Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

ПЕРЕВІРКА ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ

571. Чи утворюють числа 17 359, 2 568 і 19 927 при додаванні і відніманні «родину»? Як пов’язані між собою дії додавання і віднімання?

572. Пригадай способи:

а) перевірки додавання.

1. а + b = b + а

2.

3. прогнозування результату

б) перевірки віднімання.

1.

2. прогнозування результату

573. Обчисли і виконай перевірку письмово.

637 058 + 108 764    240 270 - 31 567

574. Склади за схемою задачу.

Розв’яжи її.

575.

750 кг + 384 кг   510 г + 740 г 7 км 600 м - 4 км 880 м

750 кг - 384 кг    740 г - 510г 7 км 600 м + 4 км 880 м

576. На цукровий завод завезли 42 машини цукрового буряку, по 3 т на кожній. Скільки тонн цукру вийде з цього буряку, якщо вихід цукру складає маси буряку?

577. а) Лось чує нюхом мисливця на відстані 500 м, а на слух — удвічі далі. На якій відстані лось чує на слух мисливця?

б) Маса самця лося 600 кг, а його роги становлять всієї маси. Знайди масу рогів лося.

578. Перевір, чи істинні рівності. Виправ помилки.

9 км 500 м = 90 500 м    7 т 2 ц = 7 200 кг

12 км 300 м= 12 300 м    5 т 25 кг = 525 кг

4 м 40 см = 440 см    30 ц 15 кг = 315 кг

4 дм 5 см = 450 см    10 кг 40 г = 1 040 г

579. За добу на хлібозаводі випекли 10 т житнього і 5 т пшеничного хліба. Увесь хліб відвезли порівну в 5 містечок. Скільки тонн хліба завезли в кожне містечко?

580. «Розшифруй» і віднови числові рівності.

а ∙ b = 0   а — ?

b + с = 6 014  b — ?

с - 170 = 5 120  с —?






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити