Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ТРИЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

998.

15 000 : 50 + 700   3 600 : (12 ∙ 3) + 450 ∙ 2 900 - 29

520 : 13 ∙ 2 - 50   8 000 : 100 ∙ (25 + 25)    30 ∙ 30

9 000 : 45 ∙ 5 - 25 ∙ 4  15 600 - (150 ∙ 4 + 500 ∙ 30)    29 ∙ 30

999. Розглянь способи множення 430 на 847. Чим вони відрізняються?

Назви неповні добутки в першому й другому способах. Який спосіб для тебе зручніший, раціональніший? Чому?

430 ∙ 847 = 847 ∙ 430 = 364 210

І спосіб

II спосіб

1000. Яка вартість 350 мобільних телефонів, якщо ціна одного телефону 459 грн? Склади обернені задачі, розв’яжи їх.

1001. Розшифруй ім’я грецького математика, чиїм іменем названа таблиця множення. Запиши результати в порядку зростання.

1002. Склади числові вирази за таблицею. Знайди їх значення. Нарисуй таблицю в зошиті й заповни її. Як змінюється значення виразів у стовпчиках? У рядках?

а

135

270

540

8640 : а
8640 : а ∙ 2
8640 : а : 2
1003. Запиши числові нерівності й рівності. Перевір, чи істинні вони.

а) Добуток чисел 350 і 0 менший від їх суми.

б) Добуток чисел 350 і 1 менший від їх суми.

в) Добуток чисел 350 і 2 більший від їх суми.

г) Добуток чисел 350 і 1 дорівнює їх частці.

1004. Площа Житомирської області дорівнює 29 832 км2, Івано-Франківської — 13 928 км2, Рівненської — 20 047 км2, Харківської 31 415 км2.

а) Назви номер відрізка на рисунку, який зображує площу певної області України.

б) Площа якої області найбільша? Найменша?

1005. Порівняй значення виразів.

28 ∙ 300 і 25 ∙ 350    410 ∙ 73 і 210 ∙ 150

9 164 : 58 і 9 440 : 59    15 000 : 75 і 14 527 : 73

38 700 + 400 і 38 700 - 400   23 456 - 12 345 і 12 345 + 0

1006. Не обчислюючи, запиши вирази у порядку спадання їх значень. Поясни.

621 + 27    621 - 27  621 ∙ 27    621 : 27

метр?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити