Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

РОЗРЯДИ І КЛАСИ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

405. Розглянь таблицю. Прочитай числа, записані в ній.

II клас — клас тисяч

I клас — клас одиниць

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

VI розряд

V розряд

IV розряд

III розряд

II розряд

I розряд
4

6

3

4

6

3

0

0

0

Одиниці, десятки, сотні утворюють першу групу розрядів — клас одиниць (перший клас).

Одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч утворюють другу групу розрядів — клас тисяч (другий клас).

Кожен клас містить три розряди.

Числа першого і другого класів читають однаково, називають лише одиниці другого класу — тисячі.

Щоб зручно було читати і записувати багатоцифрові числа, їх ділять на класи, відлічуючи справа по три цифри. Записують багатоцифрові числа, залишаючи невеликий пропуск між класами.

463 000 (463 тисячі)

Відсутність одиниць першого класу позначено нулями.

406. Прочитай числа.

78   5  99  150   700

78 000  5 000 99 000 150 000 700 000

Скільки одиниць кожного розряду в цих числах?

Скільки одиниць кожного класу в цих числах?

407. 1) До тисячі додати один буде тисяча один.

Записують так: 1 001.

2) До 10 000 додати два буде десять тисяч два.

Записують так: 10 002.

3) Прочитай числа:

1 003, 1 010, 1 059, 1 300, 1 359, 1 505, 1 770, 1 991;

2 020, 3 045, 5 060, 7 150, 8 220, 9 333, 9 500, 9 999;

10 001, 10 032, 20 080, 40 200, 50 630, 70 855, 99 999.

408. Запиши числа цифрами.

а) Одна тисяча п’ять, дві тисячі десять, п’ять тисяч п’ятдесят.

б) Десять тисяч, двадцять тисяч десять, сімдесят тисяч триста, вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісім.

в) Сто тисяч, двісті тисяч, чотириста тисяч, п’ятсот тисяч, сімсот тисяч, дев’ятсот тисяч, мільйон.

409. Випиши нерівності, у яких хоча б деякі числа, більші від 1 000, є їх розв’язками.

х > 1 000    х + 5 < 45   х < 3 000

х < 6 000 - 4 000  х + 1 000 > 7 000 х ∙ 2 > 40 000

410. Газопровід укладали 3 бригади. Перша вклала 328 м, друга на 56 м менше, а третя — у 2 рази менше, ніж перша і друга бригади разом. Скільки метрів газопроводу залишилося ще укласти, якщо довжина канави для газопроводу 984 м?

411. 1) Запиши всі трицифрові числа, у яких 5 одиниць, а число сотень і десятків однакова.

2) Запиши всі чотирицифрові числа, які містять 6 тисяч, а сотень, десятків і одиниць — однакову кількість.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити