Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

МАТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК

Вираз числовий — запис, який містить числа, знаки дій і дужки.

Геометричне тіло об’ємна геометрична фігура, яка займає певну частину простору.

Дріб число, яке містить частини цілого.

Знаменник дробу — число, яке показує, на скільки рівних частин поділено ціле.

Класи числа трійки послідовних розрядів числа, починаючи з одиниць.

Круглі числа — числа, запис яких закінчується нулем.

Нумераційна таблиця — таблиця класів і розрядів числа.

Нумерація чисел — спосіб записування чисел.

Палетка (фр.) прозора пластинка (плівка) з нанесеною квадратною сіткою.

Площа квадрата S = а ∙ а, де S — площа, а — довжина сторони.

Площа прямокутника S = а ∙ b > де S — площа, а, b — довжини сторін.

Продуктивність праці робота виконана за певну одиницю часу.

Рівномірний рух — рух тіла з однаковою швидкістю.

Рівняння — рівність, яка містить змінну.

Робота з даними — складання задач, рівностей, нерівностей, за даними таблиці, діаграми, графіка тощо.

Розряд числа — місце цифри в позначенні числа (одиниці, десятки, сотні, тисячі, одиниці тисяч, десятки тисяч сотні тисяч тощо).

Формули рівномірного руху: s = v ∙ t, де s — шлях, t — час, v — швидкість, v = s : t, t = s : v.

Чисельник дробу — число, яке вказує на кількість рівних (однакових) частин цілого, які розглядаються.

Швидкість — відстань, яку долає тіло за одиницю часу.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити