Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПЛОЩА

ПЛОЩА ПРЯМОКУТНИКА

627. Знайди площі трьох фігур. Перевір обчисленнями. Порівняй.

628. Прямокутник ABCD поділений на квадратні сантиметри. Полічи, скільки квадратних сантиметрів у прямокутнику. Знайди число квадратних сантиметрів:

1) додаванням:

а) 5 см2 + 5 см2 + 5 см2 =15 см2.

(в одному ряду 5 одиничних квадратів, а рядів три).

б) 3 см2 + 3 см2 + 3 см2 + 3 см2 + 3 см2 15 см2.

(в одному стовпці 3 одиничних квадрати» а стовпців 5)

2) множенням: число квадратних сантиметрів дорівнює добутку чисел 5 і 3, або добутку 3 і 5.

5 см2 ∙ 3 = 15 см2 або 3 см2 ∙ 5 = 15 см2 або

5 ∙ 3 = 15 (см2) або 3 ∙ 5 = 15 (см2).

- Щоб знайти площу прямокутника, достатньо знати його довжину та ширину і обчислити добуток цих чисел.

Площа прямокутника, довжина якого — а, а ширина — b, дорівнює:

Sпр. = a ∙ b або Sпр. = b ∙ a

629. Обчисли площу прямокутника, якщо:

а) його довжина 13 см, а ширина — 5 см;

б) а = 8 см, b = 4 см.

630.

х : 6 = 3 157 - 2 862  х + 17 048 = 30 115 - 12 698

х - 18 713 = 54 000 : 9  2 000 : х = 63 000 : 63

631. 437 ∙ 5  5437 ∙ 5  5037 ∙ 5  375 + 498 - 864

632. Швачка за 5 год пошила 30 фартухів, а її учениця за 3 год 9. Чия продуктивність праці більша і на скільки? Скільки фартухів пошиють швачка та її учениця за 3 год спільної роботи? Розв’яжи задачу різними способами.

633. Виконай необхідні вимірювання й обчисли площу прямокутника ABCD.

634. Побудуй три різні прямокутники, площа кожного з яких дорівнює 12 см2. Знайди периметр кожного прямокутника.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити