Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

ОКРУГЛЕННЯ ЧИСЕЛ. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ

30. Випиши спочатку розрядні числа, потім круглі. Прочитай числа, які не є круглими. Чи всі розрядні числа є круглими?

700 320 500 784 30 640 300 325 400 115

31. У господаря 189 кущів винограду.

Що точніше: у господаря приблизно 1 сотня чи 2 сотні кущів?

189 ≈ 100 чи 189 ≈ 200?

32. Округли число (заміни його найближчим до нього круглим числом) до

а) десятків: 431, 878, 643, 567;

б) сотень: 375, 204, 829, 777.

33. Обчисли і поясни, як виконано обчислення.

34 + 59 = 34 + 60 - 1 =

76 - 38 = 76 - 40 + 2 =

34. Обчисли, використовуючи прийом округлення чисел.

57 + 69   67 + 18  83 - 58  100 - 38

245 + 159  423 + 248 483 - 358  600 - 71

35. До млина привезли 46 т пшениці, а жита на 15 т менше. Скільки всього тонн зерна привезли до млина?

Склади вираз для розв’язання задачі. Порівняй доданки із сумою. Зроби висновок.

36. Обчисли значення виразів. Порівняй вирази кожного стовпчика. Що змінилося? Зроби висновок.

18 ∙ 10 + (40 - 30) ∙ 5 (350 + 150 : 5) ∙ 2 810 - 810 : 90

18 ∙ 10 + 40 - 30 ∙ 5  (350 + 150) : 5 ∙ 2 (810 - 810) : 90

37. До хлібного магазину привезли 1 000 батонів. До обіду продали 780 батонів. На скільки батонів менше залишилося, ніж продали? Поясни розв’язання задачі за схемою.

38. Виконай обчислення за взірцем.

324 - 189 = 324 - 200 + 11 = 124 + 11 = 135

843 - 698   786 + 45 834 - 589 882 - 494


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити