Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

126. Використовуючи закони та властивості додавання і віднімання, виконай дії.

300 + 20 + 8 + 200 + 90 + 7  400 + 50 + 3 + 100 + 20 + 5

800 + 40 + 9 - 300 - 30 - 3  500 + 70 + 8 - 200 - 50 - 1

* Запиши ці вирази як суму і різницю двох трицифрових чисел.

127. Знайди помилки. Виправ їх. Поясни.

128.

129. Запиши вираз і знайди його значення: від суми чисел 719 і 35 відняти різницю чисел 803 і 574.

130. У класній бібліотеці а книжок. За місяць бібліотека поповнилася на b книжок, а учні взяли для читання c книжок. Скільки книжок залишилося в бібліотеці наприкінці місяця? Склади вираз для розв’язання задачі і знайди його значення, якщо а = 483, b = 109, c = 173.

131. Склади та розв’яжи задачу про свою шкільну чи класну бібліотеку. Збери для цього необхідну інформацію.

132.

349 + 118 + 456  624 - 338 - 125 624 + 338 - 125

278 + 315 + 146  635 - 274 - 347  635 - 274 + 347

133. Через дві точки А і В проведено пряму MN. Запиши всі фігури, які є на рисунку.

134. Довжина відрізка АВ дорівнює 27 мм, а довжина відрізка ВС — 35 мм. Якою може бути довжина відрізка АС? Розглянь малюнки. Зроби висновок.

1)

2)

135.

136.

П’ять однакових зошитів у клітинку коштують 9 грн 50 к. Скільки коштуватимуть 3 такі зошити? 4 зошити?

Склади подібну задачу про зошити, які ти маєш.

137. Не виконуючи дій, назви й запиши корені рівнянь.

х + 20 = 115 + 20 х — 300 = 524 — 300 х ∙ 10 = 15 ∙ 10


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити