Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

ПРИЙОМИ УСНОГО МНОЖЕННЯ

76.   Які рівності істинні? Чому?

а) 32 ∙ 4 = 32 + 32 + 32 + 4               в) 32 ∙ 4 = 32 + 32 + 32 + 32

б) 32 ∙ 4 = 32 + 32 + 32                   г) 32 ∙ 4 = 30 ∙ 4 + 2 ∙ 4

77.   Назви більший множник у кожному добутку.

345 ∙ 1           34 ∙ 12                5 ∙ 140        700 ∙ 0           800  : 2

78.   Скільки доданків буде при записі добутку у вигляді суми?

34 ∙ 10                  34 ∙ 15          34 ∙ 7            34 ∙ 20      17 ∙ 50

79. Що більше? Чому? На скільки?

46 ∙ 2 чи 46 ∙ 3                   54 ∙ 4 чи 50 ∙ 4           20 ∙ 4 чи 25 ∙ 5

80.  

23 ∙ 2                   230 ∙ 2                       15 ∙ 0                     0 ∙ 100

23 ∙ 4                   230 ∙ 4                       15 ∙ 1                      1 ∙ 100

23 ∙ 8                    23 дес.∙ 8                   15 ∙ 10                   10        ∙ 100

81. На шкільній фотовиставці, присвяченій Дню знань, було 25 чорно-білих фото, а кольорових — у 4 рази більше. Скільки фото було на виставці?

Які з виразів є розв’язанням цієї задачі? Обґрунтуй відповідь.

25 + 25 ∙ 4                   25 + (25 + 25 + 25 + 25)        25 + 4

82. Склади з цих чотирьох фігур прямокутник. Знайди його периметр.

83.

215 + 31 ∙ 3                40 ∙ 5 + 170                         35 ∙ 3 - 70

(54 + 46) ∙ 3                   120 ∙ 3 + 250 ∙ 2            764 ∙ 0 + 764 ∙ 1

84. Тато купив Миколці 3 нові збірки казок, ціною по 15 грн, та 2 енциклопедії, по 25 грн кожна. Чи вистачить батькові грошей, щоб купити Миколці ще морозиво за 6 грн, якщо в нього було 100 грн?

85. Розмісти дужки так, щоб значення числового виразу дорівнювало 2; 50; 180.

53 - 3 ∙ 9 + 4 ∙ 6

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити