Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ПЕРЕВІР СЕБЕ

360. 

565 + 223            347 + 472              658 – 432            538  - 324

729 + 161           458 + 242               480 - 325                  674 - 485

217 + 259            374 + 279             346 - 228                 705 - 388

361.  Порівняй добутки чисел.

28 ∙ 10 і 28 ∙ 100          107 ∙ 8 і 109 ∙ 7

50 ∙ 13 і 13 ∙ 41           34 ∙ 21 і 24 ∙ 31

362.  528 : 4       700 :  7        520 : 5         581 : 83         910 : 26

363.  Відомо, що серед поданих рівностей лише одна істинна. Не обчислюючи (лише прогнозуванням), знайди її.

854 - 432 = 122           27 ∙ 34 = 918

619 + 243 = 864          912 : 24 = 380

364.

(870 - 90) + (170 + 30) : 10                  900 - 688 : 4

900 : 10 + (480 - 20) ∙ 1 - 435              (900 - 688) : 4

(17 ∙ 42 - 644 : 46) : 100 + 993             (900 - 688) ∙ 4

365. 

х - 150 = 450                      152 : х = 4                    26 + х = 130

х + 150 = 450                     152 - х = 4                     26 ∙ х = 130

х + (150 - 100) = 450          (152 + 18) - х = 4           (26 - 16) ∙ х = 130

366.  Знайди кілька розв’язків кожної нерівності.

15 - х > 10            у + 4 < 16              2 ∙ х < 12          40 : х > 10

367.  Для кількох шкіл привезли 315 підручників з математики для 4 класу. У шкільні бібліотеки розвезли найбільш можливу їх кількість з розрахунку по 25 підручників для кожного класу. Скільки класів отримали підручники? Скільки підручників залишилося не розвезеними?

368. Накресли в зошиті чотирикутник ABCD. Використовуючи клітинки зошита, проведи в ньому до сторони АВ відрізок СО так, щоб утворився прямий кут ВОС. Які ще прямі кути утворяться на рисунку? Назви й запиши їх.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити