Підручник Математика 5 клас - О.С. Істер - Генеза 2018 рік

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Бісектриса кута 147

Бічні грані піраміди 175

Буквений вираз 67

Вартість 92

Вершина кута 138

— трикутника 155

— піраміди 175

Вершини прямокутного паралелепіпеда 174

Виміри прямокутного паралелепіпеда 174

Висота прямокутного паралелепіпеда 174

Від’ємник 29 Віднімання 29 Відрізок 118

Відсоток (процент) 300 Відстань 68

Власна швидкість 82

Властивість віднімання суми від числа 30

— — числа від суми 30

Гострий кут 140

Градус 144

Грані прямокутного паралелепіпеда 174

Дерево можливих варіантів 104

Десятковий запис 12

Десяткові дроби 238

— знаки 239

Ділене 56

Ділення 56

— з остачею 61

Дільник 56

Добуток 40

Довжина відрізка 119

— прямокутника 160

— прямокутного паралелепіпеда 174

Додавання 22

Доданок 22

Доповняльні промені 125

Дробова частина мішаного числа 217

Дробові числа 193

Звичайний дріб 194

Зменшуване 29

Знаменник дробу 194

Знаходження дробу від числа 195

— числа за його дробом 195

Значення числового виразу 67

Квадрат 161

— числа 52

Кількість 92

Кінці відрізка 118

Класи 13

Координата точки 129

Координатний промінь 129

Корінь рівняння 74

Куб 75

— числа 52 Кут 138

Кути трикутника 155

Літр 183

Мільйон 13

Мільярд 13

Мішані числа 217

Множення 40

Множник 40

Натуральний ряд чисел 12

Натуральні числа 11

Неправильний дріб 210

Об’єм 180

— куба 183

— прямокутного паралелепіпеда 182

Одиниці довжини 119

— об’єму 181, 183

— площі 163, 166, 167

Одиничний відрізок 129

Округлення десяткових дробів 253

— натуральних чисел 252

Основа піраміди 175

Основи прямокутного паралелепіпеда 174

Основна властивість частки 290

Переставна властивість додавання 22

— — множення 45

Перестановки 105

Периметр

— трикутника 155

— прямокутника 160

Піраміда 175

Площа 163

— квадрата 165

— поверхні прямокутного паралелепіпеда 175

— прямокутника 164

Площина 125

Подвійна нерівність 17

Поділки 130

Порівняння десяткових дробів 247,248

Початок променя 124

Правило добутку 105

Правильний дріб 210

Продуктивність праці 93

Промінь 124

Пряма 125

Прямий кут 139

Прямокутний паралелепіпед 174

Прямокутник 160

Ребра піраміди 175

— прямокутного паралелепіпеда 174

Рівняння 74

Різниця 29

Робота 93

Розв’язок рівняння 74

Розгорнутий кут 139

Розподільна властивість множення 47

Розряди 13

Розрядні доданки 13

— одиниці 13

Середнє арифметичне 313

Середня швидкість руху 313

Сполучна властивість додавання 22

— — множення 46

Сторони кута 138

— трикутника 155

Сума 22

Точка 118

— відліку координатного променя 129

Транспортир 145

Трикутник 155

— гострокутний 156

— прямокутний 156

— рівносторонній 155

— тупокутний 156

Тупий кут 140

Формула 68

— вартості 92

— роботи 93

— шляху 68, 81

Ціла частина мішаного числа 217

Ціна поділки 130

— товару 92

Час 81, 93

Частка 56

Чисельник дробу 194

Числовий вираз 67

Швидкість 81

— віддалення 83

— зближення 84, 85

— руху за течією 82

— руху проти течії 82

— течії 82

Ширина прямокутника 160

— прямокутного паралелепіпеда 174

Шкала 130

Властивості додавання

а + b = b + а — переставна властивість

(а + b) + с = а + (b + с) — сполучна властивість

Властивості множення

а ∙ b = b ∙ а — переставна властивість

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) — сполучна властивість

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с — розподільна властивість

відносно додавання

(а - b) ∙ с = а ∙ с - b ∙ с — розподільна, властивість

відносно віднімання

Степінь

28 = 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 = 2 56

Квадрат числа: а2 = а ∙ а

Куб числа: а3 = а ∙ а ∙ а

Таблиця квадратів і кубів натуральних чисел від 1 до 10

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n2

1

4

9

16

25

36

49

64

81

100

n3

1

8

27

64

125

216

343

512

729

1000

Відсотки

Одиниці довжини

1 см = 10 мм

1 дм = 10 см = 100 мм

1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм

1 км = 1000 м

Одиниці площі

1 см2 = 100 мм2

1 дм2 = 100 см2 = 10 000 мм2

1 м2 = 100 дм2 = 10 000 см2

1 а = 100 м2

1 га = 100 а = 10 000 м2

1 км2 = 100 га = 10 000 а = 1 000 000 м2

Одиниці об’єму

1 дм3 = 1 л = 1000 см3

1 м3 = 1000 дм3 = 1 000 000 см3

1 км3 = 1 000 000 000 м3

Одиниці часу

1 хв = 60 с

1 год = 60 хв

1 доба = 24 год

Одиниці маси

1 кг = 1000 г

1 ц = 100 кг

1 т = 10 ц = 1000 кг

Перетворення неправильного дробу в мішане число

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Десятковий дріб

Додавання і віднімання десяткових дробів

Кома під комою!

Множення десяткових дробів

1) Помножити, не звертаючи уваги на кому.

2) У добутку відокремити справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом.

Ділення на натуральне число

1) Поділити дріб на натуральне число, не звертаючи уваги на кому.

2) Поставити в частці кому, коли закінчиться ділення цілої частини.

Ділення на десятковий дріб

Щоб поділити число на десятковий дріб, треба в діленому й дільнику перенести кому вправо на стільки цифр, скільки їх у дільнику; потім виконати ділення на натуральне число.

Латинський алфавітPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити