Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

АЛГОРИТМ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

287. Продовж обчислення. Поясни спосіб обчислення.

23 ∙ 25 = 23 ∙ (20 + 5) = …

23 ∙ 20 = …

23 ∙ 5 = …

34 ∙ 14 = 34 ∙ (10 + 4) = …

34 ∙ 4 = …

34 ∙ 10 = …

288. Поясни кроки обчислень.

1)

2)

3)

289. Алгоритм письмового множення на двоцифрове число.

1. Підписую множники один під одним: одиниці під одиницями, десятки під десятками.

2. Перший множник множу на одиниці другого множника. Отримую перший неповний добуток.

3. Множу перший множник на число десятків другого множника (як на одноцифрове число). Отримую десятки. Підписую другий неповний добуток під першим, змістивши його на один розряд ліворуч.

4. Отримані неповні добутки додаю.

34 ∙ 27 = 918

290.

14 ∙ 46   38 ∙ 11  16 ∙ 54  400 : 100

26 ∙ 38   31 ∙ 24  28 ∙ 28  400 : 10

291. У кіоску за тиждень продано 47 коробок олівців, по 12 штук у кожній, і 45 коробок фломастерів, по 18 штук у кожній. Чого продано більше і на скільки?

292. х : 23 = 315 : 9 х : 14 = 280 : 14  х ∙ 74 = 36 ∙ 74

293. Є три числа: 24, 25, 26. Утвори пари чисел, обчисли їх добутки. Добуток яких чисел буде найбільшим? Найменшим?

294. Відстань від Києва до Львова 480 км, а від Києва до Житомира в 4 рази менша. На скільки відстань від Києва до Львова більша, ніж від Києва до Житомира?

295. Сформулюй за рівностями правила усного множення чисел на 9, 99.

а ∙ 9 = а ∙ (10 -1) = а ∙ 10 - а ∙ 1 = а ∙ 10 - а

а ∙ 99 = а ∙ (100 - 1) = а ∙ 100 - а ∙ 1 = а ∙ 100 - а

Перевір себе. Щоб помножити число на 9 (99), достатньо помножити його на 10 (100) і від добутку відняти це число.

5 ∙ 9 = 5 ∙ 10 - 5; 7 ∙ 99 = 7 ∙ 100 - 7


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити