Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. ПРЯМОКУТНИК

296. Продовж і прокоментуй обчислення.

28 ∙ 34 = 28 ∙ (30 + 4) = 28 ∙ (4 + 30) = …

1) Якими одиницями виражений перший неповний добуток?

2) Прочитай другий неповний добуток. Якими одиницями він виражений?

3) Який кінцевий результат множення?

297.

17 ∙ 3 18 ∙ 5 64 : 16 640 : 160

27 ∙ 13 180 ∙ 5 84 : 14 640 : 320

45 ∙ 14 32 ∙ 2 84 : 12 640 : 10

23 ∙ 28 320 ∙ 2 84 : 21 640 : 64

298. Господар посадив 55 кг картоплі, а зібрав у 12 разів більше. На скільки більше кілограмів картоплі зібрано, ніж посаджено?

* По скільки приблизно картоплин виросло в одному кущі картоплі?

299. Сформулюй за умовними позначеннями та рівностями властивості прямокутника.

1) АВ = CD, ВС = AD.

2) Кути А, В, С, D — прямі.

3) АС = DВ.

4) OB = ОС = OA = OD.

300. Розв’яжи задачу, округлюючи дані.

На 17 кущах за сезон виросло приблизно по 9 помідорів. Скільки (приблизно) помідорів зібрано за цей період?

301. Склади за таблицею задачу. Розв’яжи її.

Маса ящика (кг)

Кількість (ящ.)

Загальна маса (кг)

24

15

однакова

20

?

302.

11 ∙ 11 14 ∙ 14 17 ∙ 17

12 ∙ 12 15 ∙ 15 18 ∙ 18

13 ∙ 13 16 ∙ 16 19 ∙ 19

303. Довжина прямокутника 26 см, а ширина у 2 рази менша. Знайди периметр цього прямокутника.

304. Чи будуть правильними такі означення прямокутника?

✵ Чотирикутник, у якого всі кути прямі.

✵ Чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити