прямокутника, площа якого — 400 м2. Ширина саду дорівнює 8 м. Обчисли його довжину.
 2. Площа земельної ділянки дорівнює 62 м2. Під клумбу виділили грядку, що має форму квадрата зі стороною 4 м. Ділянка якої площі залишилася?
 3. Площа квадрата дорівнює 36 см2. Обчисли його периметр.
 4. На скільки квадратних сантиметрів площа трикутника менша від площі квадрата?
 5. х + 23 732 = 7481 ∙ 6 у : 5 = 3422 ∙ 4
 6. Накресли прямокутник, одна сторона якого дорівнює 6 см, а площа — 54 см2.
 7. Склади вирази та знайди їхні значення.

Число 100 800 збільш на різницю чисел 19 374 і 8752. Добуток чисел 38 748 і 5 зменш на 27 470.

 1. Обчисли периметр і площу прямокутника, ширина якого дорівнює 11 см, а довжина — у 3 рази більша.
 2. Козеня одержало від хлопчика Крока таке завдання: визначити площі зображених фігур. Виявилося, що площу цих фігур Козеня обчислити не може, але може її виміряти за допомогою палетки. (Палетка — це прозора плівка, поділена на квадрати зі стороною 1 см або 1 мм.) Прочитайте, як Козеня визначало площу чотирикутника. Визначте таким самим способом площу трикутника та круга.

Накладемо палетку на чотирикутник.

Полічимо, скільки повних квадратних сантиметрів помістилося всередині фігури (2 см2).

Полічимо, скільки неповних квадратних сантиметрів помістилося всередині фігури. 4 неповні квадратні сантиметри — це приблизно 4 : 2 = 2 (см2).

До повних квадратних сантиметрів додамо ті, що утворили з неповних.

Отже, S = 2 + 4 : 2 = 4 (см2).

 1. Площа кімнати дорівнює 24 м2, а її ширина — 6 м. Обчисли довжину кімнати. Склади та розв’яжи дві обернені задачі.
 2. За поданим планом ділянки обчисли площі, відведені для вирощування моркви, буряка та капусти окремо. Визнач площу всієї ділянки.

801.

 1. Велосипедист був у дорозі 4 год, а мотоцикліст — 3 год. На скільки кілометрів відстань, яку подолав мотоцикліст, більша за відстань, яку подолав велосипедист, якщо велосипедист їхав зі швидкістю 13 км/год, а мотоцикліст — зі швидкістю 50 км/год?
 2. Практична робота. Візьми прозору обкладинку учнівського зошита. Поділи її на квадрати зі стороною 1 см кульковою ручкою. Тепер ти маєш палетку.

96 : 16 ∙ 21 291

90 : 15 ∙ 3807 - 20 567

48 : 12 ∙ 104 832

 1. Визнач площу кораблика, зображеного на малюнку, за допомогою палетки.
 2. За допомогою палетки визнач площу листка і квітки.
 3. Поясніть усні прийоми обчислень.

І сп. 240 000 ∙ 2 = (200 000 + 40 000) ∙ 2 = 200 000 ∙ 2 + 40 000 ∙ 2 = …

II cп. 240 000 ∙ 2 = (24 ∙ 10 000) ∙ 2 = (24 ∙ 2) ∙ 10 000 = …

 1. Розгляньте запис і прочитайте, як виконують письмове множення круглого числа.

Записуємо числа одне під одним так, щоб одиниці другого множника стояли під першою значущою цифрою першого множника, тобто щоб нулі першого множника були записані окремо. Починаємо множити з найменших значущих розрядів. Множимо 5 сотень на 2 — одержуємо 10 сотень. 10 сотень — це одна тисяча і 0 сотень. Записуємо 0 під сотнями, а 1 тисячу запам’ятовуємо. Множимо 7 тисяч на 2 — одержуємо 14 тисяч. 14тисяч та ще 1 тисяча — це 15 тисяч. 15 тисяч — це 1 десяток тисяч і 5 одиниць тисяч. Записуємо 5 під тисячами, а 1 — на місці десятків тисяч. У добутку дописуємо (зносимо) праворуч усі нулі, які є в першому множнику. Добуток чисел 7500 та 2 дорівнює 15 000.

 1. Виконай множення письмово, прокоментуй свої дії. 17 000-6 52 000-4 120 000-8 18 200-9

810.

52 000 ∙ 4 - 35 000 ∙ 2 900 000 - 64 000 ∙ 5

72 000 ∙ 3 + 270 000 ∙ 2 290 000 + 14 000 ∙ 6

 1. Велосипедист за 3 год проїхав 36 км. На зворотному шляху він зменшив свою швидкість на 3 км/год. За скільки годин велосипедист подолав зворотний шлях?
 2. Підлога кімнати має форму прямокутника, довжина якого дорівнює 6 м, а ширина — 4 м. Обчисли периметр і площу підлоги.
 3. В ігровій кімнаті підлогу, що має площу 72 м2, застелили килимом завдовжки 4 м і завширшки 3 м. У скільки разів площа килима менша від площі підлоги?
 4. Довжина сторони квадрата дорівнює довжині меншої сторони прямокутника. Яка з цих фігур має більшу площу?

815.

68 000 ∙ 4 270 000 ∙ 3 46 000 ∙ 9

71 300 ∙ 5 56 000 ∙ 8 63 000 ∙ 6

 1. Басейн має форму прямокутника. Його площа дорівнює 60 м2, а ширина — 5 м. Обчисли довжину басейну.
 2. Знайди невідомі величини прямокутника за таблицею.

Довжина

17 дм

23 см

20 км

Ширина

6 дм

8 м

5 м

Периметр

40 м

70 км

Площа

104 м2

230 см2

 1. Поясніть усний прийом обчислення.

24 000 ∙ 40 = (24 ∙ 1000) ∙ (4 ∙ 10) = (24 ∙ 4) ∙ (1000 ∙ 10) = …

 1. Розгляньте запис і прокоментуйте письмове множення круглих чисел.
 2. Виконай множення письмово, прокоментуй свої дії.

43 000 ∙ 20 5000 ∙ 50 12 000 ∙ 60 16 400 ∙ 40

 1. Периметр квадрата дорівнює 32 мм. Обчисли площу цього квадрата.
 2. Квадрат і прямокутник мають однакові площі. Довжина сторони квадрата дорівнює 4 см, а однієї зі сторін прямокутника — 8 см. Знайди другу сторону прямокутника.
 3. Ділянку прямокутної форми зі сторонами 4 м та 10 м Козеня і Теля розділили на рівні частини різними способами. Чи однакові площі мають утворені частини?
 4. Площа ділянки прямокутної форми дорівнює 960 м2, а її ширина — 30 м. На скільки метрів довжина цієї ділянки більша за її ширину? Склади та розв’яжи обернені задачі.
 5. У двох хлопчиків є 200 грн. У одного з них удвічі більше, ніж у другого, без 10 грн. Скільки грошей у кожного хлопчика?

826.

5670 ∙ 70 45 000 ∙ 20 - 6340 ∙ З

4800 ∙ 80 900 567 - 6300 ∙ 50

 1. Периметр квадрата дорівнює 28 см. Обчисли площу цього квадрата.
 2. Які два однакові числа потрібно додати, щоб їхня сума дорівнювала 6000?

Які два однакові числа потрібно додати, щоб їхня сума дорівнювала 70 000?

Валерія задумала два числа, менше з яких дорівнює 90.

Визнач друге число, якщо їхня різниця дорівнює 9900.

 1. Розгляньте запис і прочитайте, як виконують письмове множення. Записуємо числа одне під одним так, щоб одиниці другого множника стояли під одиницями першого множника. Починаємо множити з найменших розрядів. Множимо 6 одиниць на 2 — одержуємо 12 одиниць. 12 одиниць — це 1 десяток і 2 одиниці. Записуємо 2 під одиницями, а 1 — запам’ятовуємо. Множимо 0 десятків на 2 — одержуємо 0 десятків. 0 десятків та ще 1 десяток — це 1 десяток. Записуємо 1 під десятками. Множимо 0 сотень на 2 — одержуємо 0 сотень. Записуємо 0 під сотнями. Множимо 4 тисячі на 2 — одержуємо 8 тисяч. Записуємо 8 під тисячами. Отже, добуток чисел 4006 та 2 дорівнює 8012.
 2. Перевір правильність обчислень.
 3. Виконай множення письмово, прокоментуй.

5608 ∙ 6 40 317 ∙ 4 120 090 ∙ 3 106 710 ∙ 5

 1. На взуттєвій фабриці за 1 день виготовляють 1301 пару босоніжок, а в’єтнамок — 1907 пар. Скільки всього пар босоніжок і в’єтнамок виготовляють на фабриці за 5 днів?
 2. Сторони прямокутника мають довжину 4 см і 16 см. Знайди периметр квадрата, площа якого дорівнює площі цього прямокутника.
 3. 31 004 ∙ 8 105 230 ∙ 8 7006 ∙ 7 260 205 ∙ 3
 4. Киянка Ірина Іванченко читає 163 333 слова за хвилину і повністю засвоює прочитане. Цей рекорд офіційно зафіксували в присутності журналістів. Четвертокласниця Марина читає 209 слів за хвилину. На скільки слів більше прочитає за 5 хв Ірина Іванченко, ніж Марина?
 5. Кожне з чисел збільш у 2 рази. Обчисли усно.

100 007; 30400; 8102; 90 005; 140 600; 11 105; 43 000.

 1. Знайди значення виразу, виконавши кожну дію письмово.

(84 000 - 3504 ∙ 2) + 291 : 3

(90 840 - 30 908 ∙ 2)+ 924 : 7

 1. 609 510 - х = 30 406 ∙ 4 у : 5 = 608 ∙ 5
 2. Склади та розв’яжи рівняння.

1) Невідоме число збільшили на 1530 — і одержали добуток чисел 2105 і 8. Знайди невідоме число.

2) Добуток чисел 16 704 і 5 зменшили на невідоме число — і одержали 9840. Знайди невідоме число.

 1. Килимову доріжку завширшки 2 м і завдовжки 18 м розрізали на 3 рівні частини. Яка площа кожної частини? Розв’яжи задачу. Усно склади та розв’яжи обернені задачі.
 2. Щоб вимостити доріжку в парку, потрібно по 21 008 плиток двох кольорів. Скільки плиток потрібно, щоб вимостити цю доріжку?
 3. Практична робота. Виріж квадрат зі стороною 14 см. Розріж його на два рівні трикутники. Виміряй сторони трикутника. Які сторони в нього рівні? Обчисли периметр і площу трикутника.
 4. Периметр ділянки трикутної форми дорівнює 970 м. Довжина однієї сторони ділянки становить 220 м, а іншої — 340 м. На скільки метрів найкоротша сторона ділянки менша від найдовшої її сторони?

844.

56 004 ∙ 4 - 8024 ∙ 4 603 418 - 7103 ∙ 6

413 402 - 34 034 ∙ 3 50 002 ∙ 7 + 49 - 34 394

 1. Обчисли площу та периметр квадрата, якщо його сторона дорівнює 7 дм.
 2. Назви фігури, які мають однакові площі.
 3. Розгляньте запис і продовжте пояснення письмового прийому знаходження частки чисел.

Перше неповне ділене — 6 десятків тисяч. У частці буде 5 цифр. 6 ділимо на 3 — одержуємо 2. У частці записуємо 2. 2 множимо на 3 — одержуємо 6. Під 6 десятками тисяч першого неповного діленого записуємо 6. Від 6 віднімаємо 6 — остачі немає. Друге неповне ділене — 4 одиниці тисяч. 4 ділиться на 3. У частці записуємо 1. З множимо на 1 — одержуємо 3. Під 4 одиницями тисяч другого неповного діленого записуємо 3. Від 4 віднімаємо 3 — одержуємо остачу 1. До остачі зносимо 5 — одержуємо 15. 15 — це третє неповне ділене. Ділимо 15 на 3 — одержуємо 5. Записуємо цифру 5 у частці. Продовжуємо ділення… Ділення закінчено. Отже, частка чисел 64596 та 3 дорівнює 21 532.

 1. Виконай ділення письмово, прокоментуй свої дії.

9696 : 8 58 728 : 3 54 464 : 4 625 590 : 5

 1. Знайди значення виразів, виконавши кожну дію окремо.

7470 : 6 + 25 211 ∙ 3 - 10 252 : 4

45 263 ∙ 2 - 7917 : 7 + 4684 : 4

 1. На будівництво привезли 9450 ц піску, а цементу — у 7 разів менше. За один день витратили привезених матеріалів. Скільки центнерів цементу та піску витратили за день на будівництві?
 2. Із двох населених пунктів, відстань між якими 285 км, одночасно назустріч один одному виїхали два мотоциклісти й зустрілися через 3 год.Знайди швидкість другого мотоцикліста, якщо швидкість першого дорівнює 45 км/год.
 3. Площа дитячої кімнати дорівнює 15 м2. Який периметр цієї кімнати, якщо її довжина дорівнює 5 м?
 4. 5121 : 3 8139 : 3 9648 : 3 523 205 : 5
 5. Із двох залізничних станцій, відстань між якими 910 км, одночасно назустріч один одному вирушили два електропоїзди й зустрілися через 5год. Знайди швидкість другого електропоїзда, якщо швидкість першого дорівнює 87 км/год.
 6. Запиши сім п’ятицифрових чисел, у кожному з яких сума цифр дорівнює шести.

856.

 1. Розгляньте записи та поясніть письмовий прийом знаходження частки чисел. Поясніть, звідки в частці нулі.
 2. Виконай ділення письмово, прокоментуй.

97 200 : 3 85 640 : 4 732 000 : 6 368 200 : 2

 1. 512 т 8 ц картоплі відвезли для продажу в 4 супермаркети, порівну в кожний. Яку масу картоплі одержав кожний супермаркет?

Розв’язання

512 т 8 ц : 4 = 5128 ц : 4 = 1282 ц = 128 т 2 ц

Відповідь: кожний супермаркет одержав 128 т 2 ц картоплі.

Якщо іменоване число поділити на неіменоване число, то одержимо іменоване число.

 1. 512 т 8 ц картоплі розподілили між навчальними закладами міста по 4 ц в кожний. Скільки навчальних закладів одержали картоплю?

Розв’язання

512 т 8 ц : 4 ц = 5128 ц : 4 ц = 1282

Відповідь: картоплю одержали 1282 навчальні заклади міста.

Якщо іменоване число поділити на іменоване число, то одержимо неіменоване число.

2дм : 5 12км 500 м : 5 15 т 6 ц : 3 ц

3т : 6ц 31 м 5 см : 5 см 4 дм 4 см : 2 мм

 1. У меншому автобусі — 30 місць для пасажирів, а в більшому — 40 місць. Скільки менших автобусів зможуть перевезти таку саму кількість пасажирів, яку перевозять 6 більших автобусів?
 2. Четвертокласник прочитав дві книжки, обсягом 234 сторінки. Щодня він читав однакову кількість сторінок. Скільки сторінок у кожній книжці, якщо першу книжку хлопчик прочитав за 5 днів, а другу — за 4?
 3. Вік діда Хоттабича записується числом, утвореним різними цифрами. Про це число відомо таке:

1) якщо першу й останню цифри закреслити, то дістанемо найбільше двоцифрове число, сума цифр якого дорівнює 13;

2) перша цифра числа більша за його останню цифру в 4 рази;

3) остання цифра числа — найменше парне число. Скільки років дідові Хоттабичу?

865.

8435 : 7 567 415 : 5 4м : 5

7311 : 3 75 184 : 2 1 т б ц : 8 ц

 1. Для ремонту трьох кімнат купили 210 м шпалер. Для першої кімнати купили 6 рулонів шпалер, для другої — 5 таких самих рулонів, а для третьої — у 2 рази більше, ніж для другої. Скільки метрів шпалер купили для третьої кімнати?
 2. Порівняй іменовані числа.
 3. Розгляньте записи та поясніть письмові прийоми знаходження частки чисел. Поясніть, звідки в частці нулі.

Зверни увагу! Якщо наступне неповне ділене не ділиться на дане число, то в частку записуємо нуль.

 1. Виконай ділення письмово, прокоментуй свої дії.

123504 : 2 182709 : 9 34456 : 8

9 грн 75 к. : 5 42 км 480 м : 4 32 кг 80 г : 8 г

39 ц : 5 кг 12 дм 6 см : 9 см 7 т 2 ц : 8

 1. За 5 днів 3 оператори набрали на комп’ютері 405 сторінок тексту. Скільки сторінок набере один оператор за 7 днів, якщо він набиратиме щодня однакову кількість сторінок?
 2. Склади задачу за малюнком. Розв’яжи її.
 3. Обчисли довжину паркової зони, якщо її площа дорівнює 234 м2, а ширина — 9 м. Склади та розв’яжи обернені задачі.
 4. Периметр квадрата дорівнює 28 см. Обчисли площу цього квадрата.
 5. 8706 : 6 44 824 : 8 24 708 : 3
 6. Периметр прямокутника — 24 см. Обчисли площу цього прямокутника, якщо одна з його сторін дорівнює 4 см.

877.

9690 : 3

323 ∙ 3

969 ∙ 100

3230 : 5

646 : 2

96 900 : 10

 1. Виконай ділення письмово, прокоментуй свої дії.

27 012 : 3 300 820 : 5 56 187 : 9

 1. Знайди значення виразів, виконавши кожну дію окремо.

57 426 : 6 + 5204 ∙ 3 — 16 252 : 4 40 263 ∙ 6 - (6015 : 5 + 42 688 : 8)

 1. Запиши іменовані числа в більших одиницях вимірювання.

300 см 700 кг 8000 м 870 дм

2000 мм 12 000 кг 700 см2 11 000 г

881.

12 ц : 6кг 2 грн 20 к. : 4 12 км 800 м + 400 м

З т 5 ц ∙ 4 408 м ∙ 6 96 ц ∙ 8 ц 50 кг

 1. Туристи першого дня проїхали 360 км, а другого — 240 км. На весь шлях вони витратили 10 год. Скільки годин були в дорозі туристи щодня, якщо вони їхали з однаковою швидкістю?
 2. Накресли 2 різні прямокутники з площею 20 см2. Обчисли їхні периметри.
 3. 24 708 ∙ 4 - 24 708 : 4 (24 708 ∙ 4 - 24 708) : 4
 4. Від однієї пристані в протилежних напрямках вирушили катер і буксир. Швидкість катера дорівнювала 27 км/год, а буксира — 18 км/год. Яка відстань буде між ними через 3 год? Розв’яжи задачу двома способами, скориставшись рисунком.
 5. Склади вирази та знайди їхні значення.

Число 33 333 зменш на частку чисел 33 333 і 3. Число 220 220 збільш на частку чисел 220 220 і 2. Найменше п’ятицифрове число збільш на частку найбільшого п’ятицифрового і найбільшого одноцифрового чисел.

 1. Перевір, чи правильно виконано ділення.

76314 : 2 = 3867 24042 : 6 = 407 1415 : 5 = 283

888.1 08 164 : 4 72 864 : 8 158412 : 6

 1. Обчисли площу ділянки, зображеної на плані.
 2. Ворона за 6 год пролетіла 240 км. Яку відстань пролетить за цей час горобець, якщо його швидкість на 20 км/год більша за швидкість ворони?
 3. Один фотограф сфотографував 246 претенденток на участь у конкурсі краси, зробивши по 9 знімків кожної претендентки, а інший фотограф зробив у 3 рази менше знімків. Скільки претенденток на участь у конкурсі краси сфотографував другий фотограф, зробивши по 9 знімків кожної з них?
 4. Два хлопчики гойдалися на гойдалці 17 хв. Скільки хвилин гойдався на гойдалці кожний із них?
 5. 32 424 : 4 30 535 : 5 31 869 : 3
 6. З одного аеродрому в протилежних напрямках одночасно вилетіли 2 літаки. Швидкість першого літака була на 165 км/год менша, ніж швидкість другого. За 3 год перший із них пролетів 1425 км. Яка швидкість другого літака?
 7. Запиши найбільше й найменше шестицифрові числа, у записі яких цифри не повторюються. Обчисли різницю цих чисел.
 8. Обчисли. Перевір ділення множенням.

2296 : 8 3714 : 6 288 953 : 7 80 016 : 8

 1. 7300 - 40 - 41728 : 8 73 208 ∙ 4 - 73 208 : 4
 2. Визначте площу кожної фігури за допомогою палетки. Порівняйте знайдені площі.
 3. На трьох гектарах землі посіяли 500 кг пшениці. Скільки зерна потрібно, щоб засіяти 300 га землі?
 4. Практична робота. Побудуй прямокутник зі сторонами 12 см і 3 см. Розріж його на 4 рівні частини та склади з них два інші прямокутники. Обчисли периметр і площу утворених прямокутників.
 5. Два хлопчики рухалися назустріч один одному зі швидкістю 80 м/хв. З одним хлопчиком був собака, який біг у 4 рази швидше, ніж ішов хлопчик. Собака бігав від одного хлопчика до іншого, а потім — назад. Скільки метрів пробіг собака, поки хлопчики зустрілися, якщо початкова відстань між ними дорівнювала 960 м?
 6. Обчисли. Перевір ділення множенням.

54 018 : 6 950 720 : 5 603 018 : 3 48 024 : 6

 1. У зоопарку верблюдові щодня дають 8 кг сіна. Це на 33 кг менше, ніж маса сіна, яке щодня дають слону. На скільки кілограмів сіна більше дають на тиждень слонові, ніж верблюду?
 2. Утвори всі можливі трицифрові числа, які можна записати за допомогою цифр 0, 1 і 2. (Цифри в записі чисел повторювати не можна.)
 3. Розгляньте зразок письмового ділення з остачею.
 4. Виконай письмове ділення з остачею.

34 072 : 9 803 547 : 8 57 816 : 7 4504 : 3

 1. Склади задачу про рух двох автомобілів за виразом (65 + 70) ∙ 3. Обчисли.
 2. За 3 рейси 9 однакових автобусів перевезли 1404 туристів. Скільки туристів перевозив один автобус за один рейс?
 3. За 6 год молодий робітник обробляє 192 деталі. Його наставник за одну годину обробляє на 8 деталей більше, ніж молодий робітник. За скільки годин наставник обробить 320 деталей?
 4. Від смужки, ширина якої дорівнює 2 см, відрізали прямокутник з периметром 20 см. Обчисли довжину прямокутника та його площу.
 5. Виконай письмове ділення з остачею.

61 426 : 5 27 108 : 7 93291 : 9 107473 : 4

 1. Для 3 коней і 15 корів видали 129 кг сіна. Кожний кінь одержав 8 кг сіна. Скільки кілограмів сіна одержала кожна корова?
 2. Запиши всі трицифрові числа, кожне з яких має 73 десятки. Скільки таких чисел можна записати?
 3. Виконай ділення з остачею.

741 : 5 67 106 : 7 4213 : 4 506 280 : 9

 1. Перевір, чи правильно виконали ділення з остачею.

170 : 8 = 21 (ост. 2) 215 : 4 = 53 (ост. 3)

 1. Обчисли й перевір.

206 : 3 458 : 5 153 : 2 520 : 6

 1. Два однакові двигуни за 7 год роботи витратили 224 л пального. На скільки годин роботи вистачить 96 л пального одному такому двигуну?
 2. Півник напік пиріжків. Коли він спробував розділити їх порівну між двома мишенятами, то в нього залишився один пиріжок, а коли він поділив їх порівну на трьох, то в нього знову залишився один пиріжок. Скільки пиріжків спік півник, якщо їх було менше, ніж 1 1?
 3. Довжина городу прямокутної форми дорівнює 351 м, а його ширина — у 3 рази менша. Обчисли периметр городу.
 4. Обчисли й перевір.

268 : 7 290 : 6 577 : 8 388 : 8

 1. Мотоцикліст проїхав 228 км за 4 год. За скільки годин він проїде 90 км, якщо зменшить швидкість на 12 км/год?
 2. Перемалюйте в зошит магічні квадрати й заповніть їх.
 3. Перевір, чи правильно виконано ділення з остачею.

217 : 6 = 36 (ост. 1) 138 : 7= 19 (ост. 5)

924.

90 461 ∙ 7 71 308 ∙ 8 127 845 + 93 465 : 3

67 248 : 8 387 018 : 6 40 000 - 35 000 : 7

925.

2 м 40 см : 3 70 м 20 см : 6 21 м 4 см : 4

3 кг 200г ∙ 9 180т : 6 ц 5 грн 7 к. ∙ 7

 1. Невідоме число зменшили в 7 разів й одержали 1306. Склади рівняння та знайди невідоме число.
 2. Змішали 4 кг печива одного сорту за ціною 36 грн і 3 кг печива іншого сорту за ціною 25 грн 50 к. Яка ціна одного кілограма суміші?
 3. Маса 6 овець дорівнює 156 кг, а 4 баранів — 184 кг. На скільки кілограмів одна вівця легша від одного барана?
 4. Відомо, що а ∙ b= 10. Знайдіть значення виразу а ∙ (b ∙ 8).
 5. Розгляньте таблиці. Чи завжди однакові площі фігур, у яких однакові периметри? Чи завжди однакові периметри фігур, у яких однакові площі?

Довжина прямокутника

7 см

6 см

5 см 4 см

8 см

Ширина прямокутника

1 см

2 см

3 см 4 см

2 см

Периметр прямокутника

16 см

16 см

16 см 16 см

20 см

Площа прямокутника

7 см2

12 см2

15см2 16см2

16 см2

931.

3017 ∙ 6 10 грн : 5 к. (54 642 - 828) : 6

61305 : 5 7 т 57 кг ∙ 8 3 ∙ (350 027 - 46 138)

 1. Iз двох міст, відстань між якими 1104 км, виїхали назустріч один одному два потяги й зустрілися через 8 год. Перший потяг рухався зі швидкістю 80 км/год. З якою швидкістю рухався другий потяг?
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити