Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ

599. Їжак у пошуках їжі проходить за ніч до 3 км, а вдень спить у непомітному місці. Скільки кілометрів проходить їжак за їжею за 1 місяць? За 2 місяці? За 5 місяців? (Вважай, що 1 місяць — це 30 діб).

600. Виконай дії. Поясни останню дію за її записом.

7 ∙ 4 = 28;

4 ∙ 4 = 16; 16 + 2 = 18;

3 ∙ 4 = 12; 12 + 1 = 13;

2 ∙ 4 = 8; 8 + 1 = 9;

5 ∙ 4 = 20.

601. Бурундук запасає на зиму 6 кг зерна, приносячи його в нору в защічних мішечках. За один раз бурундук приносить 10 г зерна. Скільки кілометрів має подолати бурундук, якщо відстань від нірки до поля 50 м?

602. а) Склади й розв’яжи задачу за схемою і малюнком.

б) Поясни, як складено рівняння до задачі.

78 ∙ 3 = х ∙ 6.

в) Поясни такі способи розв’язання задачі.

І спосіб

II спосіб

603.

2 кг ∙ 8    5 м 4 дм : 9 6 год 30 хв ∙ 2

2 т 6 ц ∙ 7    6 см 3 мм : 7 6 год 30 хв : 2

352 кг ∙ 8    8 м 60 см : 4 24 хв 18 с : 6

604. Рибалки першого дня зловили 2 т 8 ц, риби, другого — у 2 рази більше, а третього дня на 1 т 7 ц менше, ніж другого. Яка різниця між найбільшим і найменшим уловом протягом цих трьох днів? Побудуй схему до задачі.

605.

243 ∙ 6   1 432 ∙ 5  23 279 ∙ 8

606. Не обчислюючи, визнач, який добуток найбільший.

а) 4 ∙ 400 ∙ 10     6) 10 ∙ 386 ∙ 4       в) 400 ∙ 4 ∙ 30


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити