Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

ЗМІНА ДОБУТКУ ПРИ ЗМІНІ МНОЖНИКІВ

86. Проаналізуй таблицю. Зроби висновок, як залежить добуток від зміни множників.

87. Жаба живе 10 років, а слон — у 10 разів довше. Вік черепахи у 2 рази довший, ніж вік слона. На скільки років довше живе черепаха від жаби? Черепаха від слона?

88. Яблуня може рости 200 років, це в 5 разів менше, ніж липа. Вишня може рости у 2 рази довше, а клен — в 3 рази довше, ніж яблуня. На якому з рисунків позначено вік цих рослин? Склади 2 прості задачі за цими даними.

а)

б)

89. Поясни, як використано залежність зміни добутку від зміни множника для обчислень. Обчисли.

5 ∙ 28   4 ∙ 125  8 ∙ 125   5 ∙ 32

90. Мурашка за 1 хв пробігає 4 м. Скільки метрів вона пробіжить за 10 хв? За 20 хв?

91. Накресли 2 такі квадрати, щоб периметр першого був 8 см, а другого — в 3 рази більший. У скільки разів сторона другого квадрата буде більшою від сторони першого?

92. Знаючи, що 25 ∙ 4 = 100, обчисли усно.

(4 ∙ 2) ∙ 25  4 ∙ (25 ∙ 3)  16 ∙ 25  24 ∙ 25

93.

703 ∙ 1   410 ∙ 0   231 ∙ 3  0 ∙ 415

1 ∙ 327   541 ∙ 0   215 ∙ 4  0 ∙ 100

94. Для шкільної бібліотеки придбали 10 упаковок художньої літератури, по 12 книжок у кожній, і 8 упаковок довідників, по 15 книжок у кожній. Скільки всього книжок придбано для бібліотеки?

95. Ціна цукерок в одному пакеті — 50 грн, а в іншому — 100 грн. Маса пакетів однакова. Вартість якого пакета більша і в скільки разів?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити