Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

АЛГОРИТМ ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

693. Розв’яжи задачі, які розв’язуються діленням.

а) Уляна купила 20 зошитів, за ціною 2 гри кожний. Яка вартість покупки?

б) Уляна купила 20 зошитів за 40 грн. Яка ціна зошита?

в) Уляна купила на 40 грн зошити, за ціною 2 грн кожний. Скільки зошитів купила Уляна?

694. Усно.

360 : 9    424 : 4  24 000 : 24    3 200 : 8

695. Добери найбільше число, яке задовольняє нерівність. Запиши утворені істинні нерівності.

9 ∙ а < 60  7 ∙ с < 24  6 ∙ х < 35

8 ∙ b < 70  4 ∙ d < 33  8 ∙ у < 49

696. Поясни.

365 : 5 = (300 + 60 + 5) : 5 = 60 + 12 + 1 = 73.

2 592 : 8 = (2 400 + 160 + 32) : 8 - 300 + 20 + 4 = 324.

Чи раціонально так: 741 : 3 = (700 + 40 + 1): 3?

Заміни число 741 сумою доданків, які поділяться на 3.

697.

Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове виконується аналогічно до ділення трицифрового числа на одноцифрове.

Прочитай алгоритм ділення 10 725 на 5.

1. Перше неповне ділене — 10 тис.

2. У частці буде 4 цифри, бо тисячі на четвертому місці ліворуч.

3. 10 : 5 = 2, 2 — перша цифра частки (2 тис.).

4. Остача від ділення 0 (можна не писати).

5. Друге неповне ділене — 7 сотень.

Продовж пояснення.

698.

592 : 8    22 736 : 7  2 466 : 9    2 492 : 7

699. Для святкування Дня іменинника в класі купили 7 пачок зефіру, по 250 г кожна, 8 пакетів цукерок, по 350 г у кожному.

1) Чого куплено більше і на скільки?

2) Яка маса куплених солодощів?

3) Ціна пачки зефіру 9 грн, ціна пакета цукерок — 18 грн. Вартість яких солодощів більша і на скільки? Яка вартість усіх куплених солодощів?

700. Виконай обчислення зручним (раціональним) способом.

37 + 37 + 37 + 37 + 37 + 37 + 37 + 37 + 37 + 37

117 + 883+ 117+ 883 + 117 + 883 + 117 + 883

(5 ∙ 5 015) ∙ 2   2 ∙ (2 ∙ 370) ∙ 25  249 ∙ 5 + 249 ∙ 5

701. Прямокутники мають периметр 24 см. Накресли той з них, який має найбільшу площу.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити