Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА РОЗРЯДНЕ ЧИСЛО

249. Назви і випиши окремо розрядні одиниці й розрядні числа.

1            28      20      50        10    90       120       100      400

250. Виконай дії з розрядними одиницями.

а)

3 ∙ 1                      8 ∙ 10        20 ∙ 10           6 ∙ 100         14 ∙ 10

1 ∙ 30                    10 ∙ 5        35 ∙ 10           100 ∙ 6         10 ∙ 74

б)       

338 : 1                      20 : 10       330 : 10        200 : 100  350 : 100           35 : 10

760 : 1        30 : 10        760 : 10    300 : 100  470 : 100  47 : 10

251. Запиши розрядні числа у вигляді добутку одноцифрового числа і розрядної одиниці за зразком.

30 = 3 ∙ 10                 70           90        200           500          800

252. Поясни за зразком, як усно та письмово виконано множення будь-якого числа на розрядне число.

36 ∙ 20 = 36 ∙ (2 ∙ 10) = (36 ∙ 2) ∙ 10 = 72 ∙ 10 = 720

36 ∙ 20 = 720

1. Підписую цифру, відмінну від нуля, другого множника під одиницями першого множника.

2. Виконую множення одноцифрового числа на перший множник.

3. До отриманого добутку дописую стільки нулів, скільки їх у другому множнику.

253.         18 ∙ 40       25 ∙ 30         28  ∙ 20    4 ∙ 200

254. Допиши, щоб рівність була істинною. Сформулюй правило множення числа на добуток:

m(na) = (m...

255.  На кожному з 12 поверхів будинку по 20 квартир, а на першому й останньому — по 16. Скільки квартир у цьому 14-по- верховому будинку?

256.

248 ∙ 3 - 19 ∙ 20                 (17 ∙ 30 - 190) : 10    24 ∙ 15 + 21 ∙ 30

320 : 10 + 16 ∙ 40             (594 : 9 + 34) ∙ 8       903 : 3 - 444 : 4

257.  У двоповерховому будинку проживає 29 чоловік, а в дев’ятиповерховому — у 30 разів більше. На скільки жителів більше в дев’ятиповерховому, ніж у двоповерховому будинку?

258. Доповни висловлення, щоб вони були істинними.

• 1 см у 100 разів коротший від______________ .

• 1 кг у_________ разів легший від 1 ц.

• 1 дм у________ разів довший від 1 см.

• 1 дм у 100 разів довший від_____________ .

• 1 см у 10 разів довший від______________ .

259. У магазин привезли 40 ящиків яблук, по 9 кг у кожному. До обіду продали 17 ящиків яблук. Скільки кілограмів яблук залишилося продати? Розв’яжи задачу двома способами.

260.  Множення деяких двоцифрових чисел зручно виконувати, округлюючи множник. Прочитай пояснення.

24 ∙ 29 = 24 ∙ 30 - 24.

24 ∙ 29 — це 29 разів по 24, а ми беремо 30 разів по 24, тобто взято 1 раз зайве 24, тому від добутку 24 і 30 віднімаємо число 24.

Або: 24 ∙ 29 = 24 ∙ (30 - 1) = 24 ∙ 30 - 24 ∙ 1.

Потренуйся

16 ∙ 49           19 ∙ 22               14 ∙ 71

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити