Підручник Математика 5 клас - О.С. Істер - Генеза 2018 рік

Шановні п'ятикласники та п'ятикласниці!

Ви продовжуєте вивчати одну з найдавніших і найважливіших наук — математику. У цьому вам допоможе підручник, який ви тримаєте у руках. Під час вивчення теоретичного матеріалу зверніть увагу на слова, надруковані курсивом. Це математичні терміни, означення. Жирним шрифтом надруковано правила, математичні закони.

У підручнику є такі умовні позначення:

— треба запам'ятати;

— запитання і завдання до вивченого матеріалу;

— завдання для класної і 3 — домашньої роботи;

— вправи підвищеної складності;

— рубрика «Цікаві задачі для учнів неледачих»;

— рубрика «Життєва математика»;

— перевір свою компетентність;

Усі вправи розподілено відповідно до рівнів навчальних досягнень і виокремлено так:

з позначки починаються вправи початкового рівня;

з позначки починаються вправи середнього рівня;

з позначки починаються вправи достатнього рівня;

з позначки починаються вправи високого рівня;

Перевірити свої знання та підготуватися до тематичного оцінювання можна, виконуючи завдання «Домашньої самостійної роботи», які подано в тестовій формі, та «Завдання для перевірки знань». У кінці підручника наведено цікаві та складні задачі в рубриці «Для найдопитливіших», предметний покажчик та відповіді до більшості вправ.

Поняття ціна і вартість, які трапляються в деяких задачах, сприймайте як умовні величини, зручні для виконання математичних обчислень.

ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ!

Оскільки навчання математики здійснюється здебільшого через розв'язування задач, то саме вони і є основним об'єктом нашого підручника. У ньому вміщено велику добірку вправ. Наприклад, серед них є задачі для розвитку

екологічної грамотності й навичок бережного ставлення до природи та формування сприятливого для здоров'я та безпеки людини способу життя; задачі-проекти — задачі для дослідження й залучення однокласників і однокласниць до роботи в команді; для формування навичок ощадливості та економії; для розвитку соціальної та громадянської компетентностей; задачі, у яких трапляються слова іншомовного походження із поясненням їх значення, що сприяє формуванню лінгвістичної компетентності. Усі ці вправи сприятимуть формуванню самовираженої і грамотної особистості, здатної до активного творчого володіння знаннями і раціонально застосовувати їх на практиці, якої потребує розвинене сучасне суспільство.

Рубрика «Перевір свою компетентність!», дасть змогу швидко та ефективно повторити матеріал і перевірити сформовані предметні та ключові компетентності.

Додаткові вправи у «Завданнях для перевірки знань» — для учнів, які впоралися з основними завданнями раніше за інших. їх правильне розв'язання вчитель може оцінити окремо. «Цікаві задачі для учнів неледачих» та задачі «Для найдопитливіших» допоможуть задовольнити підвищену цікавість учнів до предмета і сприятимуть їх підготовці до різноманітних математичних змагань.

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Якщо ваша дитина пропустить один чи кілька уроків у школі, виникне потреба опрацювати цей матеріал удома. Теоретичну частину кожного параграфа подано максимально простою, зрозумілою мовою, із розв'язанням достатньої кількості прикладів. Тому спочатку потрібно запропонувати дитині ознайомитися з теоретичною частиною параграфа, після цього дати відповіді на запитання, що подано після неї. Далі слід перейти до розв'язування вправ «від простого до складного». Саме за таким принципом розміщено вправи в кожному параграфі.

Крім того, ви можете запропонувати дитині додатково розв'язати вдома вправи, які не розглянули на уроці. Це сприятиме кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Щоб підготуватися до тематичного оцінювання, варто розв'язати завдання «Домашньої самостійної роботи» — у тестовій формі, та «Завдання для перевірки знань». Це допоможе пригадати основні типи вправ.

Бажаємо успіхів!Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити