Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

РОЗКЛАДАННЯ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ

ПОРІВНЯННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ОКРУГЛЕННЯ ЧИСЕЛ. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ

ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

ПЕРЕВІРКА ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ

ЗМІНА СУМИ Й РІЗНИЦІ ПРИ ЗМІНІ ЇХ КОМПОНЕНТІВ

ПРИЙОМИ УСНОГО МНОЖЕННЯ

ЗМІНА ДОБУТКУ ПРИ ЗМІНІ МНОЖНИКІВ

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

ЗВ’ЯЗОК МНОЖЕННЯ й ДІЛЕННЯ

ЗМІНА ЧАСТКИ ПРИ ЗМІНІ ДІЛЕНОГО, ДІЛЬНИКА

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ

ПЕРЕВІР СЕБЕ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ

МНОЖЕННЯ ТРИЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ВИДУ 203 ∙ 4, 170 ∙ 4

АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЦИФР ЧАСТКИ

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ВИДУ 306 : 3, 508 : 4

ДІЛЕННЯ ВИДУ 424 : 4. ВИДИ КУТІВ

ПЕРЕВІР СЕБЕ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА РОЗРЯДНЕ ЧИСЛО

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНЕ ЧИСЛО

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

МНОЖЕННЯ й ДІЛЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО

АЛГОРИТМ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. ПРЯМОКУТНИК

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО З ДНОЦИФРОВОЮ ЧАСТКОЮ

ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО СПОСОБОМ ОКРУГЛЕННЯ

АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ

РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ. ОДИНИЦІ ЧАСУ

ПЕРЕВІР СЕБЕ

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ТИСЯЧА. РОЗРЯДНІ ЧИСЛА ЧЕТВЕРТОГО РОЗРЯДУ

РОЗРЯДИ. ОДИНИЦІ ТИСЯЧ, ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ

РОЗРЯДНІ ЧИСЛА ПЯТОГО РОЗРЯДУ

РОЗРЯДНІ ЧИСЛА ШОСТОГО РОЗРЯДУ

РОЗРЯДИ І КЛАСИ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УТВОРЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ РОЗРЯДНИМИ ОДИНИЦЯМИ. РОЗРЯДНИЙ СКЛАД ЧИСЛА

ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ЗАСТОСУВАННЯ НУМЕРАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДІЙ

ДІЇ НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ. ДО ВИКОНАННЯ ДІЙ

ПОРІВНЯННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ВИЗНАЧЕННЯ В ЧИСЛІ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ОДИНИЦЬ КОЖНОГО РОЗРЯДУ

МНОЖЕННЯ БЕГЕТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ОДИНИЦІ

ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ОДИНИЦІ

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

МНОЖЕННЯ Й ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА

ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ

ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО ДОДАВАННЯ ЧИСЕЛ. КУБ

ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ПЕРЕВІРКА ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ

ПИСЬМОВІ ОБЧИСЛЕННЯ. ОДИНИЦІ ЧАСУ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

МНОЖЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ

МНОЖЕННЯ ВИДУ 56 000 ∙ 4, 5 608 ∙ 4. ПІРАМІДА

ПЛОЩА

ПЛОЩА ФІГУРИ. КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР

ПЛОЩА ПРЯМОКУТНИКА

ОБЧИСЛЕННЯ СТОРІН ПРЯМОКУТНИКА

ОДИНИЦІ ПЛОЩІ

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ПЛОЩІ

АР. ГЕКТАР

ЗАДАЧІ НА ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ

ПАЛЕТКА. ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ ПАЛЕТКОЮ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ЧИСЛО

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

АЛГОРИТМ ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ЧИСЛО. ЦИЛІНДР

ДІЛЕННЯ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ ПУЛІ

ДІЛЕННЯ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ ПУЛІ

ПЕРЕВІР СЕБЕ

ШВИДКІСТЬШВИДКІСТЬ. ПРИКЛАДИ ШВИДКОСТЕЙ

ОБЧИСЛЕННЯ ШВИДКОСТІ. КУЛЯ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ОБЧИСЛЕННЯ ВІДСТАНІ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ОБЧИСЛЕННЯ ЧАСУ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛОМНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА РОЗРЯДНЕ ЧИСЛО

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ДВОЦИФРОВЕ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

МНОЖЕННЯ ВИДУ 305 ∙ 27

МНОЖЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ОСТАЧЕЮ

ПЕРЕВІР СЕБЕ

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛОАЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ВИДУ 304 500 : 75

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ТРИЦИФРОВЕ ЧИСЛОАЛГОРИТМ МНОЖЕННЯ НА ТРИЦИФРОВЕ ЧИСЛО

МНОЖЕННЯ ВИДУ 208 ∙ 135

МНОЖЕННЯ ВИДУ 483 ∙ 306

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ДІЛЕННЯ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ НУЛІ

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ТРИЦИФРОВЕ ЧИСЛО

АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ НА ТРИЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

ПЕРЕВІР СЕБЕ

ДРОБИЧАСТИНИ. УТВОРЕННЯ, ПОРІВНЯННЯ ЧАСТИН

ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

ПОРІВНЯННЯ ДРОБІВ

ДРОБИ, ЯКІ ДОРІВНЮЮТЬ ОДИНИЦІ

ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ДРОБУ

ПОВТОРЕННЯ

МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ

МАТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК

ВЛАСТИВОСТІ ДІЙ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити